besede slovenskega jezika isj zrc sazu

izraz: clinton   zadetki: 9clintonizem  m, vir: N; povezave: nova beseda
clintonovec  m, vir: N; povezave: nova beseda
clintonovski  prid., vir: N; povezave: nova beseda
clintonski  prid., vir: N; povezave: nova beseda
postclintonski  prid., vir: N; povezave: nova beseda
alterfestival  m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: MTV je tako ali tako največji, kar se tiče glasbenih dogodkov na teveju, kritiki pa so med televizijske dogodke porinili tudi muziciranje Billa Clintona in risanko The Simpsons, kjer je imel Homer v eni izmed epizod svoj alterfestival Homerpalooza ...
ateriranje  s, vir: I; povezave: najdi.si Primer: Profesionalno korektna osvetlitev določene problematičnosti meddržavnih odnosov med obema stranema od začetkov slovenske osamosvojitve do "adventa": gre predvsem za očitno ameriško zadržanost ob začetkih slovenskega osamosvajanja, ki naj bi jo manifestativno in dokončno odpravilo Clintonovo ateriranje med podalpskimi domorodci.
belovoden  prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: Ja, našega tudi križemkražem bivše ljubice in tajnice obtožujejo nadlegovanja, pa razne belovodne afere, pa malo travce je pokadil, ... Clintonove zasebne razmere niso nič v primerjavi s Kučanovo rdečo preteklostjo.
bíosociolóški  -a -o; prid., vir: B; povezave: najdi.si. Primer: ... Clinton poudarja ravno pravičnost napadov na ZRJ, čeprav je jasno, da gre med drugim tudi za priložnost, da ZDA v praksi preizkusijo posodobljeno "teorijo omejene suverenosti", prevzeto po Brežnjevu, v kombinaciji z izvirnejšo "teorijo omejene vojne"; mit ni le fantazma, temveč "realna sila", ki avtoritarnega voditelja podpira v njegovi funkciji izvrševalca "umazanega posla", dokler je to v določenem biosociološkem kontekstu pač "nujno" po mnenju tistih, ki so pristali na "prostovoljno suženjstvo" (La Boétie) v diktaturi.

( beseda  opis, besedna vrsta, vir, povezave)Viri: S - Slovar slovenskega knjižnega jezika, B - Besedišče slovenskega jezika, N - Nova beseda, I - spletni iskalnik NAJDI.SI.

Seznam besed je nastal v okviru projekta Spletni seznam besed slovenskega jezika, V6-0123, sofinanciranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Strežnik ZRC SAZU Pripombe in predlogi Iskalnik: NEVA