Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda , označena besedila z lemami

Iskanje po seznamu oblikoslovnih oznak

PIZ* (26)

1.  PIZmd4 1
2.  PIZme1 18
3.  PIZme2 8
4.  PIZme4 6
5.  PIZme5 2
6.  PIZme6 2
7.  PIZmp1 3
8.  PIZmp2 9
9.  PIZmp3 2
10.  PIZmp4 3
11.  PIZse1 6
12.  PIZse2 3
13.  PIZse3 2
14.  PIZse4 2
15.  PIZse5 4
16.  PIZsp1 1
17.  PIZsp2 1
18.  PIZsp4 1
19.  PIZsp6 2
20.  PIZže1 12
21.  PIZže2 13
22.  PIZže3 5
23.  PIZže4 4
24.  PIZže5 10
25.  PIZže6 5
26.  PIZžp1 1
 
(Z. št.  oblikoslovna oznaka    pogostnost)