Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda , označena besedila z lemami

Iskanje po seznamu osnovnih besednih oblik (lem)

svetlob (3)

1.  nadsvetloben 1
2.  svetloba 234
3.  svetloben 97
 
(Z. št.  besedna lema    pogostnost)