Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda , označena besedila z lemami

Iskanje po seznamu osnovnih besednih oblik (lem)

le=tabla (1)

1.  tabla 21
 
(Z. št.  besedna lema    pogostnost)