Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

barbarsko (1)


filozofij, vendar pa ga učijo, naj ju črti kot    barbarsko    nasilje nad moralo in zdravo pametjo.