Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda , označena besedila z lemami

Iskanje po seznamu besednih oblik

bo=*ima (123)

1.  avstrijskima 1
2.  belima 2
3.  Bendima 1
4.  bodočima 1
5.  boleznima 1
6.  bridkima 1
7.  bronastima 1
8.  črnima 1
9.  debelima 1
10.  debelima 1
11.  desnima 2
12.  dima 23
13.  dobrima 1
14.  dobrima 1
15.  dolgima 1
16.  domobranskima 1
17.  dragima 1
18.  drugima 1
19.  drugima 1
20.  enakopravnima 1
21.  globokima 2
22.  Hieronima 1
23.  hitrostima 1
24.  hrastovima 1
25.  ima 983
26.  istima 1
27.  izklesanima 1
28.  izžrebanima 1
29.  katerima 1
30.  katerima 2
31.  katerima 1
32.  klima 2
33.  koalicijskima 1
34.  kolonialnima 1
35.  Krima 1
36.  ležečima 1
37.  lotosovima 1
38.  medicinskima 1
39.  mestnima 1
40.  metafizičnima 1
41.  mislima 1
42.  mišičastima 1
43.  najmlajšima 1
44.  mladima 1
45.  mladima 1
46.  mladima 1
47.  mogočnima 1
48.  moškima 1
49.  nasprotnima 2
50.  nasprotnima 1
51.  našima 3
52.  našima 2
53.  nima 284
54.  nekdanjima 1
55.  njunima 2
56.  novima 1
57.  novima 1
58.  oblitima 1
59.  odkima 13
60.  omenjenima 1
61.  jima 302
62.  jima 6
63.  njima 28
64.  njima 6
65.  njima 96
66.  Onézima 2
67.  njima 3
68.  njima 4
69.  njima 12
70.  opaznima 1
71.  opozicijskima 1
72.  orokavičenima 1
73.  osnovnima 1
74.  pima 2
75.  plapolajočima 1
76.  plavima 2
77.  plitvima 1
78.  ploskima 1
79.  pogajalskima 1
80.  najpogostejšima 1
81.  pokima 19
82.  polkrožnima 1
83.  porcelanastima 1
84.  poškodovanima 1
85.  poveljujočima 1
86.  pravima 2
87.  prikima 56
88.  prima 1
89.  prvima 2
90.  razčeperjenima 1
91.  različnima 2
92.  različnima 1
93.  različnima 1
94.  različnima 2
95.  razsežnostima 1
96.  režima 10
97.  Rima 14
98.  rima 1
99.  sanitetnima 1
100.  sedanjima 1
101.  sinonima 1
102.  sklenjenima 1
103.  skrajnostima 1
104.  slabima 1
105.  Slavija M Optima 2
106.  slonokoščenima 1
107.  svojima 2
108.  svojima 1
109.  svojima 3
110.  svojima 1
111.  štima 1
112.  takratnima 1
113.  Trófima 2
114.  vašima 1
115.  velikima 1
116.  velikima 2
117.  vesoljskima 1
118.  visokima 1
119.  vodilnima 1
120.  zanima 79
121.  Zima 1
122.  zima 26
123.  življenskima 1
 
(Z. št.  besedna oblika    pogostnost)