Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda , označena besedila z lemami

Iskanje po seznamu oblikoslovnih oznak

*sd* (52)

1.  GČsd1 1
2.  GLBsd 6
3.  GLsd 15
4.  GNsd1 8
5.  GNsd4 1
6.  GTsd1 1
7.  PČsd6 1
8.  PIOsd1 1
9.  PIOsd4 1
10.  PNsd1 2
11.  PNsd5 1
12.  Psd1 37
13.  Psd1j 1
14.  Psd1jj 1
15.  Psd2 4
16.  Psd4 22
17.  Psd4j 1
18.  Psd5 7
19.  Psd6 3
20.  PTsd1 1
21.  PTsd4 1
22.  Ssd1 57
23.  Ssd2 14
24.  Ssd4 108
25.  Ssd5 19
26.  Ssd6 29
27.  ŠGsd1 24
28.  ŠGsd2 14
29.  ŠGsd4 84
30.  ŠGsd5 26
31.  ŠGsd6 17
32.  ŠVsd1 1
33.  ŠVsd4 2
34.  ZIsd1 1
35.  ZKsd1 1
36.  ZKsd2 1
37.  ZKsd4 2
38.  ZKsd5 1
39.  ZOcsd2 1
40.  ZOcsd4 9
41.  ZOcsd6 3
42.  ZPOsd4 1
43.  ZRsd5 1
44.  ZSVcdsd1 3
45.  ZSVcdsd2 1
46.  ZSVcdsd4 3
47.  ZSVPsd6 1
48.  ZTsd1 6
49.  ZTsd2 3
50.  ZTsd4 18
51.  ZTsd5 3
52.  ZTsd6 2
 
(Z. št.  oblikoslovna oznaka    pogostnost)