besede slovenskega jezika isj zrc sazu

izraz: drevored   zadetki: 8drevoréd  cesta z vrsto dreves na eni strani ali na obeh straneh:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
drevoredek  m, vir: N; povezave: nova beseda
drevoréden  nanašajoč se na drevored:; prid., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
drevorédnik  -a; m, vir: B; povezave:
aléja  knjiž. cesta z vrsto dreves na eni strani ali na obeh straneh, drevored:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
arhitektóničen  -čna -o; prid., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si. Primer: Grabrijanovo diplomsko delo iz leta 1924 ima v mislih strog arhitektoničen park okrog gradiča Tivoli, ki je zaključna točka obstoječih starih radialnih drevoredov.
dosaditev  ž, vir: I; povezave: najdi.si Primer: Razvojna usmeritev za drevored pa je dosaditev manjkajočega drevoreda, ki izvira iz avstroogrskih časov in je bil krajevna posebnost in redkost, poleg tega pa pomemben element mestnega zelenja Zreč.
štradón  pot, cesta na Ljubljanskem barju z jarkoma na obeh straneh in navadno drevoredom:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si

( beseda  opis, besedna vrsta, vir, povezave)Viri: S - Slovar slovenskega knjižnega jezika, B - Besedišče slovenskega jezika, N - Nova beseda, I - spletni iskalnik NAJDI.SI.

Seznam besed je nastal v okviru projekta Spletni seznam besed slovenskega jezika, V6-0123, sofinanciranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Strežnik ZRC SAZU Pripombe in predlogi Iskalnik: NEVA