besede slovenskega jezika isj zrc sazu

izraz: dati   zadetki: 1410dáti  1. napraviti, da preide kaj k drugemu:; dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
dática  -e; ž, vir: B; povezave: najdi.si.
datirajoč  prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: Prvo izdano delo, datirajoče v l. 1798, nosi polni naslov: "Essay on the Principles of Population and its Effects on the Future Improvement of Society, with Remarks on the Speculations of Mr Godwin, Mr Condorcet and other Writers".
datíranje  glagolnik od datirati:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
datiranost  ž, vir: N; povezave: nova beseda
datírati  1. navesti, napisati datum:; dov. in nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
datiren  prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: Kronologija, datirne tehnike: glej T 510
datírka  žarg., adm. datumska štampiljka; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
dátiv  lingv. tretji sklon, dajalnik:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
dátiven  lingv. dajalniški:; prid., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
adati m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: Vpliv adativa cinkdialkilditiofosfata na obrabno odpornost gradiv v točkovnem dotiku.
adativen  prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: Evropski vesoljski observatorij ESO je s teleskopom VLT in novo adativno optiko posnel verjetno doslej najbolj natančne posnetke Saturna in Jupitrove lune Io s kakega zemeljskega observatorija.
anoksidatíven  -vna -o; prid., vir: B; povezave:
antedatírati  navesti, zapisati na čem starejši datum namesto pravega:; dov. in nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
antidatiran  prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: Zato je ta kontrolni podatek uporaben predvsem tedaj, kadar iz kakršnegakoli razloga spreminjamo podatke na antidatiranih dokumentih.
antidatiranje  s, vir: N; povezave: nova beseda
antidatírati  antedatirati; dov. in nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
antieksudativen  prid., vir: I; povezave: najdi.si
antieksudativno  prisl., vir: I; povezave: najdi.si
antioksidativen  prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: Pri oljčnih oljih so še posebej zanimivi zaradi svoje "dvojnosti": olju dajejo antioksidativne, varovalne lastnosti - ščitijo ga pred staranjem oziroma deterioracijo (in so zato zanimivi kemiku, organoleptiku, znanstveniku), obenem pa so "vidni", čutimo in občutimo jih, saj olju dajejo vonj, okus, aromo.
apdatiranost  ž, vir: I; povezave: najdi.si Primer: Gre le za apdatiranost podatkov, če si ti našel drugačne.
áufkíndati  -am; dov., vir: B; povezave:
avtooksidativen  prid., vir: I; povezave: najdi.si
bájdati  -am; nedov., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
balándati  -am; nedov., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
bándati  pog., slabš. veseljačiti, popivati:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
bendáti  -ám; nedov., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
bildati  nedov., vir: N; povezave: nova beseda
biooksidativen  prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: Kompost je proizvod nadzorovane biooksidativne razgradnje organske snovi v trdni obliki, razen komposta, ki nastaja pri opravljanju kmetijske in gozdarske dejavnosti ter komposta iz gospodinjskih organskih odpadkov, ki ga pripravlja za lastno uporabo fizična oseba ali pravna oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost.
bléndati  -am; nedov., vir: B; povezave: najdi.si.
bordati  nedov., vir: N; povezave: nova beseda
brázdati  knjiž. 1. redko delati brazde, orati:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
brazdáti  1. riti, mešati z rokami, z nogami:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
bŕndati  -am; nedov., vir: B; povezave: najdi.si.
brozdáti  -ám; nedov., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
brúndati  1. oglašati se z nizkim, mrmrajočim glasom:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
bŕzdati  1. nadevati, nameščati brzdo:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
dati  star. buljiti:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
dati  -am; nedov., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
dirájdati  -am; nedov., vir: B; povezave:
dodáti  1. dati {k} čemu še kaj:; dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
doglédati  1. s pogledom doseči:; dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
doglódati  -am; dov., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
dojédati  približevati se koncu jedenja:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
dokládati  dajati, polagati zraven:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
dopádati  zastar., z dajalnikom biti všeč, ugajati:; nedov., vir: S; povezave: sskj, nova beseda, najdi.si
dopovédati  1. s pripovedovanjem pojasniti:; dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
doprávdati se  knjiž. končati pravdanje:; dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
dopripovédati  -am; dov., vir: B; povezave:
dosédati  -am; nedov., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
dozídati  1. končati zidanje:; dov., vir: S; povezave: sskj, nova beseda, najdi.si
dati  redko igrati na dude:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
eksudatíven  nanašajoč se na eksudat, izceden:; prid., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
fendáti  -ám; dov., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
fotooksidativen  prid., vir: I; povezave: najdi.si
fridáti  -ov; m mn., vir: B; povezave: najdi.si.
fŕndati  -am; nedov., vir: B; povezave: najdi.si.
dati  -am; nedov., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
dati  -am; nedov., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
gízdati se  star. bahati se, postavljati se, ponašati se:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
glédati  1. upirati, usmerjati pogled kam:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
glódati  1. z zobmi odlamljati v majhnih kosih:; nedov., vir: S; povezave: sskj, nova beseda, najdi.si
goberdáti  -ám; nedov., vir: B; povezave:
gobezdáti  pog., slabš. veliko, predrzno govoriti:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
gúndati  -am; nedov., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
hidatída  -e; ž, vir: B; povezave: najdi.si.
hipnosedativen  prid., vir: I; povezave: najdi.si
hipnosedativno  prisl., vir: I; povezave: najdi.si
dati  -am; nedov., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
dati  -am; nedov., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
izbléndati  -am; dov., vir: B; povezave:
izbrázdati  knjiž. 1. redko narediti brazde, zorati:; dov., vir: S; povezave: sskj, nova beseda, najdi.si
izbrúndati  ekspr. z nizkim, mrmrajočim glasom reči, povedati:; dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
izdáti  1. sporočiti nasprotniku, sovražniku, kar kdo ve ali mu je zaupano, z namenom škodovati komu:; dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
izdáti  star. zaleči:; dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
izglédati  pog. delati, ustvarjati videz, vtis česa:; nedov., vir: S; povezave: sskj, nova beseda, najdi.si
izglódati  1. glodajoč pojesti:; dov., vir: S; povezave: sskj, nova beseda, najdi.si
izgobezdáti  pog., slabš. nepremišljeno reči, povedati:; dov., vir: S; povezave: sskj, nova beseda, najdi.si
izjadati  nedov., vir: N; povezave: nova beseda
izjédati  z grizenjem uničevati:; nedov., vir: S; povezave: sskj, nova beseda, najdi.si
izkidati  dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
izkládati  redko razkladati, raztovarjati:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
izmŕdati  -am; dov., vir: B; povezave:
izpádati  1. zaradi popuščenih vezi, stika padati iz naravnega, prvotnega položaja, mesta:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
izpodglódati  z glodanjem od spodaj poškodovati, uničiti:; dov., vir: S; povezave: sskj, nova beseda, najdi.si
izpodjedati  nedov., vir: I; povezave: najdi.si
izpodjédati  1. z jedenjem, grizenjem od spodaj delati škodo, uničevati:; nedov., vir: S; povezave: sskj, nova beseda, najdi.si
izpodrídati  -am; nedov., vir: B; povezave:
izpovédati  1. posredovati svoje misli, čustva, razpoloženja, navadno v umetniškem delu:; dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
izprávdati  z uspehom končati pravdo, tožbo:; dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
izprebrázdati  -am; dov., vir: B; povezave:
izprédati  -am; nedov., vir: B; povezave: najdi.si.
izpregledati  dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
izstrádati  nav. ekspr. z odtegovanjem hrane povzročiti, da se kdo zelo izčrpa, oslabi:; dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
izvédati  -am; nedov., vir: B; povezave: najdi.si.
izzídati  redko zazidati:; dov., vir: S; povezave: sskj, nova beseda, najdi.si
dati  -am; nedov., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
kandidátič  -a; m, vir: B; povezave:
kandidátinja  kandidatka:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
kerdáti se  -am se; dov., vir: B; povezave: najdi.si.

( beseda  opis, besedna vrsta, vir, povezave)

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  Viri: S - Slovar slovenskega knjižnega jezika, B - Besedišče slovenskega jezika, N - Nova beseda, I - spletni iskalnik NAJDI.SI.

Seznam besed je nastal v okviru projekta Spletni seznam besed slovenskega jezika, V6-0123, sofinanciranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Strežnik ZRC SAZU Pripombe in predlogi Iskalnik: NEVA