besede slovenskega jezika isj zrc sazu

izraz: golobič   zadetki: 8golobìč  mlad golob:; m, vir: S; povezave: sskj, nova beseda, najdi.si
golobíčar  -ja; m, vir: B; povezave: najdi.si.
golobíčevje  -a; s, vir: B; povezave:
golobíčica  nav. ekspr. manjšalnica od golobica:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
golobíčji  pridevnik od golobica:; prid., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
golobíčka  nav. ekspr. manjšalnica od golobica:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
golobínji  redko golobji, golobičji; prid., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
golóbka  knjiž. golobička, golobičica:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si

( beseda  opis, besedna vrsta, vir, povezave)Viri: S - Slovar slovenskega knjižnega jezika, B - Besedišče slovenskega jezika, N - Nova beseda, I - spletni iskalnik NAJDI.SI.

Seznam besed je nastal v okviru projekta Spletni seznam besed slovenskega jezika, V6-0123, sofinanciranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Strežnik ZRC SAZU Pripombe in predlogi Iskalnik: NEVA