besede slovenskega jezika isj zrc sazu

izraz: grmišče   zadetki: 3grmíšče  svet, porasel z grmovjem:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
grmišče prid., vir: N; povezave: nova beseda
drevesnogrmišče prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: Zmanjševanje pretokov in večja sušna obdobja so povezana z večjo razprostranjenostjo in rastjo drevesnogrmiščne vegetacije na povodju, ki se je iz 20% razširila na 62% površin.

( beseda  opis, besedna vrsta, vir, povezave)Viri: S - Slovar slovenskega knjižnega jezika, B - Besedišče slovenskega jezika, N - Nova beseda, I - spletni iskalnik NAJDI.SI.

Seznam besed je nastal v okviru projekta Spletni seznam besed slovenskega jezika, V6-0123, sofinanciranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Strežnik ZRC SAZU Pripombe in predlogi Iskalnik: NEVA