besede slovenskega jezika isj zrc sazu

izraz: balkon   zadetki: 12balkón  ograjen pomol iz hišnega zidu, z vrati povezan z notranjimi prostori:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
balkónček  manjšalnica od balkon:; m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
balkónčič  -a; m, vir: B; povezave: najdi.si.
balkónov  -a -o; prid., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
balkónski  nanašajoč se na balkon:; prid., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
podbalkon  m, vir: N; povezave: nova beseda
pòdbalkónski  -a -o; prid., vir: B; povezave:
predbalkonski  prid., vir: I; povezave: najdi.si
altána  knjiž. zaprt balkon ali zaprta terasa v nadstropju:; ž, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
asonánčen  -čna -o; prid., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si. Primer: Poleg tega je nadaljeval izročilo inovativnega asonančnega ali nečistega rimanja (npr. jočem --- mogoče, vical --- rdečica, balkonu --- zatonu), ki jo je pod Župančičevim vplivom v prevodno poezijo vpeljeval Vojeslav Mole, toda njegovega rimanja čez besedo (ciprese --- bude se) Krakar ni nikjer realiziral.
beneškorenesančen  prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: Njen največji okras je renesančno pročelje z beneškorenesančnim balkonom in mestnim grbom z letnico 1565.
centrček  m, vir: I; povezave: najdi.si Primer: Mimo Avsenikove Golice in po standardu urejenih rož na balkonih, tam sredi hribčkov, v samem centrčku pred pošto so zadonele kitare in iz kmečkega turizma nas je predramil krulež nezadovoljnih noiserjev.

( beseda  opis, besedna vrsta, vir, povezave)Viri: S - Slovar slovenskega knjižnega jezika, B - Besedišče slovenskega jezika, N - Nova beseda, I - spletni iskalnik NAJDI.SI.

Seznam besed je nastal v okviru projekta Spletni seznam besed slovenskega jezika, V6-0123, sofinanciranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Strežnik ZRC SAZU Pripombe in predlogi Iskalnik: NEVA