besede slovenskega jezika isj zrc sazu

izraz: jelcin   zadetki: 9jelcinizem  m, vir: N; povezave: nova beseda
jelcinolog  m, vir: N; povezave: nova beseda
jelcinovec  m, vir: N; povezave: nova beseda
jelcinovski  prid., vir: N; povezave: nova beseda
jelcinski  prid., vir: N; povezave: nova beseda
postjelcinovski  prid., vir: N; povezave: nova beseda
po jelcinovsko  prisl., vir: N; povezave: nova beseda
projelcinovski  prid., vir: N; povezave: nova beseda
protijelcinski  prid., vir: N; povezave: nova beseda

( beseda  opis, besedna vrsta, vir, povezave)Viri: S - Slovar slovenskega knjižnega jezika, B - Besedišče slovenskega jezika, N - Nova beseda, I - spletni iskalnik NAJDI.SI.

Seznam besed je nastal v okviru projekta Spletni seznam besed slovenskega jezika, V6-0123, sofinanciranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Strežnik ZRC SAZU Pripombe in predlogi Iskalnik: NEVA