Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

drevored (7)


Pred njim se je odprl    drevored   .
Pred njim bi se odprl    drevored   , on pa -«
   Drevored    je bil prazen, kakor bi se bila Javorka
Ozrl se je še v    drevored   .
Skozi tu pa tam odprti gabrov    drevored    se je videlo na gozdiček, prepreden z zavitimi
skednja, katerega vrh je segal čez gabrov    drevored   .
Pognal se je skozi bukov    drevored    in mahal s palico.