besede slovenskega jezika isj zrc sazu

izraz: bajer   zadetki: 4bajer  m, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
bajerček  m, vir: N; povezave: nova beseda
bájerec  -rca; m, vir: B; povezave: najdi.si.
bajerski  prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: Ha,ha. Mi bomo pa vse bajerske ribe polovil pa spekl!

( beseda  opis, besedna vrsta, vir, povezave)Viri: S - Slovar slovenskega knjižnega jezika, B - Besedišče slovenskega jezika, N - Nova beseda, I - spletni iskalnik NAJDI.SI.

Seznam besed je nastal v okviru projekta Spletni seznam besed slovenskega jezika, V6-0123, sofinanciranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Strežnik ZRC SAZU Pripombe in predlogi Iskalnik: NEVA