besede slovenskega jezika isj zrc sazu

izraz: gozd   zadetki: 472gòzd  1. z drevjem strnjeno porasel svet:; m, vir: S; povezave: sskj, nova beseda, najdi.si wiki
gozdár  strokovnjak za gozdarstvo:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gozdárček  -čka; m, vir: B; povezave: najdi.si.
gozdaríca  star. gozdarjeva žena:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gozdarína  -e; ž, vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
gozdáriti  delati v gozdu, zlasti sekati, podirati les:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gozdárjenje  glagolnik od gozdariti:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gozdárjev  -a -o; prid., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
gozdárka  -e; ž, vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
gozdárski  nanašajoč se na gozdarje ali gozdarstvo:; prid., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gozdarskosvetovalen  prid., vir: N; povezave: nova beseda
gozdárskotéhniški  -a -o; prid., vir: B; povezave:
gozdárstvo  gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z gojenjem in izkoriščanjem gozdov:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gozdat  prid., vir: N; povezave: nova beseda
gózdec  -a; m, vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
gôzdek  gozdiček:; m, vir: S; povezave: sskj, nova beseda, najdi.si
gózden  nanašajoč se na gozd:; prid., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gozdênje  glagolnik od gozditi:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gozdìč  manjšalnica od gozd:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gozdíček  manjšalnica od gozd:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gozdíčevje  redek, nizek gozd:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gozdílka  -e; ž, vir: B; povezave:
gozdíšče  -a; s, vir: B; povezave: najdi.si.
gozdíti  1. z zagozdo utrjevati:; nedov., vir: S; povezave: sskj, nova beseda, najdi.si
gózdje  -a; s, vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
gozdnár  zastar. gozdar:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gozdnárjev  -a -o; prid., vir: B; povezave: najdi.si.
gozdnárski  -a -o; prid., vir: B; povezave: najdi.si.
gozdnárstvo  -a; s, vir: B; povezave:
gózdnat  porasel z gozdom:; prid., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gózdnatost  poraslost z gozdom:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gozdnica  ž, vir: N; povezave: nova beseda
gozdník  knjiž. kdor prebiva ali se skriva v gozdovih:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gozdnína  zastar. pristojbina za izkoriščanje gozda; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gozdnobárven  -vna -o; prid., vir: B; povezave:
gozdnobiološki  prid., vir: I; povezave: najdi.si
gozdnoekološki  prid., vir: I; povezave: najdi.si
gozdnofunkcijski  prid., vir: I; povezave: najdi.si
gózdnogojítven  -a -o; prid., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
gózdnogospodárski  nanašajoč se na gozdno gospodarstvo:; prid., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gozdnogospodarstven  prid., vir: N; povezave: nova beseda
gozdnogozdarski  prid., vir: N; povezave: nova beseda
gozdnogradben  prid., vir: I; povezave: najdi.si
gozdnoindustrijski  prid., vir: I; povezave: najdi.si
gozdnoizvajalski  prid., vir: N; povezave: nova beseda
gozdnokamionski  prid., vir: I; povezave: najdi.si
gozdnokraški  prid., vir: I; povezave: najdi.si
gózdnokultúren  -rna -o; prid., vir: B; povezave:
gozdnolesen  prid., vir: I; povezave: najdi.si
gózdnonadzórstven  -a -o; prid., vir: B; povezave:
gózdnopolicíjski  -a -o; prid., vir: B; povezave:
gozdnopolitičen  prid., vir: I; povezave: najdi.si
gózdnopóljski  -a -o; prid., vir: B; povezave:
gozdnopožaren  prid., vir: N; povezave: nova beseda
gózdnopráven  -vna -o; prid., vir: B; povezave:
gózdnoproizvóden  -dna -o; prid., vir: B; povezave:
gozdnoprostorski  prid., vir: I; povezave: najdi.si
gozdnorastiščen  prid., vir: I; povezave: najdi.si
gózdnost  -i; ž, vir: B; povezave:
gozdnošolski  prid., vir: I; povezave: najdi.si
gózdnotéhničen  -čna -o; prid., vir: B; povezave:
gózdnotéhniški  -a -o; prid., vir: B; povezave:
gózdnotipolóški  -a -o; prid., vir: B; povezave:
gózdnoupráven  -vna -o; prid., vir: B; povezave:
gózdnouredítven  -a -o; prid., vir: B; povezave:
gozdnovarovalen  prid., vir: N; povezave: nova beseda
gózdnovárstven  -a -o; prid., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
gozdnovegetacijski  prid., vir: I; povezave: najdi.si
gozdnovilinski  prid., vir: I; povezave: najdi.si
gózdnovzgójen  -jna -o; prid., vir: B; povezave:
gózdnozaščíten  -tna -o; prid., vir: B; povezave:
gózdno...  nanašajoč se na gozden:; prvi del zloženk, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gozdogospodarski  prid., vir: N; povezave: nova beseda
gozdomérec  -rca; m, vir: B; povezave:
gozdopóln  -a -o; prid., vir: B; povezave:
gozdoréja  -e; ž, vir: B; povezave:
gozdoréjec  -jca; m, vir: B; povezave:
gozdoslovje  s, vir: N; povezave: nova beseda
gózdov  -a -o; prid., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
gozdovánje  -a; s, vir: B; povezave: najdi.si.
gozdovít  star. gozdnat:; prid., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gozdovítost  -i; ž, vir: B; povezave:
gozdóvje  ekspr. več gozdov, gozdovi:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gozdóvnica  nekdaj članica mladinske organizacije, gibanja, ki goji zlasti taborjenje:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gozdóvnik  1. nekdaj član mladinske organizacije, gibanja, ki goji zlasti taborjenje:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gozdóvniški  nanašajoč se na gozdovnike ali gozdovništvo:; prid., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gozdóvništvo  nekdaj organizacija, gibanje ali delovanje gozdovnikov:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gozdovnják  -a; m, vir: B; povezave:
gozdoznánec  -nca; m, vir: B; povezave: najdi.si.
gozdoznánstvo  -a; s, vir: B; povezave: najdi.si.
agrogozdarstvo  s, vir: N; povezave: nova beseda
brezgózden  -dna -o; prid., vir: B; povezave: najdi.si.
brezgozdnat  prid., vir: N; povezave: nova beseda
brezgózdnost  -i; ž, vir: B; povezave:
črnogózden  -dna -o; prid., vir: B; povezave:
izgozdíti  redko izbiti, spraviti iz česa:; dov., vir: S; povezave: sskj, nova beseda, najdi.si
izgozdováti  -újem; nedov., vir: B; povezave:
ízvengózden  -dna -o; prid., vir: B; povezave: najdi.si.
javnogozdarski  prid., vir: N; povezave: nova beseda
jugozdraha  ž, vir: N; povezave: nova beseda

( beseda  opis, besedna vrsta, vir, povezave)

1 101 201 301 401  Viri: S - Slovar slovenskega knjižnega jezika, B - Besedišče slovenskega jezika, N - Nova beseda, I - spletni iskalnik NAJDI.SI.

Seznam besed je nastal v okviru projekta Spletni seznam besed slovenskega jezika, V6-0123, sofinanciranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Strežnik ZRC SAZU Pripombe in predlogi Iskalnik: NEVA