Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZVsp4 (16)


»   Katera   
»In kakšne misli in    kakšna    mnenja lahko pričakujemo od ljudi,
Saj veste,    kakšna    navodila smo vam dali po Gospodu Jezusu.
   Kakšna    preganjanja sem pretrpel!
suma storitve več kaznivih dejanj, za    katera    storilca preganjajo po uradni dolžnosti.
jutrišnje nadaljevanje pogajanj, na    katera    je včeraj povabil sindikate, pa ni
najprej niso udeležili pogajanj, na    katera    jih je povabil predstavnik vlade in
dejanji spolne nedotakljivosti, za    katera    so ga koprski kriminalisti ovadili
S kretnjo glave pokaže vrata, skozi    katera    je izginil Boris, in očitajoče vpraša:
Brž jima je poslal tristo drevesc, za    katera    ni mogel najti kupca.
zase kot zanju je naštel nekaj del, v    katera    je treba pogledati.
gledal bi skozi odprta vrata, skozi    katera    bi rahlo pihljalo, imel bi namazana
vedeti, kako sam želiš živeti in skozi    katera    določila gledaš na celotno življenje.
Iz enakomernih gibanj teles, na    katera    ne delujejo nobene zunanje sile, ampak
zavarovana in ohranjena območja, med    katera    območje Triglavskega narodnega parka
Izjema so le socialna stanovanja, za    katera    velja po isti določbi stara vrednost