besede slovenskega jezika isj zrc sazu

izraz: čitati   zadetki: 32čítati  1. razpoznavati znake za glasove in jih vezati v besede; brati:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
dočítati  -am; dov., vir: B; povezave: nova beseda
izčítati  -am; dov., vir: B; povezave:
izočítati  -am; dov., vir: B; povezave:
načítati  -am; dov., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
očítati  1. opozarjati na storjeno uslugo, pričakujoč hvaležnost:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
očítati  zastar. izražati, kazati:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
odčítati  1. na merilnem instrumentu ugotoviti vrednost, količino merjenega:; dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
opočítati  -am; nedov., vir: B; povezave: najdi.si.
poočítati  1. opozoriti na storjeno uslugo, pričakujoč hvaležnost:; dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
prečítati  1. z branjem priti do konca besedila; prebrati:; dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
prenačítati se  -am se; dov., vir: B; povezave:
pričítati  -am; dov., vir: B; povezave: najdi.si.
razčítati  -am; dov., vir: B; povezave:
sámoočítati si  -am si; nedov., vir: B; povezave: najdi.si.
spočítati  -am; nedov., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
včítati  -am; dov., vir: B; povezave: nova beseda najdi.si.
začítati se  zabrati se:; dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
zaočítati  -am; dov., vir: B; povezave:
čítanje  glagolnik od čitati:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
dotikajoč  prid., vir: I; povezave: najdi.si Primer: Niso si mogli očitati preprostosti, in sprijaznjenost z mislimi, da navsezadnje nočejo zapletati svojega tokratnega početja, jim ni dala poleta proti potrkavanju med seboj dotikajočih se vej.
grájati  raba peša ugotavljati, očitati napake, pomanjkljivosti:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
očítanje  glagolnik od očitati1:; s, vir: S; povezave: sskj, najdi.si
očitováti  zastar. očitati:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
opotíkati  star. očitati:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
pográjati  raba peša ugotoviti, poočitati napake, pomanjkljivosti:; dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
predbacívati  zastar. očitati:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
prirékati  star. očitati:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
sponášati  raba peša očitati:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
sponêsti  raba peša očitati:; dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
šímfati  nižje pog. kritizirati, očitati napake:; nedov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si
zgrájati  star. ugotoviti, poočitati napake, pomanjkljivosti:; dov., vir: S; povezave: sskj, najdi.si

( beseda  opis, besedna vrsta, vir, povezave)Viri: S - Slovar slovenskega knjižnega jezika, B - Besedišče slovenskega jezika, N - Nova beseda, I - spletni iskalnik NAJDI.SI.

Seznam besed je nastal v okviru projekta Spletni seznam besed slovenskega jezika, V6-0123, sofinanciranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Ministrstva za kulturo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Strežnik ZRC SAZU Pripombe in predlogi Iskalnik: NEVA