Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda , označena besedila z lemami

Iskanje po seznamu osnovnih besednih oblik (lem)

fr>300 (467)

1.  a 1662
2.  ali 5254
3.  ampak 1141
4.  bati 335
5.  bel 575
6.  beseda 1636
7.  biti 126771
8.  blizu 339
9.  Bog 1494
10.  bog 494
11.  bolj 1356
12.  Bouvard 605
13.  božji 744
14.  brat 492
15.  brati 306
16.  brez 1108
17.  Bruno 1584
18.  celo 821
19.  cesta 593
20.  čakati 464
21.  čas 2474
22.  če 4694
23.  čeprav 814
24.  čez 808
25.  čisto 311
26.  človek 1499
27.  človeški 353
28.  črn 551
29.  čutiti 398
30.  da 20656
31.  dajati 431
32.  daleč 407
33.  dan 2017
34.  danes 676
35.  dati 1574
36.  dejati 420
37.  del 667
38.  delati 779
39.  delo 912
40.  denar 456
41.  dežela 321
42.  do 2833
43.  dober 1391
44.  dobiti 536
45.  dobro 1217
46.  dokler 431
47.  dolg 663
48.  dolgo 415
49.  dolina 366
50.  doma 375
51.  domov 325
52.  dovolj 412
53.  drug 1985
54.  druga 808
55.  drugi 553
56.  drugo 676
57.  držati 526
58.  država 1176
59.  državen 450
60.  duh 705
61.  duša 922
62.  dve 1395
63.  dvigniti 504
64.  eden 316
65.  ena 1553
66.  enkrat 387
67.  fant 313
68.  filozofija 310
69.  glas 874
70.  glava 1429
71.  glaven 338
72.  gledati 1194
73.  glede 392
74.  Gospod 605
75.  gospod 529
76.  gotovo 479
77.  govoriti 1576
78.  hip 331
79.  hiša 1208
80.  hitro 417
81.  hkrati 350
82.  hoditi 631
83.  hoteti 1299
84.  hud 525
85.  ime 599
86.  imenovati 540
87.  imeti 3858
88.  in 46690
89.  iskati 394
90.  isti 302
91.  iti 3054
92.  iz 4799
93.  izginiti 327
94.  izmed 311
95.  Janez 1684
96.  jasen 389
97.  jaz 6941
98.  jesti 325
99.  jezik 323
100.  Jezus 1194
101.  k 2753
102.  kadar 552
103.  kaj 3438
104.  kajti 913
105.  kak 371
106.  kako 2412
107.  kakor 3989
108.  kakšen 983
109.  kamen 415
110.  kar 4104
111.  kateri 2255
112.  kazati 347
113.  kdaj 483
114.  kdo 1118
115.  kdor 494
116.  ker 2928
117.  ki 13117
118.  kje 443
119.  kjer 799
120.  kljub 350
121.  kmalu 381
122.  kmet 389
123.  knjiga 586
124.  ko 5128
125.  komaj 367
126.  konec 680
127.  korak 365
128.  kot 5519
129.  kraj 476
130.  kri 398
131.  Kristus 547
132.  lahko 2842
133.  lasten 318
134.  le 1562
135.  lep 883
136.  lepo 356
137.  leto 2210
138.  ležati 401
139.  ljubezen 505
140.  ljubiti 351
141.  Ljubljana 467
142.  ljudje 1980
143.  ljudstvo 313
144.  luč 303
145.  maj 308
146.  majhen 522
147.  malo 538
148.  mama 375
149.  manj 379
150.  mar 346
151.  Marija 472
152.  Martin 464
153.  mati 497
154.  Matic 356
155.  med 2410
156.  medtem 494
157.  meja 314
158.  mesec 323
159.  mesto 1056
160.  mi 2237
161.  mimo 335
162.  mir 440
163.  misel 930
164.  misliti 1542
165.  miza 668
166.  mlad 541
167.  mnenje 413
168.  množica 387
169.  moč 627
170.  moči 1762
171.  mogoč 506
172.  moj 1819
173.  mojster 382
174.  morati 2161
175.  morda 787
176.  morje 311
177.  mož 783
178.  na 16054
179.  način 507
180.  nad 980
181.  nadaljevati 335
182.  naglo 365
183.  naj 2595
184.  najbolj 508
185.  najprej 519
186.  najti 733
187.  namreč 1264
188.  naprej 619
189.  narava 476
190.  narediti 414
191.  naslednji 313
192.  nasmehniti 301
193.  naš 1832
194.  nato 1453
195.  nazaj 407
196.  ne 13432
197.  ne biti 10395
198.  ne imeti 634
199.  nebo 584
200.  nek 1131
201.  nekaj 2191
202.  nekakšen 315
203.  nekateri 571
204.  nič 1641
205.  nihče 463
206.  nikdar 377
207.  nikoli 462
208.  niti 771
209.  njegov 2850
210.  njen 1128
211.  njihov 1049
212.  no 751
213.  noben 894
214.  noč 554
215.  noga 678
216.  nositi 334
217.  nov 978
218.  o 4333
219.  ob 1891
220.  oblast 362
221.  obraz 855
222.  obrniti 534
223.  obstajati 445
224.  obstati 420
225.  oče 809
226.  oči 1099
227.  od 4655
228.  odgovoriti 599
229.  oditi 349
230.  odnos 306
231.  odpreti 567
232.  oglasiti 352
233.  okno 398
234.  oko 419
235.  okoli 366
236.  okrog 463
237.  on 17833
238.  ona 7004
239.  oni 1147
240.  ono 682
241.  ostati 815
242.  otrok 1473
243.  oziroma 463
244.  ozreti 453
245.  pa 13338
246.  pač 505
247.  pasti 475
248.  Pécuchet 599
249.  Peter 783
250.  peti 310
251.  pisati 615
252.  po 7607
253.  počasi 690
254.  pod 1240
255.  podoba 313
256.  podoben 619
257.  pogled 545
258.  pogledati 964
259.  pokazati 647
260.  polje 309
261.  poln 420
262.  položiti 340
263.  pomagati 354
264.  pomemben 324
265.  pomeniti 494
266.  popolnoma 420
267.  poslati 435
268.  poslušati 440
269.  postati 756
270.  postava 341
271.  postaviti 488
272.  pot 851
273.  potegniti 452
274.  potem 2513
275.  potemtakem 316
276.  potreben 339
277.  povedati 1441
278.  pozabiti 350
279.  poznati 604
280.  prav 2245
281.  pravi 638
282.  pravica 326
283.  praviti 1227
284.  pravzaprav 380
285.  prazen 315
286.  precej 370
287.  pred 2267
288.  preden 321
289.  predlog 342
290.  predsednik 334
291.  predvsem 489
292.  prej 703
293.  prepričati 356
294.  preveč 339
295.  pri 3439
296.  prihajati 469
297.  prijatelj 310
298.  primer 718
299.  prinesti 340
300.  pripraviti 401
301.  priti 2630
302.  prositi 467
303.  prostor 950
304.  proti 961
305.  prst 361
306.  prvi 1309
307.  pustiti 374
308.  rad 880
309.  ravno 425
310.  razen 308
311.  različen 339
312.  razumeti 812
313.  rdeč 316
314.  reči 4741
315.  res 1449
316.  resnica 542
317.  resničen 320
318.  roditi 330
319.  roka 2389
320.  s 7224
321.  saj 2376
322.  sam 2468
323.  samo 2795
324.  se 32424
325.  sedeti 683
326.  seveda 1109
327.  si 3461
328.  sicer 990
329.  sila 420
330.  sin 501
331.  skoraj 875
332.  skozi 681
333.  skupaj 410
334.  skušati 387
335.  slab 396
336.  slišati 879
337.  Slovenija 421
338.  slovenski 355
339.  smeti 437
340.  smrt 710
341.  soba 368
342.  sonce 546
343.  Sova 334
344.  spet 1594
345.  sploh 712
346.  spomin 357
347.  spominjati 343
348.  spomniti 404
349.  spoznati 390
350.  sprejeti 480
351.  spremeniti 331
352.  srce 812
353.  sredi 402
354.  star 1450
355.  stati 848
356.  stena 333
357.  stisniti 314
358.  stopiti 1022
359.  storiti 468
360.  strah 345
361.  stran 775
362.  stvar 1112
363.  svet 2139
364.  svoj 6009
365.  še 6006
366.  šele 454
367.  širok 359
368.  štiri 434
369.  ta 16191
370.  tak 1534
371.  tako 6087
372.  takoj 751
373.  takrat 589
374.  takšen 675
375.  tam 1454
376.  teči 348
377.  tedaj 724
378.  telo 860
379.  temveč 673
380.  teorija 302
381.  ter 1557
382.  težak 327
383.  ti 2840
384.  tisti 3267
385.  tja 321
386.  toda 2444
387.  toliko 427
388.  torej 1130
389.  treba 919
390.  trenutek 509
391.  tri 997
392.  tu 783
393.  tudi 6983
394.  tvoj 686
395.  učenec 344
396.  učiti 319
397.  umreti 541
398.  ura 795
399.  usta 351
400.  ustaviti 377
401.  v 29444
402.  vas 624
403.  vaš 431
404.  včasih 467
405.  več 1986
406.  večer 318
407.  vedeti 2509
408.  vedno 890
409.  velik 1605
410.  veliki 491
411.  veliko 771
412.  veljati 341
413.  vendar 1655
414.  vera 423
415.  verjeti 441
416.  verjetno 367
417.  ves 8193
418.  vesolje 530
419.  vi 2141
420.  videti 2336
421.  visok 797
422.  vlada 414
423.  voda 718
424.  vojak 303
425.  vojna 390
426.  volja 463
427.  vprašanje 667
428.  vprašati 1130
429.  vrata 776
430.  vreči 473
431.  vrh 316
432.  vrniti 724
433.  vrsta 562
434.  vsaj 452
435.  vsak 1742
436.  vse 335
437.  vstati 460
438.  vzeti 710
439.  Winston 471
440.  z 9571
441.  za 10320
442.  začetek 335
443.  začeti 1442
444.  zadnji 592
445.  zagledati 315
446.  zakaj 1197
447.  zakon 1374
448.  zaradi 1399
449.  zato 1790
450.  zavest 312
451.  zdaj 2653
452.  zdeti 1066
453.  zelo 1053
454.  zemlja 757
455.  zgoditi 423
456.  zmeraj 350
457.  znati 316
458.  že 4030
459.  želeti 422
460.  žena 569
461.  ženska 605
462.  živ 502
463.  živeti 577
464.  živiti 403
465.  življenje 1482
466.  župnik 337
467.  1 373
 
(Z. št.  besedna lema    pogostnost)