Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda , označena besedila z lemami

Iskanje po seznamu oblikoslovnih oznak

* (2036)

1.  A 65122
2.  Aj 1416
3.  Ajj 237
4.  AZV 127
5.  Č 43275
6.  ČV 2155
7.  ČZ 11828
8.  E 1327
9.  E2 19019
10.  E3 4279
11.  E4 29536
12.  E5 43432
13.  E6 22720
14.  Gad 350
15.  Gae 6739
16.  Gap 3807
17.  Gbd 75
18.  Gbe 3304
19.  GBI 10494
20.  Gbp 1645
21.  Gcd 1065
22.  Gce 32293
23.  Gcp 10928
24.  286
25.  GČme1 105
26.  GČme1i 8
27.  GČme2 4
28.  GČme3 1
29.  GČme4 1
30.  GČme4i 1
31.  GČme5 2
32.  GČme6 6
33.  GČmp1 16
34.  GČmp2 4
35.  GČmp4 6
36.  GČmp5 1
37.  GČmp6 8
38.  GČsd1 1
39.  GČse1 15
40.  GČse2 2
41.  GČse4 2
42.  GČse5 2
43.  GČse6 3
44.  GČsp1 10
45.  GČsp4 1
46.  GČžd1 1
47.  GČžd4 1
48.  GČže1 30
49.  GČže2 7
50.  GČže4 10
51.  GČže5 2
52.  GČže6 1
53.  GČžp1 7
54.  GČžp2 3
55.  GČžp4 4
56.  GČžp5 2
57.  GFOad 3
58.  GFOae 15
59.  GFOap 3
60.  GFObe 5
61.  GFObp 1
62.  GFOcd 2
63.  GFOce 271
64.  GFOcp 11
65.  GFPad 136
66.  GFPae 1226
67.  GFPap 628
68.  GFPbd 45
69.  GFPbe 697
70.  GFPbp 405
71.  GFPcd 140
72.  GFPce 4885
73.  GFPcp 1602
74.  GLBmd 288
75.  GLBme 4412
76.  GLBmp 1280
77.  GLBsd 6
78.  GLBse 4029
79.  GLBsp 160
80.  GLBžd 40
81.  GLBže 2415
82.  GLBžp 593
83.  GLcp 2
84.  GLmd 3807
85.  GLme 51038
86.  GLmp 16782
87.  GLsd 15
88.  GLse 6003
89.  GLsp 428
90.  GLžd 231
91.  GLže 16164
92.  GLžp 2548
93.  Gmp 34277
94.  GNA 314
95.  GNE 12894
96.  GNmd1 119
97.  GNmd2 1
98.  GNmd4 2
99.  GNmd6 1
100.  GNme1 1983
101.  GNme1i 14
102.  GNme2 20
103.  GNme3 3
104.  GNme4 57
105.  GNme4i 5
106.  GNme5 13
107.  GNme6 10
108.  GNmp1 939
109.  GNmp2 77
110.  GNmp3 5
111.  GNmp4 32
112.  GNmp5 3
113.  GNmp6 8
114.  GNsd1 8
115.  GNsd4 1
116.  GNse1 1174
117.  GNse2 26
118.  GNse4 44
119.  GNse5 3
120.  GNse6 6
121.  GNsp1 141
122.  GNsp2 14
123.  GNsp3 2
124.  GNsp4 14
125.  GNsp5 3
126.  GNsp6 5
127.  GNžd1 38
128.  GNžd2 1
129.  GNžd4 2
130.  GNžd5 1
131.  GNže1 1092
132.  GNže2 24
133.  GNže3 8
134.  GNže4 61
135.  GNže5 17
136.  GNže6 12
137.  GNžp1 467
138.  GNžp2 45
139.  GNžp3 2
140.  GNžp4 21
141.  GNžp5 7
142.  GNžp6 15
143.  GOad 10
144.  GOae 87
145.  GOap 55
146.  GObe 65
147.  GObp 11
148.  GOcd 28
149.  GOce 1620
150.  GOcp 268
151.  GPad 413
152.  GPae 6782
153.  GPap 1711
154.  GPbd 37
155.  GPbe 1062
156.  GPbp 784
157.  GPcd 3221
158.  GPce 61472
159.  GPcp 14414
160.  GŠI 11
161.  GTmd1 15
162.  GTmd4 1
163.  GTme1 258
164.  GTme1i 1
165.  GTme2 1
166.  GTme3 1
167.  GTme4 11
168.  GTme6 3
169.  GTmp1 69
170.  GTmp2 11
171.  GTmp3 1
172.  GTmp4 3
173.  GTmp6 2
174.  GTsd1 1
175.  GTse1 93
176.  GTse2 2
177.  GTse4 2
178.  GTse6 1
179.  GTsp1 36
180.  GTsp4 5
181.  GTžd1 1
182.  GTže1 138
183.  GTže2 5
184.  GTže4 9
185.  GTže5 2
186.  GTžp1 60
187.  GTžp2 3
188.  GTžp4 5
189.  GTžp6 2
190.  GVad 151
191.  GVap 417
192.  GVbd 96
193.  GVbe 2582
194.  GVbp 1566
195.  GVce 1
196.  GVmd 1
197.  GZad 4
198.  GZae 91
199.  GZap 52
200.  GZbd 3
201.  GZbe 45
202.  GZbp 31
203.  GZcd 9
204.  GZce 284
205.  GZcp 115
206.  GZOad 1
207.  GZOae 9
208.  GZOap 7
209.  GZObe 3
210.  GZObp 4
211.  GZOce 624
212.  GZOcp 26
213.  GZPad 37
214.  GZPae 888
215.  GZPap 208
216.  GZPbd 7
217.  GZPbe 210
218.  GZPbp 124
219.  GZPcd 246
220.  GZPce 6844
221.  GZPcp 1156
222.  IBme1 43
223.  IBme2 6
224.  IBme3 1
225.  IBme4 4
226.  IBme5 2
227.  IBmp1 1
228.  IBmp3 2
229.  IBže1 3
230.  IBže2 2
231.  IBže3 2
232.  IBže5 1
233.  IL 10
234.  IMme1 19
235.  IMme2 4
236.  IMme4 4
237.  IMme5 12
238.  IMmp1 1
239.  IMse1 2
240.  IMse4 2
241.  IMže1 15
242.  IMže2 2
243.  IMže4 1
244.  IMže5 3
245.  IMže6 1
246.  IMžp1 1
247.  IMžp2 2
248.  IMžp4 1
249.  INmd1 1
250.  INme1 9
251.  INme3 1
252.  INme4 1
253.  INmp1 1
254.  INže1 1
255.  INže3 1
256.  IO 147
257.  IOmd1 1
258.  IOmd4 1
259.  IOmd6 1
260.  IOme1 20365
261.  IOme2 1483
262.  IOme3 1247
263.  IOme4 1919
264.  IOme5 586
265.  IOme6 577
266.  IOmp1 29
267.  IOmp2 10
268.  IOmp4 18
269.  IOmp5 3
270.  IOmp6 2
271.  IOse1 2
272.  IOse6 4
273.  IOsp2 1
274.  IOže1 2929
275.  IOže2 189
276.  IOže3 216
277.  IOže4 388
278.  IOže5 78
279.  IOže6 180
280.  IOžp1 9
281.  IOžp2 2
282.  IP 4
283.  IPmd1 15
284.  IPmd4 2
285.  IPme1 179
286.  IPme2 28
287.  IPme3 11
288.  IPme4 35
289.  IPme5 1
290.  IPme6 24
291.  IPmpe 1
292.  IPmp1 681
293.  IPmp2 195
294.  IPmp3 112
295.  IPmp4 107
296.  IPmp5 31
297.  IPmp6 72
298.  IPžd1 1
299.  IPže1 52
300.  IPže2 4
301.  IPže3 1
302.  IPže4 7
303.  IPže6 3
304.  IPžp1 7
305.  IPžp2 3
306.  IPžp3 2
307.  IPžp4 1
308.  IPžp6 5
309.  IS 320
310.  ISme1 656
311.  ISme2 296
312.  ISme3 30
313.  ISme4 136
314.  ISme5 230
315.  ISme6 44
316.  ISmp1 54
317.  ISmp2 32
318.  ISmp3 2
319.  ISmp4 22
320.  ISmp5 33
321.  ISmp6 2
322.  ISse1 143
323.  ISse2 140
324.  ISse3 5
325.  ISse4 25
326.  ISse5 49
327.  ISse6 9
328.  ISsp1 12
329.  ISsp2 6
330.  ISsp3 1
331.  ISsp4 5
332.  ISsp5 3
333.  ISžd1 2
334.  ISžd5 1
335.  ISže1 558
336.  ISže2 572
337.  ISže3 67
338.  ISže4 182
339.  ISže5 205
340.  ISže6 56
341.  ISžp1 47
342.  ISžp2 36
343.  ISžp3 13
344.  ISžp4 21
345.  ISžp5 33
346.  ISžp6 3
347.  IVme1 1783
348.  IVme2 713
349.  IVme3 269
350.  IVme4 535
351.  IVme5 411
352.  IVme6 145
353.  IVmp1 4
354.  IVmp2 3
355.  IVmp4 1
356.  IVse1 34
357.  IVse2 19
358.  IVse3 5
359.  IVse4 5
360.  IVse5 8
361.  IVse6 3
362.  IVže1 50
363.  IVže2 16
364.  IVže3 11
365.  IVže4 16
366.  IVže5 9
367.  IVže6 6
368.  IVžp2 6
369.  IVžp3 1
370.  IVžp6 1
371.  IZ 46
372.  IZmd1 3
373.  IZmd2 2
374.  IZmd5 1
375.  IZme1 670
376.  IZme2 648
377.  IZme3 100
378.  IZme4 581
379.  IZme5 984
380.  IZme6 109
381.  IZmp1 11
382.  IZmp2 14
383.  IZmp3 2
384.  IZmp4 15
385.  IZmp5 20
386.  IZmp6 8
387.  IZse1 86
388.  IZse2 78
389.  IZse3 6
390.  IZse4 60
391.  IZse5 198
392.  IZse6 11
393.  IZsp1 15
394.  IZsp2 10
395.  IZsp4 23
396.  IZsp5 6
397.  IZžd4 1
398.  IZžd5 1
399.  IZže1 1433
400.  IZže2 871
401.  IZže3 98
402.  IZže4 589
403.  IZže5 1148
404.  IZže6 152
405.  IZžp1 57
406.  IZžp2 44
407.  IZžp3 7
408.  IZžp4 41
409.  IZžp5 99
410.  IZžp6 7
411.  IŽme1 31
412.  IŽme3 1
413.  IŽme5 1
414.  IŽme6 1
415.  IŽže1 27
416.  IŽže2 2
417.  IŽže3 3
418.  IŽže4 14
419.  IŽže6 1
420.  K 1879
421.  Kme1 11
422.  Kme2 41
423.  Kme3 4
424.  Kme4 39
425.  Kme5 15
426.  Kme6 1
427.  KP 955
428.  KURL 3
429.  Kže4 1
430.  Kže5 4
431.  M 2110
432.  P 72
433.  PČmd2 2
434.  PČmd4 1
435.  PČme1 61
436.  PČme1i 57
437.  PČme2 57
438.  PČme3 15
439.  PČme4 26
440.  PČme4i 34
441.  PČme5 37
442.  PČme6 65
443.  PČmp1 51
444.  PČmp2 57
445.  PČmp3 10
446.  PČmp4 47
447.  PČmp5 15
448.  PČmp6 20
449.  PČsd6 1
450.  PČse1 51
451.  PČse2 55
452.  PČse3 3
453.  PČse4 26
454.  PČse5 38
455.  PČse6 21
456.  PČsp1 6
457.  PČsp2 11
458.  PČsp4 6
459.  PČsp5 4
460.  PČsp6 8
461.  PČžd1 10
462.  PČžd2 1
463.  PČžd4 1
464.  PČžd6 1
465.  PČže1 90
466.  PČže2 84
467.  PČže3 10
468.  PČže4 92
469.  PČže5 41
470.  PČže6 47
471.  PČžp1 29
472.  PČžp2 63
473.  PČžp3 8
474.  PČžp4 43
475.  PČžp5 28
476.  PČžp6 35
477.  PD 2145
478.  PDj 128
479.  PDjj 32
480.  PDmd 17
481.  PDme 450
482.  PDmp 120
483.  PDse 3
484.  PDže 124
485.  PDžp 6
486.  PIBže1 1
487.  PIMme5 1
488.  PIMse2 1
489.  PIMžd1 1
490.  PIMže2 1
491.  PIOmd1 12
492.  PIOmd2 1
493.  PIOmd4 4
494.  PIOme1 647
495.  PIOme2 178
496.  PIOme3 59
497.  PIOme4 200
498.  PIOme5 124
499.  PIOme6 42
500.  PIOmp1 88
501.  PIOmp2 44
502.  PIOmp3 14
503.  PIOmp4 31
504.  PIOmp5 40
505.  PIOmp6 20
506.  PIOsd1 1
507.  PIOsd4 1
508.  PIOse1 109
509.  PIOse2 50
510.  PIOse3 6
511.  PIOse4 62
512.  PIOse5 42
513.  PIOse6 28
514.  PIOsp1 6
515.  PIOsp2 17
516.  PIOsp3 2
517.  PIOsp4 17
518.  PIOsp5 9
519.  PIOsp6 2
520.  PIOžd1 2
521.  PIOžd4 1
522.  PIOže1 420
523.  PIOže2 213
524.  PIOže3 30
525.  PIOže4 213
526.  PIOže5 120
527.  PIOže6 79
528.  PIOžp1 52
529.  PIOžp2 51
530.  PIOžp3 17
531.  PIOžp4 45
532.  PIOžp5 34
533.  PIOžp6 14
534.  PIPse2 1
535.  PIPže5 2
536.  PISme1 5
537.  PISme2 3
538.  PISme4 2
539.  PISme5 5
540.  PISmp1 2
541.  PISmp2 3
542.  PISmp3 2
543.  PISmp4 2
544.  PISse1 1
545.  PISse2 1
546.  PISse5 1
547.  PISsp6 1
548.  PISže1 8
549.  PISže2 10
550.  PISže4 1
551.  PISže5 6
552.  PISžp2 2
553.  PISžp3 1
554.  PISžp5 4
555.  PISžp6 1
556.  PIVme1 58
557.  PIVme2 20
558.  PIVme3 3
559.  PIVme4 19
560.  PIVme5 18
561.  PIVme6 8
562.  PIVmp1 21
563.  PIVmp2 5
564.  PIVmp3 1
565.  PIVmp4 2
566.  PIVmp6 1
567.  PIVse1 15
568.  PIVse2 10
569.  PIVse3 1
570.  PIVse4 12
571.  PIVse5 20
572.  PIVse6 4
573.  PIVsp1 1
574.  PIVsp4 2
575.  PIVsp5 3
576.  PIVže1 45
577.  PIVže2 24
578.  PIVže3 2
579.  PIVže4 43
580.  PIVže5 19
581.  PIVže6 5
582.  PIVžp1 2
583.  PIVžp2 6
584.  PIVžp3 2
585.  PIVžp4 2
586.  PIVžp5 1
587.  PIZmd4 1
588.  PIZme1 18
589.  PIZme2 8
590.  PIZme4 6
591.  PIZme5 2
592.  PIZme6 2
593.  PIZmp1 3
594.  PIZmp2 9
595.  PIZmp3 2
596.  PIZmp4 3
597.  PIZse1 6
598.  PIZse2 3
599.  PIZse3 2
600.  PIZse4 2
601.  PIZse5 4
602.  PIZsp1 1
603.  PIZsp2 1
604.  PIZsp4 1
605.  PIZsp6 2
606.  PIZže1 12
607.  PIZže2 13
608.  PIZže3 5
609.  PIZže4 4
610.  PIZže5 10
611.  PIZže6 5
612.  PIZžp1 1
613.  PKme1 1
614.  PKme2 1
615.  PKsp2 1
616.  PKžp3 1
617.  PLmd1 2
618.  PLmd4 1
619.  PLme1 17
620.  PLme1i 12
621.  PLme2 20
622.  PLme3 4
623.  PLme4 13
624.  PLme4i 7
625.  PLme5 17
626.  PLme6 7
627.  PLmp1 22
628.  PLmp2 16
629.  PLmp3 4
630.  PLmp4 15
631.  PLmp5 7
632.  PLmp6 3
633.  PLse1 11
634.  PLse2 9
635.  PLse3 1
636.  PLse4 13
637.  PLse5 2
638.  PLse6 7
639.  PLsp1 2
640.  PLsp2 6
641.  PLsp4 5
642.  PLsp5 7
643.  PLžd1 1
644.  PLže1 27
645.  PLže2 10
646.  PLže3 2
647.  PLže4 33
648.  PLže5 9
649.  PLže6 9
650.  PLžp1 11
651.  PLžp2 16
652.  PLžp3 2
653.  PLžp4 17
654.  PLžp5 6
655.  PLžp6 6
656.  Pmd1 440
657.  Pmd1j 8
658.  Pmd1jj 5
659.  Pmd2 26
660.  Pmd3 5
661.  Pmd3jj 1
662.  Pmd4 56
663.  Pmd4j 2
664.  Pmd4jj 2
665.  Pmd5 15
666.  Pmd6 24
667.  Pmd6jj 1
668.  Pme1 8383
669.  Pme1i 2696
670.  Pme1j 376
671.  Pme1jj 243
672.  Pme2 3460
673.  Pme2j 53
674.  Pme2jj 39
675.  Pme3 506
676.  Pme3j 7
677.  Pme3jj 10
678.  Pme4 2702
679.  Pme4i 1133
680.  Pme4j 99
681.  Pme4jj 76
682.  Pme5 2318
683.  Pme5j 48
684.  Pme5jj 42
685.  Pme6 1562
686.  Pme6j 30
687.  Pme6jj 14
688.  Pmp1 4207
689.  Pmp1i 4
690.  Pmp1j 123
691.  Pmp1jj 59
692.  Pmp2 2173
693.  Pmp2j 25
694.  Pmp2jj 47
695.  Pmp3 357
696.  Pmp3j 6
697.  Pmp3jj 5
698.  Pmp4 1949
699.  Pmp4i 4
700.  Pmp4j 40
701.  Pmp4jj 38
702.  Pmp5 821
703.  Pmp5j 15
704.  Pmp5jj 9
705.  Pmp6 827
706.  Pmp6j 16
707.  Pmp6jj 9
708.  PNmd1 34
709.  PNmd2 1
710.  PNmd4 4
711.  PNmd5 1
712.  PNmd6 3
713.  PNme1 388
714.  PNme1i 187
715.  PNme1j 2
716.  PNme2 212
717.  PNme3 35
718.  PNme4 152
719.  PNme4i 94
720.  PNme5 143
721.  PNme6 132
722.  PNmp1 316
723.  PNmp2 187
724.  PNmp3 20
725.  PNmp4 168
726.  PNmp5 59
727.  PNmp6 89
728.  PNsd1 2
729.  PNsd5 1
730.  PNse1 155
731.  PNse2 89
732.  PNse3 11
733.  PNse4 118
734.  PNse5 57
735.  PNse6 46
736.  PNsp1 39
737.  PNsp2 63
738.  PNsp4 37
739.  PNsp5 27
740.  PNsp6 25
741.  PNžd1 21
742.  PNžd4 1
743.  PNžd5 2
744.  PNžd6 2
745.  PNže1 436
746.  PNže2 186
747.  PNže3 25
748.  PNže4 319
749.  PNže5 174
750.  PNže6 138
751.  PNžp1 177
752.  PNžp2 161
753.  PNžp3 12
754.  PNžp4 172
755.  PNžp5 85
756.  PNžp6 136
757.  Psd1 37
758.  Psd1j 1
759.  Psd1jj 1
760.  Psd2 4
761.  Psd4 22
762.  Psd4j 1
763.  Psd5 7
764.  Psd6 3
765.  Pse1 6182
766.  Pse1j 182
767.  Pse1jj 115
768.  Pse2 2199
769.  Pse2j 47
770.  Pse2jj 36
771.  Pse3 201
772.  Pse3j 5
773.  Pse3jj 1
774.  Pse4 2012
775.  Pse4j 46
776.  Pse4jj 36
777.  Pse5 1119
778.  Pse5j 11
779.  Pse5jj 8
780.  Pse6 599
781.  Pse6j 7
782.  Pse6jj 10
783.  Psme2 1
784.  Psp1 681
785.  Psp1j 16
786.  Psp1jj 10
787.  Psp2 720
788.  Psp2j 14
789.  Psp2jj 15
790.  Psp3 48
791.  Psp4 619
792.  Psp4j 16
793.  Psp4jj 11
794.  Psp5 392
795.  Psp5j 10
796.  Psp5jj 7
797.  Psp6 210
798.  Psp6j 2
799.  Psp6jj 1
800.  PTmd1 6
801.  PTmd2 1
802.  PTmd3 1
803.  PTmd4 1
804.  PTme1 47
805.  PTme1i 19
806.  PTme2 17
807.  PTme3 2
808.  PTme4 19
809.  PTme4i 12
810.  PTme5 24
811.  PTme6 19
812.  PTmp1 29
813.  PTmp2 20
814.  PTmp3 1
815.  PTmp4 15
816.  PTmp5 11
817.  PTmp6 7
818.  PTsd1 1
819.  PTsd4 1
820.  PTse1 76
821.  PTse2 22
822.  PTse3 2
823.  PTse4 28
824.  PTse5 15
825.  PTse6 15
826.  PTsp1 15
827.  PTsp2 12
828.  PTsp3 2
829.  PTsp4 23
830.  PTsp5 5
831.  PTsp6 25
832.  PTžd1 2
833.  PTže1 52
834.  PTže2 21
835.  PTže3 5
836.  PTže4 31
837.  PTže5 13
838.  PTže6 22
839.  PTžp1 28
840.  PTžp2 28
841.  PTžp3 2
842.  PTžp4 31
843.  PTžp5 17
844.  PTžp5j 1
845.  PTžp6 39
846.  Pžd1 206
847.  Pžd1j 3
848.  Pžd1jj 3
849.  Pžd2 33
850.  Pžd2jj 2
851.  Pžd3 8
852.  Pžd4 62
853.  Pžd4j 3
854.  Pžd4jj 3
855.  Pžd5 19
856.  Pžd6 27
857.  Pže1 9091
858.  Pže1j 306
859.  Pže1jj 194
860.  Pže2 4366
861.  Pže2j 62
862.  Pže2jj 59
863.  Pže3 510
864.  Pže3j 10
865.  Pže3jj 8
866.  Pže4 5027
867.  Pže4j 98
868.  Pže4jj 94
869.  Pže5 3115
870.  Pže5j 53
871.  Pže5jj 53
872.  Pže6 1548
873.  Pže6j 21
874.  Pže6jj 13
875.  Pžp1 2887
876.  Pžp1j 100
877.  Pžp1jj 112
878.  Pžp2 2288
879.  Pžp2j 34
880.  Pžp2jj 45
881.  Pžp3 204
882.  Pžp3j 2
883.  Pžp3jj 4
884.  Pžp4 2206
885.  Pžp4j 59
886.  Pžp4jj 31
887.  Pžp5 1110
888.  Pžp5j 13
889.  Pžp5jj 20
890.  Pžp6 899
891.  Pžp6j 17
892.  Pžp6jj 8
893.  S 76
894.  Smd1 695
895.  Smd2 89
896.  Smd3 36
897.  Smd4 318
898.  Smd5 56
899.  Smd6 103
900.  Sme1 25066
901.  Sme2 14022
902.  Sme3 2346
903.  Sme4 17734
904.  Sme5 9712
905.  Sme6 4808
906.  Smp1 9664
907.  Smp2 8497
908.  Smp3 1564
909.  Smp4 6560
910.  Smp5 2554
911.  Smp6 2360
912.  Ssd1 57
913.  Ssd2 14
914.  Ssd4 108
915.  Ssd5 19
916.  Ssd6 29
917.  Sse1 7600
918.  Sse2 8332
919.  Sse3 859
920.  Sse4 8373
921.  Sse5 5823
922.  Sse6 2251
923.  Ssp1 1362
924.  Ssp2 2435
925.  Ssp3 211
926.  Ssp4 2450
927.  Ssp5 1435
928.  Ssp6 782
929.  Sžd1 346
930.  Sžd2 85
931.  Sžd3 16
932.  Sžd4 269
933.  Sžd5 69
934.  Sžd6 163
935.  Sže1 20609
936.  Sže2 16556
937.  Sže3 2081
938.  Sže4 20990
939.  Sže5 12728
940.  Sže6 5686
941.  Sžp1 5511
942.  Sžp2 6373
943.  Sžp3 605
944.  Sžp4 7305
945.  Sžp5 3528
946.  Sžp6 2435
947.  Š 6882
948.  ŠG 716
949.  ŠGmd1 258
950.  ŠGmd2 70
951.  ŠGmd3 12
952.  ŠGmd4 287
953.  ŠGmd5 39
954.  ŠGmd6 47
955.  ŠGme1 193
956.  ŠGme2 119
957.  ŠGme3 13
958.  ŠGme4 242
959.  ŠGme5 78
960.  ŠGme6 34
961.  ŠGmp1 281
962.  ŠGmp2 103
963.  ŠGmp3 23
964.  ŠGmp4 326
965.  ŠGmp5 65
966.  ŠGmp6 51
967.  ŠGsd1 24
968.  ŠGsd2 14
969.  ŠGsd4 84
970.  ŠGsd5 26
971.  ŠGsd6 17
972.  ŠGse1 95
973.  ŠGse2 28
974.  ŠGse3 1
975.  ŠGse4 37
976.  ŠGse5 30
977.  ŠGse6 9
978.  ŠGsp1 21
979.  ŠGsp2 17
980.  ŠGsp4 78
981.  ŠGsp5 33
982.  ŠGsp6 28
983.  ŠGžd1 165
984.  ŠGžd2 50
985.  ŠGžd3 2
986.  ŠGžd4 177
987.  ŠGžd5 38
988.  ŠGžd6 28
989.  ŠGže1 264
990.  ŠGže2 70
991.  ŠGže3 6
992.  ŠGže4 204
993.  ŠGže5 131
994.  ŠGže6 35
995.  ŠGžp1 130
996.  ŠGžp2 72
997.  ŠGžp3 5
998.  ŠGžp4 159
999.  ŠGžp5 56
1000.  ŠGžp6 29
1001.  ŠG1 282
1002.  ŠG2 120
1003.  ŠG3 7
1004.  ŠG4 1076
1005.  ŠG5 180
1006.  ŠG6 106
1007.  ŠL 18
1008.  ŠLmp1 2
1009.  ŠLmp2 1
1010.  ŠLmp3 2
1011.  ŠLmp4 1
1012.  ŠLmp5 1
1013.  ŠLmp6 2
1014.  ŠLse2 1
1015.  ŠLse6 1
1016.  ŠLsp1 1
1017.  ŠLsp2 1
1018.  ŠLsp4 1
1019.  ŠLsp6 1
1020.  ŠLžp1 3
1021.  ŠLžp2 1
1022.  ŠLžp3 1
1023.  ŠLžp6 1
1024.  ŠL1 13
1025.  ŠL4 28
1026.  ŠL5 1
1027.  ŠMmd1 1
1028.  ŠMme1 2
1029.  ŠMme4 11
1030.  ŠMse1 7
1031.  ŠMse6 2
1032.  ŠMsp6 2
1033.  ŠMže2 1
1034.  ŠMže4 1
1035.  ŠMže5 1
1036.  ŠMže6 3
1037.  ŠMžp1 4
1038.  ŠMžp6 1
1039.  ŠNE 2013
1040.  ŠR 139
1041.  ŠT 8
1042.  ŠV 45
1043.  ŠVmd1 7
1044.  ŠVmd2 2
1045.  ŠVmd5 3
1046.  ŠVme1 474
1047.  ŠVme2 148
1048.  ŠVme3 20
1049.  ŠVme4 233
1050.  ŠVme5 144
1051.  ŠVme6 31
1052.  ŠVmp1 64
1053.  ŠVmp2 21
1054.  ŠVmp3 12
1055.  ŠVmp4 35
1056.  ŠVmp5 21
1057.  ŠVmp6 14
1058.  ŠVsd1 1
1059.  ŠVsd4 2
1060.  ŠVse1 104
1061.  ŠVse2 113
1062.  ŠVse3 4
1063.  ŠVse4 95
1064.  ŠVse5 89
1065.  ŠVse6 12
1066.  ŠVsp1 3
1067.  ŠVsp2 28
1068.  ŠVsp3 1
1069.  ŠVsp4 6
1070.  ŠVsp5 29
1071.  ŠVsp6 4
1072.  ŠVžd1 4
1073.  ŠVžd4 1
1074.  ŠVžd5 1
1075.  ŠVžd6 2
1076.  ŠVže1 294
1077.  ŠVže2 134
1078.  ŠVže3 6
1079.  ŠVže4 182
1080.  ŠVže5 151
1081.  ŠVže6 45
1082.  ŠVžp1 43
1083.  ŠVžp2 24
1084.  ŠVžp3 4
1085.  ŠVžp4 23
1086.  ŠVžp5 12
1087.  ŠVžp6 5
1088.  ŠZV 2
1089.  Vpo 44002
1090.  Vpr 80231
1091.  841
1092.  ZD 302
1093.  ZDmd1 8
1094.  ZDmd2 1
1095.  ZDmd3 1
1096.  ZDmd4 5
1097.  ZDme1 403
1098.  ZDme2 124
1099.  ZDme3 120
1100.  ZDme4 214
1101.  ZDme5 77
1102.  ZDme6 105
1103.  ZDmp1 342
1104.  ZDmp2 182
1105.  ZDmp3 68
1106.  ZDmp4 178
1107.  ZDmp5 64
1108.  ZDmp6 66
1109.  ZDse1 76
1110.  ZDse2 271
1111.  ZDse3 7
1112.  ZDse4 94
1113.  ZDse5 33
1114.  ZDse6 62
1115.  ZDsp1 27
1116.  ZDsp2 35
1117.  ZDsp3 6
1118.  ZDsp4 23
1119.  ZDsp5 23
1120.  ZDsp6 12
1121.  ZDžd1 1
1122.  ZDžd2 3
1123.  ZDžd4 2
1124.  ZDžd6 1
1125.  ZDže1 116
1126.  ZDže2 88
1127.  ZDže3 25
1128.  ZDže4 115
1129.  ZDže5 201
1130.  ZDže6 44
1131.  ZDžp1 85
1132.  ZDžp2 116
1133.  ZDžp3 11
1134.  ZDžp4 96
1135.  ZDžp5 65
1136.  ZDžp6 49
1137.  ZImd1 7
1138.  ZImd6 1
1139.  ZIme1 86
1140.  ZIme2 27
1141.  ZIme4 82
1142.  ZIme5 53
1143.  ZIme6 15
1144.  ZImp1 16
1145.  ZImp2 8
1146.  ZImp3 1
1147.  ZImp4 7
1148.  ZImp5 1
1149.  ZIsd1 1
1150.  ZIse1 82
1151.  ZIse2 17
1152.  ZIse4 35
1153.  ZIse5 28
1154.  ZIse6 7
1155.  ZIsp1 2
1156.  ZIsp2 2
1157.  ZIsp3 1
1158.  ZIsp4 4
1159.  ZIsp5 3
1160.  ZIsp6 3
1161.  ZIžd1 4
1162.  ZIže1 58
1163.  ZIže2 34
1164.  ZIže3 4
1165.  ZIže4 68
1166.  ZIže5 46
1167.  ZIže6 12
1168.  ZIžp1 11
1169.  ZIžp2 11
1170.  ZIžp3 1
1171.  ZIžp4 21
1172.  ZIžp5 5
1173.  ZIžp6 5
1174.  ZK 8498
1175.  ZKmd1 54
1176.  ZKmd2 4
1177.  ZKmd3 1
1178.  ZKmd4 8
1179.  ZKmd5 3
1180.  ZKmd6 4
1181.  ZKme1 1652
1182.  ZKme2 623
1183.  ZKme3 159
1184.  ZKme4 847
1185.  ZKme5 677
1186.  ZKme6 196
1187.  ZKmp1 900
1188.  ZKmp2 372
1189.  ZKmp3 170
1190.  ZKmp4 421
1191.  ZKmp5 178
1192.  ZKmp6 84
1193.  ZKO 9
1194.  ZKsd1 1
1195.  ZKsd2 1
1196.  ZKsd4 2
1197.  ZKsd5 1
1198.  ZKse1 4794
1199.  ZKse2 1457
1200.  ZKse3 357
1201.  ZKse4 2598
1202.  ZKse5 1391
1203.  ZKse6 693
1204.  ZKsp1 71
1205.  ZKsp2 83
1206.  ZKsp3 6
1207.  ZKsp4 50
1208.  ZKsp5 41
1209.  ZKsp6 8
1210.  ZKžd1 24
1211.  ZKžd2 4
1212.  ZKžd3 1
1213.  ZKžd4 8
1214.  ZKžd5 3
1215.  ZKžd6 2
1216.  ZKže1 1095
1217.  ZKže2 533
1218.  ZKže3 68
1219.  ZKže4 728
1220.  ZKže5 507
1221.  ZKže6 173
1222.  ZKžp1 358
1223.  ZKžp2 274
1224.  ZKžp3 30
1225.  ZKžp4 352
1226.  ZKžp5 182
1227.  ZKžp6 85
1228.  ZM 18
1229.  ZMme1 17
1230.  ZMme2 1
1231.  ZMme3 7
1232.  ZMme4 2
1233.  ZMme5 4
1234.  ZMme6 1
1235.  ZMmp1 61
1236.  ZMmp2 34
1237.  ZMmp3 14
1238.  ZMmp4 30
1239.  ZMmp5 13
1240.  ZMmp6 13
1241.  ZMse1 32
1242.  ZMse2 6
1243.  ZMse3 1
1244.  ZMse4 55
1245.  ZMse5 12
1246.  ZMsp1 6
1247.  ZMsp2 6
1248.  ZMsp4 3
1249.  ZMsp5 4
1250.  ZMsp6 8
1251.  ZMže1 8
1252.  ZMže2 1
1253.  ZMže4 2
1254.  ZMže5 1
1255.  ZMžp1 13
1256.  ZMžp2 11
1257.  ZMžp4 7
1258.  ZMžp5 13
1259.  ZMžp6 14
1260.  ZNE 1073
1261.  ZNEmd1 4
1262.  ZNEme1 363
1263.  ZNEme2 169
1264.  ZNEme3 26
1265.  ZNEme4 161
1266.  ZNEme5 93
1267.  ZNEme6 44
1268.  ZNEmp1 293
1269.  ZNEmp2 29
1270.  ZNEmp3 17
1271.  ZNEmp4 49
1272.  ZNEmp5 36
1273.  ZNEmp6 11
1274.  ZNEse1 473
1275.  ZNEse2 90
1276.  ZNEse3 3
1277.  ZNEse4 485
1278.  ZNEse5 60
1279.  ZNEse6 28
1280.  ZNEsp1 16
1281.  ZNEsp2 8
1282.  ZNEsp4 13
1283.  ZNEsp5 10
1284.  ZNEsp6 2
1285.  ZNEžd1 2
1286.  ZNEže1 156
1287.  ZNEže2 150
1288.  ZNEže3 7
1289.  ZNEže4 127
1290.  ZNEže5 54
1291.  ZNEže6 42
1292.  ZNEžp1 66
1293.  ZNEžp2 30
1294.  ZNEžp3 8
1295.  ZNEžp4 64
1296.  ZNEžp5 32
1297.  ZNEžp6 7
1298.  ZNI 2228
1299.  ZNIme1 597
1300.  ZNIme2 241
1301.  ZNIme3 82
1302.  ZNIme4 26
1303.  ZNIme5 19
1304.  ZNIme6 13
1305.  ZNImp1 3
1306.  ZNImp2 27
1307.  ZNIse1 261
1308.  ZNIse2 372
1309.  ZNIse3 6
1310.  ZNIse4 138
1311.  ZNIse5 34
1312.  ZNIse6 12
1313.  ZNIsp2 13
1314.  ZNIsp6 1
1315.  ZNIže1 109
1316.  ZNIže2 272
1317.  ZNIže3 3
1318.  ZNIže4 17
1319.  ZNIže5 13
1320.  ZNIže6 3
1321.  ZNIžp1 3
1322.  ZNIžp2 42
1323.  ZNIžp3 1
1324.  ZOae1 1178
1325.  ZOae2 303
1326.  ZOae3 2666
1327.  ZOae4 2348
1328.  ZOae5 177
1329.  ZOae6 339
1330.  ZOamd1 64
1331.  ZOamd2 26
1332.  ZOamd3 46
1333.  ZOamd4 64
1334.  ZOamd5 3
1335.  ZOamd6 25
1336.  ZOamp1 373
1337.  ZOamp2 134
1338.  ZOamp3 778
1339.  ZOamp4 593
1340.  ZOamp5 222
1341.  ZOamp6 137
1342.  ZObe1 910
1343.  ZObe2 129
1344.  ZObe3 879
1345.  ZObe4 786
1346.  ZObe5 58
1347.  ZObe6 120
1348.  ZObmd1 30
1349.  ZObmd2 3
1350.  ZObmd3 37
1351.  ZObmd4 27
1352.  ZObmd5 4
1353.  ZObmd6 8
1354.  ZObmp1 452
1355.  ZObmp2 136
1356.  ZObmp3 872
1357.  ZObmp4 596
1358.  ZObmp5 85
1359.  ZObmp6 147
1360.  ZObžp1 3
1361.  ZOcmd1 21
1362.  ZOcmd2 69
1363.  ZOcmd3 330
1364.  ZOcmd4 401
1365.  ZOcmd5 11
1366.  ZOcmd6 96
1367.  ZOcme1 504
1368.  ZOcme2 635
1369.  ZOcme3 4393
1370.  ZOcme4 7302
1371.  ZOcme5 597
1372.  ZOcme6 833
1373.  ZOcmp1 67
1374.  ZOcmp2 534
1375.  ZOcmp3 1430
1376.  ZOcmp4 2149
1377.  ZOcmp5 122
1378.  ZOcmp6 426
1379.  ZOcsd2 1
1380.  ZOcsd4 9
1381.  ZOcsd6 3
1382.  ZOcse1 1
1383.  ZOcse2 55
1384.  ZOcse3 15
1385.  ZOcse4 331
1386.  ZOcse5 47
1387.  ZOcse6 22
1388.  ZOcsp1 1
1389.  ZOcsp2 66
1390.  ZOcsp3 12
1391.  ZOcsp4 191
1392.  ZOcsp5 24
1393.  ZOcsp6 11
1394.  ZOcžd1 3
1395.  ZOcžd2 14
1396.  ZOcžd3 10
1397.  ZOcžd4 46
1398.  ZOcžd5 3
1399.  ZOcžd6 12
1400.  ZOcže1 135
1401.  ZOcže2 634
1402.  ZOcže3 1182
1403.  ZOcže4 3365
1404.  ZOcže5 409
1405.  ZOcže6 294
1406.  ZOcžp1 5
1407.  ZOcžp2 182
1408.  ZOcžp3 53
1409.  ZOcžp4 1012
1410.  ZOcžp5 59
1411.  ZOcžp6 54
1412.  ZOmd4 2
1413.  ZOmp4 1
1414.  ZOP2 394
1415.  ZOP3 356
1416.  ZOP4 600
1417.  ZOP5 379
1418.  ZOP6 467
1419.  ZOsp4 1
1420.  ZP 15
1421.  ZPO 192
1422.  ZPOmd2 1
1423.  ZPOme1 622
1424.  ZPOme2 35
1425.  ZPOme3 18
1426.  ZPOme4 167
1427.  ZPOme5 18
1428.  ZPOme6 20
1429.  ZPOmp1 21
1430.  ZPOmp2 50
1431.  ZPOmp4 22
1432.  ZPOmp5 1
1433.  ZPOmp6 2
1434.  ZPOsd4 1
1435.  ZPOse1 208
1436.  ZPOse2 69
1437.  ZPOse3 5
1438.  ZPOse4 507
1439.  ZPOse5 3
1440.  ZPOse6 12
1441.  ZPOsp1 2
1442.  ZPOsp2 21
1443.  ZPOsp4 1
1444.  ZPOsp6 2
1445.  ZPOže1 110
1446.  ZPOže2 29
1447.  ZPOže3 7
1448.  ZPOže4 74
1449.  ZPOže5 21
1450.  ZPOže6 2
1451.  ZPOžp1 14
1452.  ZPOžp2 17
1453.  ZPOžp3 2
1454.  ZPOžp4 13
1455.  ZPOžp5 2
1456.  ZPOžp6 2
1457.  ZPUmd1 40
1458.  ZPUme1 1106
1459.  ZPUme2 119
1460.  ZPUme3 31
1461.  ZPUme4 120
1462.  ZPUme5 63
1463.  ZPUme6 32
1464.  ZPUmp1 244
1465.  ZPUmp2 13
1466.  ZPUmp3 7
1467.  ZPUmp4 16
1468.  ZPUmp5 4
1469.  ZPUmp6 3
1470.  ZPUse1 89
1471.  ZPUse2 35
1472.  ZPUse3 2
1473.  ZPUse4 41
1474.  ZPUse5 20
1475.  ZPUse6 4
1476.  ZPUsp1 11
1477.  ZPUsp2 2
1478.  ZPUsp4 2
1479.  ZPUžd1 2
1480.  ZPUžd5 1
1481.  ZPUže1 373
1482.  ZPUže2 74
1483.  ZPUže3 9
1484.  ZPUže4 62
1485.  ZPUže5 49
1486.  ZPUže6 9
1487.  ZPUžp1 43
1488.  ZPUžp2 12
1489.  ZPUžp3 5
1490.  ZPUžp4 17
1491.  ZPUžp5 7
1492.  ZR 1781
1493.  ZRmd1 3
1494.  ZRmd5 1
1495.  ZRmd6 1
1496.  ZRme1 532
1497.  ZRme2 146
1498.  ZRme3 28
1499.  ZRme4 88
1500.  ZRme5 266
1501.  ZRme6 93
1502.  ZRmp1 25
1503.  ZRmp2 84
1504.  ZRmp3 18
1505.  ZRmp4 40
1506.  ZRmp5 90
1507.  ZRmp6 34
1508.  ZRPO 124
1509.  ZRPOme1 35
1510.  ZRPOme2 14
1511.  ZRPOme3 22
1512.  ZRPOme4 13
1513.  ZRPOme5 5
1514.  ZRPOme6 2
1515.  ZRPOmp1 2
1516.  ZRPOmp2 2
1517.  ZRPOmp4 3
1518.  ZRPOse1 33
1519.  ZRPOse2 10
1520.  ZRPOse4 60
1521.  ZRPOse5 4
1522.  ZRPOse6 1
1523.  ZRPOsp3 1
1524.  ZRPOže1 15
1525.  ZRPOže2 15
1526.  ZRPOže4 26
1527.  ZRPOže5 10
1528.  ZRPOže6 1
1529.  ZRPOžp1 2
1530.  ZRPOžp2 2
1531.  ZRPOžp4 3
1532.  ZRsd5 1
1533.  ZRse1 1004
1534.  ZRse2 179
1535.  ZRse3 24
1536.  ZRse4 700
1537.  ZRse5 227
1538.  ZRse6 62
1539.  ZRsp1 2
1540.  ZRsp2 10
1541.  ZRsp3 1
1542.  ZRsp5 29
1543.  ZRsp6 4
1544.  ZRžd4 1
1545.  ZRžd5 2
1546.  ZRžd6 2
1547.  ZRže1 38
1548.  ZRže2 134
1549.  ZRže3 8
1550.  ZRže4 119
1551.  ZRže5 234
1552.  ZRže6 48
1553.  ZRžp1 19
1554.  ZRžp2 59
1555.  ZRžp3 6
1556.  ZRžp4 30
1557.  ZRžp5 105
1558.  ZRžp6 35
1559.  ZSVadme1 15
1560.  ZSVadme2 4
1561.  ZSVadme3 2
1562.  ZSVadme4 9
1563.  ZSVadme5 8
1564.  ZSVadme6 1
1565.  ZSVadmp1 2
1566.  ZSVadmp2 5
1567.  ZSVadmp3 1
1568.  ZSVadmp4 2
1569.  ZSVadmp5 2
1570.  ZSVadmp6 1
1571.  ZSVadse1 4
1572.  ZSVadse2 2
1573.  ZSVadse3 1
1574.  ZSVadse4 1
1575.  ZSVadse5 3
1576.  ZSVadsp2 1
1577.  ZSVadsp4 1
1578.  ZSVadžd1 4
1579.  ZSVadžd4 3
1580.  ZSVadže1 7
1581.  ZSVadže2 7
1582.  ZSVadže3 1
1583.  ZSVadže4 8
1584.  ZSVadže5 4
1585.  ZSVadže6 1
1586.  ZSVadžp1 1
1587.  ZSVadžp2 3
1588.  ZSVaemd1 7
1589.  ZSVaemd2 1
1590.  ZSVaemd4 2
1591.  ZSVaeme1 403
1592.  ZSVaeme2 61
1593.  ZSVaeme3 21
1594.  ZSVaeme4 68
1595.  ZSVaeme5 40
1596.  ZSVaeme6 18
1597.  ZSVaemp1 109
1598.  ZSVaemp2 17
1599.  ZSVaemp3 2
1600.  ZSVaemp4 21
1601.  ZSVaemp5 7
1602.  ZSVaemp6 4
1603.  ZSVaese1 147
1604.  ZSVaese2 50
1605.  ZSVaese3 4
1606.  ZSVaese4 52
1607.  ZSVaese5 83
1608.  ZSVaese6 21
1609.  ZSVaesp1 8
1610.  ZSVaesp2 11
1611.  ZSVaesp4 10
1612.  ZSVaesp5 11
1613.  ZSVaesp6 2
1614.  ZSVaeže1 252
1615.  ZSVaeže2 78
1616.  ZSVaeže3 8
1617.  ZSVaeže4 93
1618.  ZSVaeže5 63
1619.  ZSVaeže6 15
1620.  ZSVaežp1 32
1621.  ZSVaežp2 32
1622.  ZSVaežp3 6
1623.  ZSVaežp4 36
1624.  ZSVaežp5 15
1625.  ZSVaežp6 9
1626.  ZSVapmd1 6
1627.  ZSVapmd3 3
1628.  ZSVapmd4 7
1629.  ZSVapmd6 2
1630.  ZSVapme1 185
1631.  ZSVapme2 148
1632.  ZSVapme3 36
1633.  ZSVapme4 77
1634.  ZSVapme5 68
1635.  ZSVapme6 19
1636.  ZSVapmp1 107
1637.  ZSVapmp2 41
1638.  ZSVapmp3 23
1639.  ZSVapmp4 47
1640.  ZSVapmp5 22
1641.  ZSVapmp6 15
1642.  ZSVapse1 77
1643.  ZSVapse2 72
1644.  ZSVapse3 18
1645.  ZSVapse4 41
1646.  ZSVapse5 55
1647.  ZSVapse6 16
1648.  ZSVapsp1 13
1649.  ZSVapsp2 10
1650.  ZSVapsp3 2
1651.  ZSVapsp4 12
1652.  ZSVapsp5 12
1653.  ZSVapsp6 3
1654.  ZSVapže1 193
1655.  ZSVapže2 119
1656.  ZSVapže3 24
1657.  ZSVapže4 77
1658.  ZSVapže5 115
1659.  ZSVapže6 22
1660.  ZSVapžp1 43
1661.  ZSVapžp2 16
1662.  ZSVapžp3 6
1663.  ZSVapžp4 31
1664.  ZSVapžp5 30
1665.  ZSVapžp6 8
1666.  ZSVbdmd1 1
1667.  ZSVbdme2 1
1668.  ZSVbdme4 1
1669.  ZSVbdmp5 1
1670.  ZSVbdže1 3
1671.  ZSVbdže2 1
1672.  ZSVbdže5 2
1673.  ZSVbemd1 1
1674.  ZSVbeme1 91
1675.  ZSVbeme2 7
1676.  ZSVbeme3 3
1677.  ZSVbeme4 25
1678.  ZSVbeme5 10
1679.  ZSVbeme6 4
1680.  ZSVbemp1 32
1681.  ZSVbemp2 15
1682.  ZSVbemp3 2
1683.  ZSVbemp4 13
1684.  ZSVbemp6 2
1685.  ZSVbese1 51
1686.  ZSVbese2 26
1687.  ZSVbese3 3
1688.  ZSVbese4 29
1689.  ZSVbese5 49
1690.  ZSVbese6 3
1691.  ZSVbesp1 14
1692.  ZSVbesp2 1
1693.  ZSVbesp4 10
1694.  ZSVbesp5 7
1695.  ZSVbeže1 126
1696.  ZSVbeže2 19
1697.  ZSVbeže3 7
1698.  ZSVbeže4 42
1699.  ZSVbeže5 31
1700.  ZSVbeže6 7
1701.  ZSVbežp1 23
1702.  ZSVbežp2 12
1703.  ZSVbežp3 1
1704.  ZSVbežp4 9
1705.  ZSVbežp5 8
1706.  ZSVbežp6 3
1707.  ZSVbpmd3 1
1708.  ZSVbpme1 71
1709.  ZSVbpme2 8
1710.  ZSVbpme3 2
1711.  ZSVbpme4 12
1712.  ZSVbpme5 3
1713.  ZSVbpme6 7
1714.  ZSVbpmp1 28
1715.  ZSVbpmp2 7
1716.  ZSVbpmp3 4
1717.  ZSVbpmp4 6
1718.  ZSVbpmp5 3
1719.  ZSVbpmp6 5
1720.  ZSVbpse1 39
1721.  ZSVbpse2 11
1722.  ZSVbpse3 1
1723.  ZSVbpse4 23
1724.  ZSVbpse5 9
1725.  ZSVbpse6 4
1726.  ZSVbpsp1 6
1727.  ZSVbpsp2 4
1728.  ZSVbpsp4 11
1729.  ZSVbpsp5 4
1730.  ZSVbpže1 56
1731.  ZSVbpže2 17
1732.  ZSVbpže3 5
1733.  ZSVbpže4 20
1734.  ZSVbpže5 22
1735.  ZSVbpže6 6
1736.  ZSVbpžp1 10
1737.  ZSVbpžp2 9
1738.  ZSVbpžp3 2
1739.  ZSVbpžp4 8
1740.  ZSVbpžp5 3
1741.  ZSVbpžp6 4
1742.  ZSVcdmd1 6
1743.  ZSVcdmd3 1
1744.  ZSVcdmd4 1
1745.  ZSVcdmd5 5
1746.  ZSVcdme1 19
1747.  ZSVcdme2 9
1748.  ZSVcdme3 1
1749.  ZSVcdme4 7
1750.  ZSVcdme5 5
1751.  ZSVcdme6 4
1752.  ZSVcdmp1 10
1753.  ZSVcdmp2 4
1754.  ZSVcdmp3 1
1755.  ZSVcdmp4 8
1756.  ZSVcdmp6 1
1757.  ZSVcdsd1 3
1758.  ZSVcdsd2 1
1759.  ZSVcdsd4 3
1760.  ZSVcdse1 13
1761.  ZSVcdse2 3
1762.  ZSVcdse3 1
1763.  ZSVcdse4 11
1764.  ZSVcdse5 10
1765.  ZSVcdse6 1
1766.  ZSVcdsp1 2
1767.  ZSVcdsp2 3
1768.  ZSVcdsp4 3
1769.  ZSVcdsp5 2
1770.  ZSVcdsp6 1
1771.  ZSVcdžd1 3
1772.  ZSVcdžd2 1
1773.  ZSVcdžd6 2
1774.  ZSVcdže1 27
1775.  ZSVcdže2 8
1776.  ZSVcdže3 2
1777.  ZSVcdže4 20
1778.  ZSVcdže5 15
1779.  ZSVcdže6 1
1780.  ZSVcdžp1 13
1781.  ZSVcdžp2 7
1782.  ZSVcdžp3 2
1783.  ZSVcdžp4 3
1784.  ZSVcdžp5 3
1785.  ZSVcemp3 1
1786.  ZSVcmemd1 7
1787.  ZSVcmemd4 1
1788.  ZSVcmeme1 342
1789.  ZSVcmeme2 85
1790.  ZSVcmeme3 23
1791.  ZSVcmeme4 127
1792.  ZSVcmeme5 90
1793.  ZSVcmeme6 35
1794.  ZSVcmemp1 183
1795.  ZSVcmemp2 51
1796.  ZSVcmemp3 16
1797.  ZSVcmemp4 38
1798.  ZSVcmemp5 7
1799.  ZSVcmemp6 18
1800.  ZSVcmese1 162
1801.  ZSVcmese2 93
1802.  ZSVcmese3 25
1803.  ZSVcmese4 112
1804.  ZSVcmese5 80
1805.  ZSVcmese6 24
1806.  ZSVcmesp1 30
1807.  ZSVcmesp2 23
1808.  ZSVcmesp3 2
1809.  ZSVcmesp4 19
1810.  ZSVcmesp5 18
1811.  ZSVcmesp6 3
1812.  ZSVcmežd1 2
1813.  ZSVcmežd4 1
1814.  ZSVcmeže1 371
1815.  ZSVcmeže2 142
1816.  ZSVcmeže3 22
1817.  ZSVcmeže4 172
1818.  ZSVcmeže5 127
1819.  ZSVcmeže6 56
1820.  ZSVcmežp1 102
1821.  ZSVcmežp2 52
1822.  ZSVcmežp3 17
1823.  ZSVcmežp4 72
1824.  ZSVcmežp5 59
1825.  ZSVcmežp6 15
1826.  ZSVcpmd1 1
1827.  ZSVcpme1 86
1828.  ZSVcpme2 15
1829.  ZSVcpme3 6
1830.  ZSVcpme4 27
1831.  ZSVcpme5 7
1832.  ZSVcpme6 8
1833.  ZSVcpmp1 102
1834.  ZSVcpmp2 31
1835.  ZSVcpmp3 9
1836.  ZSVcpmp4 27
1837.  ZSVcpmp5 19
1838.  ZSVcpmp6 11
1839.  ZSVcpse1 78
1840.  ZSVcpse2 26
1841.  ZSVcpse3 3
1842.  ZSVcpse4 48
1843.  ZSVcpse5 24
1844.  ZSVcpse6 2
1845.  ZSVcpsp1 15
1846.  ZSVcpsp2 22
1847.  ZSVcpsp3 1
1848.  ZSVcpsp4 15
1849.  ZSVcpsp5 15
1850.  ZSVcpsp6 2
1851.  ZSVcpžd1 2
1852.  ZSVcpže1 103
1853.  ZSVcpže2 47
1854.  ZSVcpže3 15
1855.  ZSVcpže4 74
1856.  ZSVcpže5 40
1857.  ZSVcpže6 14
1858.  ZSVcpžp1 47
1859.  ZSVcpžp2 37
1860.  ZSVcpžp3 5
1861.  ZSVcpžp4 39
1862.  ZSVcpžp5 18
1863.  ZSVcpžp6 10
1864.  ZSVcsežp2 3
1865.  ZSVcžemd1 7
1866.  ZSVcžeme1 155
1867.  ZSVcžeme2 45
1868.  ZSVcžeme3 6
1869.  ZSVcžeme4 64
1870.  ZSVcžeme5 37
1871.  ZSVcžeme6 17
1872.  ZSVcžemp1 46
1873.  ZSVcžemp2 29
1874.  ZSVcžemp3 2
1875.  ZSVcžemp4 23
1876.  ZSVcžemp5 7
1877.  ZSVcžemp6 5
1878.  ZSVcžese1 62
1879.  ZSVcžese2 30
1880.  ZSVcžese3 6
1881.  ZSVcžese4 42
1882.  ZSVcžese5 15
1883.  ZSVcžese6 10
1884.  ZSVcžesp1 11
1885.  ZSVcžesp2 11
1886.  ZSVcžesp4 4
1887.  ZSVcžesp5 4
1888.  ZSVcžežd1 1
1889.  ZSVcžežd4 1
1890.  ZSVcžeže1 105
1891.  ZSVcžeže2 73
1892.  ZSVcžeže3 12
1893.  ZSVcžeže4 71
1894.  ZSVcžeže5 43
1895.  ZSVcžeže6 12
1896.  ZSVcžežp1 57
1897.  ZSVcžežp2 35
1898.  ZSVcžežp3 8
1899.  ZSVcžežp4 40
1900.  ZSVcžežp5 20
1901.  ZSVcžežp6 12
1902.  ZSVPmd4 7
1903.  ZSVPmd5 1
1904.  ZSVPmd6 2
1905.  ZSVPme1 16
1906.  ZSVPme2 252
1907.  ZSVPme3 93
1908.  ZSVPme4 725
1909.  ZSVPme5 191
1910.  ZSVPme6 154
1911.  ZSVPmp1 1
1912.  ZSVPmp2 179
1913.  ZSVPmp3 103
1914.  ZSVPmp4 311
1915.  ZSVPmp5 69
1916.  ZSVPmp6 108
1917.  ZSVPsd6 1
1918.  ZSVPse1 5
1919.  ZSVPse2 215
1920.  ZSVPse3 27
1921.  ZSVPse4 450
1922.  ZSVPse5 175
1923.  ZSVPse6 73
1924.  ZSVPsp2 41
1925.  ZSVPsp3 6
1926.  ZSVPsp4 79
1927.  ZSVPsp5 64
1928.  ZSVPsp6 21
1929.  ZSVPžd3 3
1930.  ZSVPžd4 12
1931.  ZSVPžd6 1
1932.  ZSVPže1 2
1933.  ZSVPže2 399
1934.  ZSVPže3 74
1935.  ZSVPže4 855
1936.  ZSVPže5 393
1937.  ZSVPže6 213
1938.  ZSVPžp2 114
1939.  ZSVPžp3 25
1940.  ZSVPžp4 305
1941.  ZSVPžp5 126
1942.  ZSVPžp6 118
1943.  ZT 378
1944.  ZTmd1 151
1945.  ZTmd2 33
1946.  ZTmd3 9
1947.  ZTmd4 49
1948.  ZTmd5 25
1949.  ZTmd6 13
1950.  ZTme1 810
1951.  ZTme2 75
1952.  ZTme3 97
1953.  ZTme4 686
1954.  ZTme5 162
1955.  ZTme6 35
1956.  ZTmp1 1209
1957.  ZTmp2 263
1958.  ZTmp3 180
1959.  ZTmp4 444
1960.  ZTmp5 86
1961.  ZTmp6 92
1962.  ZTsd1 6
1963.  ZTsd2 3
1964.  ZTsd4 18
1965.  ZTsd5 3
1966.  ZTsd6 2
1967.  ZTse1 1414
1968.  ZTse2 306
1969.  ZTse3 68
1970.  ZTse4 1224
1971.  ZTse5 211
1972.  ZTse6 99
1973.  ZTsp1 77
1974.  ZTsp2 55
1975.  ZTsp3 7
1976.  ZTsp4 90
1977.  ZTsp5 28
1978.  ZTsp6 18
1979.  ZTžd1 52
1980.  ZTžd2 34
1981.  ZTžd3 5
1982.  ZTžd4 39
1983.  ZTžd5 32
1984.  ZTžd6 77
1985.  ZTže1 475
1986.  ZTže2 124
1987.  ZTže3 22
1988.  ZTže4 396
1989.  ZTže5 180
1990.  ZTže6 143
1991.  ZTžp1 292
1992.  ZTžp2 256
1993.  ZTžp3 26
1994.  ZTžp4 347
1995.  ZTžp5 127
1996.  ZTžp6 60
1997.  ZV 4535
1998.  ZVmd1 2
1999.  ZVmd3 1
2000.  ZVmd4 3
2001.  ZVme1 590
2002.  ZVme2 15
2003.  ZVme3 50
2004.  ZVme4 93
2005.  ZVme5 50
2006.  ZVme6 18
2007.  ZVmp1 36
2008.  ZVmp2 2
2009.  ZVmp3 1
2010.  ZVmp4 42
2011.  ZVmp5 5
2012.  ZVmp6 3
2013.  ZVR 13452
2014.  ZVse1 891
2015.  ZVse2 38
2016.  ZVse3 25
2017.  ZVse4 967
2018.  ZVse5 103
2019.  ZVse6 38
2020.  ZVsp1 11
2021.  ZVsp2 3
2022.  ZVsp4 16
2023.  ZVsp5 4
2024.  ZVsp6 4
2025.  ZVžd1 5
2026.  ZVže1 135
2027.  ZVže2 13
2028.  ZVže3 8
2029.  ZVže4 88
2030.  ZVže5 40
2031.  ZVže6 59
2032.  ZVžp1 43
2033.  ZVžp2 1
2034.  ZVžp3 4
2035.  ZVžp4 39
2036.  ZVžp5 14
 
(Z. št.  oblikoslovna oznaka    pogostnost)