Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZVse5 (103)


so, da bi ne bilo nobenega dvoma, o    čem    Goldstein govoriči, za njegovo glavo
nekje čisto na meji stradanja, imeli o    čem    peti.
čakal, da bo Winston spregovoril, toda o    čem    ?
Da lahko razumemo, v    čem    je bistvo sedanje vojne - kajti kljub
Nekakšna svarilna groza, strah pred kdo ve    čem   , je spreletela Winstona, brž ko je
»V    čem    je torej - pri skupni uporabi zlata
»V    čem    Polemarh?«
prej - da točno slediva razpravi -, v    kakšnem    razmerju je pravičnost z nepravičnostjo.
»Toda v    čem    vidiš, dragi Sokrat, srečno odkritje
»Toda je to mišljeno in o    čem    govoriš?«
»Ali ne opaziš, v    kakšnem    duševnem stanju je človek, ki se vse
»V    čem    je razlika?«
državi pravičnost in nepravičnost, v    čem    se druga od druge razločujeta in katera
dobrem, bodisi po dobri pijači ali    čem    drugem, in isto velja za druga poželenja.«
»O    čem   
»O    čem    moramo potemtakem najprej razpravljati?«
»O    čem    drugem kakor o tem, kar neposredno
»V    čem   
še vprašanje, česa naj se učijo in v    čem    naj se vadijo ti rešitelji države in
»V    kakšnem   
»V    čem   
raziskovalci ne morejo pojasniti, v    čem    je njena korist, uspeva kljub vsem
»V    kakšnem    razmerju je potemtakem, če gre za krepost,
»Čudovito si izračunal, v    kakšnem    razmerju sta pravični in nepravični
V    kakšnem    razmerju je slikarstvo do posamičnih
mesto in si s tem sposoben spoznati, ob    kakšnem    prizadevanju postane človek v javnem
družbi z revščino in bogastvom in ob    kakšnem    duševnem stanju prinaša dobro ali slabo;
»O    čem    ste se menili med potjo?«
»Po    čem    bom to spoznal?
premoženja dam ubogim, in če sem koga v    čem    prevaral, mu četverno povrnem.«
V    čigavem    imenu?«
V    čem    je torej prednost Judov?
Če pa se hočejo v    čem    poučiti, naj doma vprašajo svoje može,
V    čem    ste bili na slabšem kakor druge Cerkve?
vero evangelija, ne da bi se dali v    čem    ustrahovati nasprotnikom.
nadzorni instrument, razmislili, pri    čem    bodo še sodelovali.
In v    čem    je bistvo »študentskega« spora?
njihova imena človek prebere, pa ve, pri    čem    je:
   Čemu   , ne ve.
Odkod,    čemu    in in zakaj te misli, tega res ne ve.
Nič nista vedela, o    čem    naj bi govorila, čeprav sta oba že
Tako vsaj ne bo vedela, pri    čem    je.
»Ampak jaz jim že pokažem, po    čem    je mast!« je zagrozil Štefuc.
je ves čas govorila sam bog vedi o    čem   .
»O    čem   ?« še kar prijazno vpraša Tildica, ne
O    čem    pa?«
In o    čem    je razmišljal?
Po    čemu    so tam žemlje?’
Prej me ni zanimalo o    čem    govori, zdaj pa, ko me je odgnal, me
In nikdar nisem slišal o    čem    podobnem!
Vedel je, o    čem    sanjata, in lepega dne jima je prišel
znatna, Pécuchet je hotel vedeti, pri    čem    sta, in za sedem dni se je zakopal
Bouvard že ni vedel, o    čem    naj se pogovarja z njo, in napeljal
Zakaj slabo, v    čem    je pretiravanje in kako naj človek
O    čem    ste govorili?«
Toda o    čem   
»Saj res, o    čem   
Najtežje je bilo vprašanje, o    čem   .
Tedaj sta se vprašala, v    čem    je pravzaprav slog, in od avtorjev,
Nimulah mi je razlagal, v    čem    se razlikujejo, katere so si blizu
sadovnjaku tudi zato, da bi ugotovil, v    čem    je skrivnost okusnosti njegovih jabolk,
ampak v tem življenju ne gre, morda v    kakšnem    od prihodnjih, tako kot je to morda
Pomoč pri    čem   ?
najprej odgovoriti na tisto prvo: po    čem    sta si Kartezij in Werther sorodna
si Kartezij in Werther sorodna in po    čem    se razlikujeta?
Zdaj bolje razumem, v    čem    je težava.
torej ti najprej na kratko povem, o    čem    razprava govori.
O    čem    pa se bova pogovarjala prihodnjič?
V    čem    vidiš uganko?
dilemo med ”estetiko“ in ”etiko“, v    čem    se potlej razlikujeta estetski in etični
kriterij za njeno ohranjanje: po    čem    ostajam jaz v svojem življenju ali
Vas lahko vprašam, o    čem    boste pisali?
kdaj in kje so jih avtorji pisali, v    kakšnem    okolju in v katerih trenutkih so se
Po    čem    sklepate?
V    čem    sta si gibanje in čas enaka in v čem
čem sta si gibanje in čas enaka in v    čem    različna?
prostora, če bi bil zares ukrivljen - in v    čem    bi bil sploh ukrivljen?
cerkveni zvoniki ali vrtni latniki kot v    kakšnem    poplavljenem mestu rasli navpik iz
vprašaj, ali bi se razlikovala in po    čem    bi se razlikovala dva možna svetca,
verjamem, da tako slaven fizik ve, o    čem    govori; sklepal sem, da gre pri drugi
V    čem    je izvirnost Husserlovega fenomenološkega
V    čem    je pravzaprav ta analogija?
O    čem    se pogovarjata, če smem vprašati?
Vprašati se namreč moraš, po    čem    sklepamo, da je realni prostor raven,
Po    čem    naj bi bil torej realni prostor raven?
O    čem    pa sta se pogovarjala po poti, če smem
Saj sami veste, o    čem    smo govorili, gor grede: o Einsteinovi
Seveda, gotovo... in o    čem    sta se pogovarjala dol grede?
Gotovo je rojen v    kakšnem    močnem znamenju...
Že, ampak v    čem    se sploh strinjata Filotej in Elpin?
In v    čem    vam je najbližji?
z vsako posamezno dušo - kajti po    čem    se bitja med seboj razlikujemo, če
Spinozovi razlagi Biblije: sprašujem se, v    čem    je videl resnico in nujnost Svetega pisma,
Da bi torej določili, v    čem    se človeški duh razlikuje od drugih
duh razlikuje od drugih stvari in v    čem    jih prekaša, moramo - kakor smo dejali
Oprostite, mojster, nisem slišal - o    čem    govori?
Ne razumem, v    čem    je njena ukana?
prehoda gre, ko se Schelling sprašuje, v    kakšnem    razmerju je življenje do večnosti:
V    čem    je načelna razlika med sodobnim in
V    čem    je potem smisel tega, če ne pokažemo
V    čem    je osnovna zamisel predvidene mreže?
sprašujete po dogodku, ne po kvaliteti ali    čem    podobnem, se mi odgovor ponuja kar
Po    čem    se v pravljici prepoznate?