Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

golobič (1)


liberalne demokracije (Bogdan Biščak, Gregor    Golobič   , Borut Šuklje, Igor Bavčar in Pavle Gantar)