Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda , označena besedila z lemami

Iskanje po seznamu oblikoslovnih oznak

fr>2000 (99)

1.  A 65122
2.  Č 43275
3.  ČV 2155
4.  ČZ 11828
5.  E2 19019
6.  E3 4279
7.  E4 29536
8.  E5 43432
9.  E6 22720
10.  Gae 6739
11.  Gap 3807
12.  Gbe 3304
13.  GBI 10494
14.  Gce 32293
15.  Gcp 10928
16.  GFPce 4885
17.  GLBme 4412
18.  GLBse 4029
19.  GLBže 2415
20.  GLmd 3807
21.  GLme 51038
22.  GLmp 16782
23.  GLse 6003
24.  GLže 16164
25.  GLžp 2548
26.  Gmp 34277
27.  GNE 12894
28.  GPae 6782
29.  GPcd 3221
30.  GPce 61472
31.  GPcp 14414
32.  GVbe 2582
33.  GZPce 6844
34.  IOme1 20365
35.  IOže1 2929
36.  M 2110
37.  PD 2145
38.  Pme1 8383
39.  Pme1i 2696
40.  Pme2 3460
41.  Pme4 2702
42.  Pme5 2318
43.  Pmp1 4207
44.  Pmp2 2173
45.  Pse1 6182
46.  Pse2 2199
47.  Pse4 2012
48.  Pže1 9091
49.  Pže2 4366
50.  Pže4 5027
51.  Pže5 3115
52.  Pžp1 2887
53.  Pžp2 2288
54.  Pžp4 2206
55.  Sme1 25066
56.  Sme2 14022
57.  Sme3 2346
58.  Sme4 17734
59.  Sme5 9712
60.  Sme6 4808
61.  Smp1 9664
62.  Smp2 8497
63.  Smp4 6560
64.  Smp5 2554
65.  Smp6 2360
66.  Sse1 7600
67.  Sse2 8332
68.  Sse4 8373
69.  Sse5 5823
70.  Sse6 2251
71.  Ssp2 2435
72.  Ssp4 2450
73.  Sže1 20609
74.  Sže2 16556
75.  Sže3 2081
76.  Sže4 20990
77.  Sže5 12728
78.  Sže6 5686
79.  Sžp1 5511
80.  Sžp2 6373
81.  Sžp4 7305
82.  Sžp5 3528
83.  Sžp6 2435
84.  Š 6882
85.  ŠNE 2013
86.  Vpo 44002
87.  Vpr 80231
88.  ZK 8498
89.  ZKse1 4794
90.  ZKse4 2598
91.  ZNI 2228
92.  ZOae3 2666
93.  ZOae4 2348
94.  ZOcme3 4393
95.  ZOcme4 7302
96.  ZOcmp4 2149
97.  ZOcže4 3365
98.  ZV 4535
99.  ZVR 13452
 
(Z. št.  oblikoslovna oznaka    pogostnost)