Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZVsp2 (3)


»Katere imenuješ ti razumne in    katerih    ne?«
vretenca; vseh vretenc je namreč osem,    katerih    robovi so videti, če jih gledamo od
Dela,    katerih    naslovov nista razumela, so se jima