Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZVse1 (891)


panično pisati, zavedajoč se le na pol,    kaj    piše.
ven vrgla ven ne verjamem da se ji je    kaj    zgodilo nikogar nič ne briga kaj reče
Ni vedel,    kaj    ga je pripravilo do tega, da je izbruhal
   Kaj    se zgodi v nevidnih blodnjakih, v katere
imel niti najmanjšega pojma o tem,    kaj    se je z njimi zgodilo.
»   Kaj    pa imaš tam, stari?«
»   Kaj    pa se je zgodilo s tistim moškim?«
   Kaj    je res mogoče, da to že po štiriindvajsetih
propadel, čeprav ni bilo lahko reči,    kaj    ti zagotovi preživetje.
Kakor hitro je opazil,    kaj    je na fotografiji in kaj pomeni, jo
»   Kaj    je to?«
»   Kaj    je to?«
Niti najmanjšega pojma ni imel,    kaj    se ji je zgodilo.
»   Kakšno    znamenje?«
Prav tako ni nihče vedel,    kaj    se zgodi z njimi, razen pri tistih
»   Kaj    ni to imenitno skrivališče?«
»   Kaj    si lahko videla privlačnega na moškem,
   Kaj    ga je prignalo, da je sedel na rob
»   Kaj   
»   Kaj    je bilo?«
»   Kaj    pa je?«
se je prebudil, ne da bi bil odkril,    kaj    da je, a nekako je bilo povezano s
»   Kaj    misliš, da je to?«
»Zanima me,    kaj    je bila limona,« je nedosledno pristavila.
»In    kaj    te torej pri tem skrbi?«
videz pravovernosti, če nimaš pojma,    kaj    pravovernost sploh pomeni.
zanimali za javne dogodke, da bi opazili,    kaj    se dogaja.
drugem koncu naprave, lahko prebral,    kaj    piše, je načečkal naslov, iztrgal list
jo topo gledala, verjetno ne vedoč,    kaj    je.
mislila na tisto stvar, on ni vedel,    kaj    je tisto, ki se ima kmalu zgoditi.
Nihče ni vedel,    kaj    se dogaja znotraj Ministrstva ljubezni;
»Na splošno rečeno,    kaj    sta pripravljena storiti?«
»   Kakšno    sporočilo?«
»   Kakšno    vprašanje?«
imeti precej natančno predstavo o tem,    kaj    se je v preteklosti dogajalo.
okoliščinah vedel, ne da bi premišljeval,    kaj    je pravo prepričanje in kakšno čustvo
družbi so prav tisti, ki najbolje vedo,    kaj    se dogaja, tudi tisti, ki so najdlje
»raja,« se samo v presledkih zavedajo,    kaj    je vojna.
pravilno opisali notranji ustroj razvoja,    kaj    je povzročilo to velikansko, skrbno
do konca prebral knjigo, je vedel,    kaj    mora biti zadnja Goldsteinova poslanica.
Ni čutil ljubezni do nje in celo to,    kaj    se dogaja z njo, ga je komaj zanimalo.
»Ne briga me, kdo je in    kaj    mu boste storili.«
»Niste slišali,    kaj    je govoril potem, ko so ga udarili
grozljiva bolečina, ker ni mogel videti,    kaj    se dogaja, in imel je občutek, da mu
»Čisto dobro veš,    kaj    je s tabo.«
»   Kaj    naj drugega rečem?«
Vedel je,    kaj    pomeni Oceanija in da je sam državljan
»   Kakšno    je tvoje prvo vprašanje?«
»   Kaj    je v Sobi 101?«
»   Kaj    pa so zvezde?«
   Kaj    ni bilo že davno odkrito, da je to
»Nekaj je v svetu - ne vem,    kaj   , nekakšen duh, nekakšno načelo - ki
»   Kaj    pa je potem to načelo, ki nas bo porazilo?«
»   Kaj    pa si?«
»Videl si,    kakšno    je tvoje telo.«
bilo to le po zavestnem premisleku,    kaj    mora biti; ni mu prišlo samo od sebe.
   Kaj    je najstrahotnejša, najbolj ogabna
si me vprašal,« je rekel O'Brien, »   kaj    je v Sobi 101.«
stal O'Brien, Winston ni mogel videti,    kaj    je tista reč.
»Ampak    kaj    je to?«
»Kako naj napravim, če pa ne vem,    kaj    je?«
se je imenovalo Začasno poročilo, a    kaj    je bilo tisto, o čemer so poročali,
niso bili pomembni, dokler si vedel,    kaj    so.
v Novoreku, imeti jasno predstavo,    kaj    je mišljeno z Angsocem.
podoben način je član Partije vedel,    kaj    sestavlja pravo vedenje in v hudo nejasnih
Vedel je,    kaj    je mišljeno z izrazom pravseks - se
besedah je potemtakem Simonid povedal,    kaj    je pravično.
   Kaj    pa oddaja umetnost, ki naj se imenuje
vidiva bistva pravičnosti in pravičnega,    kaj    je potem njuno bistvo?«
bi vsem tem odgovorom na vprašanje,    kaj    je pravičnost, pridal še svojega, ki
sramoto - ne veš ne, kaj je čreda, in ne    kaj    je pastir!«
   Kakšno    je tvoje mnenje, Glavkon?
»   Kaj    te skrbi, ali je to moje pravo mnenje
mislim, da zdaj ne bo težko pokazati,    kakšno    življenje ju čaka.
razpravi, temveč dalje raziskujem,    kakšno    je bistvo pravičnosti in nepravičnosti
»In    kaj    je to?«
da je ranjen ali mu grozi smrt ali    kakšno    drugo zlo - ki se torej v takšnem položaju
»   Kaj    nisi mnenja, da se ljudje ločijo od
»   Kaj   
»Toda    kakšno    ime jim potem pripada?«
»   kaj    pa je z urejevanjem tržnih razmer,
In    kaj    je nadalje s kaznimi za žalitve in
   Kaj    je z izterjevanjem carin na trgih in
»   Kakšno    je to znanje in kdo ga ima?«
7. »   Kaj    je pogum in kje je njegovo mesto v
»   Kakšno    čuvanje?«
   Kaj    se dogaja pri drugačnem postopku, pa
»   Kaj    pa?«
in karanem: o razumu, ki preudarja,    kaj    je boljše in kaj slabše, ter o srcu,
razumu, ki preudarja, kaj je boljše in    kaj    slabše, ter o srcu, ki je nespametno
njem vlada in mu zapoveduje, ker ve,    kaj    koristi vsakemu delu posebej in kaj
kaj koristi vsakemu delu posebej in    kaj    vsem trem kot celoti.«
»Ker nam je jasno,    kaj    sta nepravičnost in pravičnost, smo
treba odgovoriti samo še na vprašanje,    kaj    je koristnejše: pošteno ravnati, težiti
»In    kaj    se ti zdi pri tem najbolj smešno?
začnemo s tem, da se sami vprašamo,    kaj    nam lahko velja za največje dobro pri
največje dobro pri graditvi države,    kaj    mora biti potemtakem zakonodajalčev
cilj, ki ga z zakoni zasleduje, in    kaj    se nam zdi največje zlo.
»   Kakšno    naj bo njihovo medsebojno razmerje
poskusimo najprej pogledati in pokazati,    kaj    je v današnjih državah slabo, da ne
»In    kaj    bi bilo to?«
ne zna razločevati, kaj je vredno in    kaj    ni, ta si gotovo ne zasluži imena prijatelja
»   Kaj   
prijatelj, mu porečemo, je včasih tudi    kaj   , kar je grdo, med pravičnimi, kar je
»   Kaj    pa je s tistimi, ki gledajo večno nespremenljive
»   Kakšno    izpridenje tu misliš?«
   Kaj    je najvišja znanost in kaj je njen
Kaj je najvišja znanost in    kaj    je njen predmet?
eni strani nas zmerjajo, da ne vemo,    kaj    je dobro, in potem spet govorijo z
»In    kaj    je to tretje?«
»In sedaj pomisli,    kaj    bi bilo z njimi, ko bi se osvobodili,
gimnastiko, muzično izobrazbo in umetnosti,    kaj    nam potem še preostane?«
večine ljudi najprej vprašati razuma,    kaj    je prst, vid namreč nikoli ne pokaže
se nam najprej postavlja vprašanje,    kaj    je pravzaprav veliko in malo.«
negotovosti, zato zbudi razum in ga vpraša,    kaj    je enica sama po sebi.
Povej torej,    kaj    je po tvojem dialektika, v katere dele
»   Kaj   
»   Kakšno   
takemu človeku postavljeno vprašanje:    kaj    je lepo? -
   Kakšno    pa je njegovo življenje?«
»Toda    kaj    se bo zgodilo, ko porabi očetovo in
o pravičnosti in poštenosti, o tem,    kaj    je lepo in dobro, premagali njegovi
drugega za drugim ljudi teh treh vrst,    katero    življenje je najslajše, ti bo pripadnik
»In    katero    je to sredstvo?«
»Ali mi lahko razložiš,    kaj    je na splošno posnemanje?
»   Kaj   
ravnodušnost; kajti nasploh ne vemo,    kaj    je nesreča in kaj sreča; razburjanje
nasploh ne vemo, kaj je nesreča in    kaj    sreča; razburjanje pri tem prav nič
nespametnemu delu duše, ki ne loči,    kaj    je veliko in kaj je majhno, temveč
duše, ki ne loči, kaj je veliko in    kaj    je majhno, temveč ima isto stvar zdaj
»   Kaj    le lahko v kratkem času postane veliko!
»   Kaj    pa duša, ali ima tudi ona svoje zlo?«
»   Kakšno    posojilo?«
Povedati moramo obema,    kaj    ju tam čaka, da jima v našem razpravljanju
»   Kaj    če ni to Davidov sin?«
»   Kaj    se ti zdi, Simon, od koga pobirajo
»   Kaj    se vam zdi?
Ko so njegovi tovariši videli,    kaj    se je zgodilo, so bili zelo žalostni
podrobno povedat svojemu gospodarju,    kaj    se je primerilo.
»Učitelj,    kaj    naj dobrega storim, da dosežem večno
»   Kaj    me sprašuješ o dobrem?
»Vse to spolnjujem,    kaj    mi še manjka?«
»   Kaj    hočeš?«
»   Kaj    se vam zdi?
Povej nam torej,    kaj    se ti zdi: ali je dovoljeno dajati
»   Kaj    me skušate, hinavci?
   Kaj    je vendar več: zlato ali tempelj, ki
   Kaj    je vendar več: dar ali oltar, ki dar
»Povej nam, kdaj bo to in    kakšno    znamenje bo napovedovalo tvoj prihod
»   Kaj    delate ženi težave?
»   Kaj    mi hočete dati in vam ga izdam?«
   Kaj    je to, kar ti pričajo zoper tebe?«
   Kaj    potrebujemo še prič?
   Kaj    se vam zdi?«
»   Kaj    naj torej storim z Jezusom, ki se imenuje
»   Kaj    imamo opraviti s teboj, Jezus Nazaréčan?
»   Kaj    je to?
vsa usta razglašati in pripovedovati,    kaj    se je zgodilo, tako da Jezus ni mogel
»   Kaj    ta tako govori?
»   Kaj    tako premišljujete v svojih srcih?
   Kaj    je laže?
Ljudje so prišli gledat,    kaj    se je zgodilo.
Ker je žena vedela,    kaj    se je z njo zgodilo, je vsa v trepetu
»   Kaj    naj prosim?«
»   Kaj   , ta rod zahteva znamenje?
»   Kaj    se pogovarjate, da nimate kruha?
   Kaj    še vedno ne razumete in ne uvidite?
»   Kaj    pravijo ljudje, kdo sem?«
»   Kaj    pa vi pravite, kdo sem?«
   Kaj    pomaga človeku, če si ves svet pridobi,
   Kaj    neki more človek dati v zameno za svoje
»   Kaj    se pravi: če moreš?
dvanajstere vstran in jim začel govoriti,    kaj    se bo zgodilo z njim.
»   Kaj    delata?
»Povej nam, kdaj bo to in    kakšno    bo znamenje, da se vse začenja uresničevati?«
   Kaj    je to, kar pričajo proti tebi?«
»   Kaj    je vendar hudega storil?«
se je vznemirila in premišljevala,    kaj    naj pomeni ta pozdrav.
»Ej,    kaj    imaš ti z nami, Jezus Nazaréčan?
   Kaj    je laže?
»Mar niti tega niste brali,    kaj    je storil David, ko je bil lačen sam
»   Kaj    pomeni ta prilika?«
Ko so pastirji videli,    kaj    se je zgodilo, so zbežali in to oznanjali
Ljudje so pohiteli gledat,    kaj    se je zgodilo.
Naročil pa jim je, naj nikomur ne povedo,    kaj    se je zgodilo.
je Heród, četrtni oblastnik, slišal,    kaj    vse se je zgodilo, je bil zbegan, kajti
   Kaj    pomaga človeku, če si ves svet pridobi,
»   Kaj    je pisano v postavi?
»Zakaj tudi sami od sebe ne presojate,    kaj    je prav?
   Kaj    je to?’
»   Kaj    mi praviš, da sem dober?
ki je prihajala mimo, in spraševal,    kaj    je to.
»O, da bi tudi ti danes spoznalo,    kaj    ti prinaša mir, takó pa je prikrito
   Kaj    bo torej storil z njimi gospodar vinograda?
ti, ki so bili okrog njega, videli,    kaj    mu grozi, so rekli:
»   Kaj    je vendar hudega storil?
Zakaj, če delajo takó z zelenim lesom,    kaj    se bo zgodilo šele s suhim?«
Ko je stotnik videl,    kaj    se je zgodilo, je slavil Boga in rekel:
zbrali, da bi gledali, in so videli,    kaj    se je zgodilo, so se nazaj grede trkali
edini tujec v Jeruzalemu in ne veš,    kaj    se je tam zgodilo te dni?«
»   Kaj    neki?« je vprašal.
Tudi onadva sta pripovedovala,    kaj    se je zgodilo na poti in kako sta ga
»   Kaj    ste preplašeni in zakaj se vam oglašajo
»   Kaj    torej?
kom kaj povedal; sam je namreč vedel,    kaj    je v človeku.
pet ječmenovih hlebov in dve ribi, a    kaj    je to za toliko ljudi?«
   Kaj    so tudi voditelji spoznali, da je on
   Kaj    pomenijo besede, ki jih je rekel: ‘
če ga prej ne zasliši in ne poizve,    kaj    dela?«
»   Kaj    si tudi ti iz Galileje?
   Kaj    pa ti praviš?«
»   Kaj    se vam zdi?
postave, da Kristus ostane vekomaj;    kaj    potem govoriš, da mora biti Sin človekov
»   Kaj    pomeni to, kar pravi: ‘
spet malo, pa me boste videli,’ in    kaj   :
»   Kaj    pomeni, kar pravi, ‘malo’?
Tedaj je Jezus, ki je vedel,    kaj    vse se bo zgodilo z njim, šel ven in
»   Kaj    je resnica?«
»Gospod,    kaj    bo pa s tem?«
»   Kaj    naj to pomeni?«
»Presodite,    kaj    je bolj pravično pred Bogom: poslušati
prišla je njegova žena, ki ni slutila,    kaj    se je bilo zgodilo.
besede, so se v zadregi spraševali,    kaj    naj bi to pomenilo.
nas je popeljal iz Egipta - ne vemo,    kaj    se mu je zgodilo.’
   Kaj    mi brani, da ne bi bil krščen?«
»   Kaj    je, Gospod?«
   Kaj    vaju je pripeljalo sem?«
Veste,    kaj    se je dogajalo po vsej Judeji, začenši
   Kaj    neki se je zgodilo s Petrom?
Ko je prokonzul videl,    kaj    se je zgodilo, je veroval; tako ga
Zato bi radi vedeli,    kaj    to pomeni.«
poučen o postavi znaš razločevati,    kaj    je boljše, če si prepričan, da si
   Kaj    zato, če nekateri niso verovali?
   Kaj    torej?
njihovo pomanjšanje bogastvo za pogane,    kaj    bo šele prineslo njihovo polnoštevilno
njihovo zavrženje postalo sprava za svet,    kaj    bo šele njihovo ponovno sprejetje?
boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog,    kaj    je dobro, njemu všečno in popolno.
Kdo izmed ljudi pa vé,    kaj    je v človeku?
   Kaj    je vendar Apólo?
je malo mar, če o meni sodite vi ali    kakšno    človeško sodišče, pa tudi jaz o sebi
zaradi vas da bi se na nama naučili,    kaj    pomeni pregovor:
   Kaj    vam je po volji?
   Kaj    je torej moje plačilo?
Ker torej vemo,    kaj    je strah pred Gospodom, skušamo ljudi
   Kakšno    je soglasje med Kristusom in Beliárjem?
   Kaj    pa pomeni beseda
Iščite,    kaj    je všeč Gospodu!
bodite nerazsodni, ampak spoznajte,    kaj    je Gospodova volja.
presojanju, da boste znali razlikovati,    kaj    je boljše, in tako čisti in neomadeževani
Veste pa tudi,    kaj    ga sedaj zadržuje, da se ne more razodeti
»   Kaj    je človek, da se ga spominjaš, ali
namreč uživa mleko, ni zmožen razumeti,    kaj    je prav, saj je še otrok.
dal, kar potrebujeta za življenje,    kaj    to pomaga?
bomo in bogateli,« sploh ne veste,    kaj    bo jutri.
   Kaj    pa je vaše življenje?
Če se pa začne najprej pri nas,    kaj    bo šele s tistimi, ki ne verujejo božjemu
»   Kaj    je z njegovim obljubljenim prihodom?
»   Katero    mesto je bilo podobno temu velikanskemu
času« (ko proračun še ni sprejet),    kaj    bi pomenilo odstopanje od nekaterih
protireferendum, ki bi Slovencem predstavil,    kaj    je dilema: Evropa ali osamitev.
stabilnosti, varnosti in miru. O tem,    kaj    jih čaka v Albaniji in kakšna so njihova
In    kakšno    je razpoloženje med njimi v zadnjih
   Kaj    pomeni teh 840 cm, bo seveda pokazalo
sporazum je protokoliran Združena lista:    kaj    z gozdovi?
Na vprašanje,    kaj    pomeni neuvrstitev naše države v prvi
   Kaj    se vam zdi, pastirčki vi, al' ste kaj
res za nas še nikdar ne misli priti,    kaj    ga bomo v vek čakali zaman? ...
-    Kaj    je?
Ne vem,    kaj    je z mano ...
   Kaj    je danes...
-    Kaj    pa je, je vprašal.
   Kaj    bo iz vas o, kaj bo iz vas
Kaj bo iz vas o,    kaj    bo iz vas
kdo nagne, če je le preveč radoveden,    kakšno    je dno, ima po strani klobuk in srce
Gradnik) Vračam se in mislim,    kaj    bo z vnukom, s slovenskim vnukom, ki
   Kaj    pa je še sedaj?
Ona, Marija, prav dobro ve,    kakšno    je to tisto dobro.
   Kaj    so nam zaplenili na meji pismo?
In tudi,    kaj    se bo mari jokala, če je ni mogla prodati.
   Kaj    pa je lepšega, kakor
O,    kaj    pa ti, Martin?" ga je ogovoril eden
   Kakšno    posmrtno plačilo, kakšno nebeško kraljestvo,
Kakšno posmrtno plačilo,    kakšno    nebeško kraljestvo, kakšna božja pravičnost!
No,    kaj    pa?"
bilo staro znamenje in žena je vedela,    kaj    jo čaka.
   Kaj   ?" je dejal, saj to je edini kruh siromakov!
Še to naj bi nam prepovedali,    kaj    pa nam potlej še ostane?"
   Kaj    je pravzaprav bilo na vsej stvari in
   Kakšno    meso?" se zadere Pettaros.
   Kakšno   ?
   Kakšno    meso?"
   Kakšno    meso?"
   Kaj   ?"
   Kaj    pa vam mar!
   Kaj    sem tako daleč zavržen in propadel?
»   Kaj    je z njimi?« sem vprašal.
»   Kaj    pa to pomeni?« je vprašal.
o, per sangue di San Gennaro! Kdo ve    kaj    tiči za tem?
»   Kaj    je novega?
krvi pretaka kislo mleko in o tem,    kaj    se spodobi mlademu, nad dvajset let
   Kaj    pa je drugi sin?«
Toda,    kaj    zato.
   Kaj    pa jo briga, kaj ima in česa nima.
   Kaj    se ti je hiša kar čez noč sesula na
kako je: policija se nikdar ne zanima,    kaj    je človek dobrega storil, pač pa samo,
Jakončiča pri priči zaslišali, kako in    kaj    je z njim, kaj je z njegovo hišo, otroki,
priči zaslišali, kako in kaj je z njim,    kaj    je z njegovo hišo, otroki, bogastvom
Na, samo poglej,    kaj    se dogaja tod.
»   Kaj   , župnik?«
»   Kaj   , ali je umrl?«
je bilo vse lepo po vrsti zapisano,    kaj    se spodobi in kaj se ne spodobi navadnemu
po vrsti zapisano, kaj se spodobi in    kaj    se ne spodobi navadnemu kmetu: prvič,
»   Kaj    pa je?« je presekal tišino.
»   Kaj    pa je?« je pritekla Nanca.
»   Kaj   ?
   Kaj   , ste slišali, a, a!« je vreščala.
»   Kaj   ?
za frakljem in navdušeno razlagal,    kaj    vse bi bilo še potrebno pri njegovi
   Kaj    pa je vse, bi rada
»   Kaj   !« je zavpila gospodinja in švignila
   Kakšno    spoznanje je to?
»   Kaj   ?« je poskočil Kuščar.
»Povedati, trapa, za    kakšno    me pa imaš,« mu je očitajoče vrgla
»   Ka‐aaj   ?
»   Kaj   ?« je planil pokonci njegov nezakonski
»   Kaj    - - -« je zahripel Izidor in planil
»   Kaj    je?« je nejevoljno zagodrnjal Peter.
»   Kaj    pa je novega?« sem jo vprašal.
   Kaj    pa danes?
Toda    kaj    je igral?
»   Kaj    pa Peskarjevi?«
seveda tudi zdaj ni verjela, da bo    kaj   , je kihnila Nanci naravnost v napete
»   Kaj   ?
»   Kaj    pa je, Nande?«
»Hudič,    kaj    je spet!« je zrogovilil Štefuc.
»   Kaj   ,« je zakokodakal Pečan in stegnil svoj
»   Kaj   ?« se je zlecnil ženin in se prijel
   Kaj    je to?" se sprašuje.
   Kaj    je to?" se zdaj že globlje nekje vprašuje
   Kaj    je to?" se počasi vpraša.
Toda    kaj    je drobna kaplja žalosti na prekipevajoči
   Kaj    če bi midva imela takle travnik?« reče
   Kaj    je to?
»   Ka‐ka‐kaj   !?« zakokodajsa Modrijan in potisne
»   Ka‐ka‐kaj   !?« spet zakokodajsa Modrijan in široko
»   Kaj    bo pa to?« se je vprašala.
precej časa, preden se je domislila,    kaj    ji manjka.
   Kaj    je to?
Le    kaj    je to? ...
»   Kaj   ?« vikne Dragarica in jezno zasuče glavo,
   Kaj    pa je to ...
»   Kaj   ?« ga z globokim, očitajočim glasom
več, kje je in da ne sliši in ne vidi,    kaj    se godi okrog nje.
»   Kaj    je?« zaskrbljeno vpraša Stane.
»   Kaj    pa vam je?«
»   Kakšno   
»   Kakšno   ?« ponovi Sova in se zamisli.
sanjah kazal, in ves dan sem trepetal,    kaj    bo, če se mi ne bo prikazal.
»   Kaj    pa je?« je ta začudeno vprašal.
»Saj ni vedel,    kaj    je v zavitku.«
»   Kaj    je durak?«
»In    kaj    bo z našo Zmagooo ...«
Reve, vam se še sanja ne,    kaj    vse se dogaja v širokem, svetlem svetu,
Pa tudi če je bilo    kaj    več, vsak je pod kožo krvav.
»Lojz,    kaj    pa je tebe prineslo?«
   Kaj   ?!« je zakričal in planil, ker je nenadoma
»   Kaj   ?!« je poskočil Hotejec.
   Kaj    pa govoriš?«
»   Kaj    pa, če ga ne bi ušla bi, a?
resno obravnavale njeno vprašanje, češ    kaj    bi bilo, če Katra ne bi ušla.
»   Kaj    pa je?« je vprašal Hotejec.
»Veš    kaj   ,« je Loputnik nagnil glavo in od strani
»   Kaj    pa je, Matic?« je rekla zaskrbljeno.
k Hotejcu, da mu pokaže rano, zakaj    kaj    takega se mu še ni primerilo.
»   Kaj    pa je bilo, Matic?« je vprašal.
   Kaj    pa je to?
in z vso močjo prešinilo vprašanje,    kaj    bi bilo, če v to dolino ne bi nikdar
Saj sem ti že pravil,    kaj    vse se je zgodilo med njenimi stenami?«
pa je tako in tako prav dobro vedel,    kaj    je bil rekel.
»   Kaj    pa je?« se je oglasil oče.
Toda    kaj    je čudak?
»In    kaj    je bilo potem z Ravničarjem?«
   Kaj    se ve?
»In    kaj    je bilo z drugim Ravničarjem, s tistim,
In    kaj    se je zgodilo?
Samo trpela sta in čakala,    kaj    bo.«
»In    kaj    je bilo?« je vprašal pob.
»In    kaj    je bilo s Tonetom, z Ravničarjem?«
za deklo v nekakšnem samostanu ali    kaj   .
»   Kaj    pa se je spet zgodilo?«
»   Kaj    pa je bilo Oti, da je tako naglo umrla?«
»   Kaj    ji je bilo? ...
‘Le    kaj    bo z njim!
Obraz vidimo, pamet se pokaže,    kaj    pa je v srcu, nihče ne ve ...
In    kaj    se je zgodilo? ...
In veš,    kaj    se je zgodilo?
in    kaj    je bilo?
   Kaj    se ve?...«
Bogve    kaj    bo z njo? ...«
»In    kaj    naj bi bil?« je hitro vprašal pob,
In    kakšno    je bilo in je njegovo življenje?
In    kaj    je to ?
»   Kaj    le rogovilim s to angleščino!«
   Kaj    pa je to ?
Začudim se, češ    kaj    pa je to.
-    Kaj    pa tvoj stari?
»Bogve    kaj    je z njo ?«
tem pogledu ga zmeraj prešine misel,    kaj    bi bilo, če bi bilo to res ter bi se
   Kaj    pa bo to ?
- Otrok,    kaj    pa govoriš! ...
-    Kaj    pa je ?
-    Kaj    ?
-    Kaj    bo pa zdaj? -
-    Kaj    naj bo?
-    Kaj    pa je? -
- Moj bog,    kaj    pa imajo teleta pri tem ? -
-    Kaj    se to pravi: nemara? -
-    Kaj    pa je? -
-    Kaj    pa bo?
   Kaj    pa se to pravi: nekje med potjo?’
se je pobu kar nenadoma posvetilo,    kaj    se pravi, če je oče nekje med potjo.
   Kaj    pa ti, mladi fant, ki si tako zrasel?
-    Kaj    pa je to ? -
Lahko si jo, na primer, vprašal,    kakšno    vreme je bilo na veliki četrtek leta
In    kaj    naj odgovorim?
zraku ter z višine natančno opazoval,    kaj    se dogaja v njej
Ne vem,    kaj    je bilo v mojem pogledu, toda moralo
ne bi mislil, sem napeto prisluhnil,    kaj    se dogaja za zaprtimi vrati.
-    Kakšno    vprašanje pa je to ? -
   Kaj    pa, kadar se praskate pod pazduho,
-    Kaj    pa ti veš, otrok moj, kaj so skrbi
- Kaj pa ti veš, otrok moj,    kaj    so skrbi in koliko jih je!
-    Kakšno    vprašanje pa je spet to ?
Sicer pa,    kaj    ima kri opraviti z dobroto?
   Kaj    se to škafa tiče?
Saj,    kakšno    pa naj bo, če ne rdeče!
- Otrok,    kaj    pa čenčaš? -
   Kaj    bom nate hud!
- Ali ste jo slišali,    kaj    ?
Eh,    kaj    ne bi?
A    kaj    zato?
   Kaj    bom hud,’ sem rekel, čeprav me je stisnilo
-    Kaj    pa je? -
Zdaj vidite,    kaj    je mati!
-    Kaj    pa se je zgodilo? -
-    Kaj    ?
- Ti ne veš, zakaj se je ustrelil,    kaj   ?
- Ti torej misliš, da ni res,    kaj   ?
-    Kaj    pa je?
-    Kaj    je lepo?
   Kaj    pa naj pob še išče doma?’
»   Kaj    pa ti strašiš ob tej uri!«
»Saj res,    kaj    pa je s Kadetko?«
   Kaj    je z njo ?«
»   Kaj    je z njo ? ...
»   Kaj   !
   Kaj    pa trobezljaš tjavdan, tulec tulasti!
- Saj res,    kaj    pa oče? -
»   Kaj   , ta bo predebela?«
Razmišljam, bezam po svojem spominu, in    kaj    se izkaže?
»Saj res,    kaj    pa je z njim, s Testenom?«
- Jezus,    kaj    pa je? -
»   Kaj    pa Božena?«
In    kaj    ?
- Tako ... da se mu ne bi    kaj    zgodilo... - je vztrepetala.
»   Kaj    pa je to?« stric široko zazeva.
»Povej,    kaj    je durak?«
   Kaj    buči tako uporno?
   Kaj    hrumi s tako nepremagljivo silo?
»   Kaj    pa je bilo?«
»   Kaj    je opravil?« je jezno skočil Travnikarjev
je tako zmešan, da skoraj ni vedel,    kaj    se dogaja z njim.
»   Kaj    pa je?« je v strahu vztrepetala Rejčevka.
Jaz že vem,    kaj    se to pravi!
Pa tudi če bi bila res taka,    kaj    tebi mar?
»   Kaj    se to pravi, župnik!«
»   Kaj   ?« je zdaj kovač besno planil pokonci.
»   Kaj   ?« je zahropel kovač.
Sploh pa,    kaj    se to tebe tiče?
   Kaj    je? ...
»Zdaj se pa odloči,    kaj    sem: župnik ali hudič?«
»   Kaj   ?« je zakričal kovač.
»   Kaj    pa je?« vpraša župnik.
Pa saj ti ne veš,    kaj    je smrt, ker boš zmeraj živel! ...
»   Kaj    pa je?«
po ljudeh, ki so utihnili in čakali,    kaj    bo.
debele glave na levo rame in čakali,    kaj    bo.
»No,    kaj    pa ti?
Sam vrag ve,    kaj    bi se bilo zgodilo z njim, če ga ne
Potuhnili so se za debelo murvo in čakali,    kaj    bo.
»In    kaj    delajo tam?«
Naposled pa je stražmojster le pokazal,    kaj    je uradna dolžnost in kaj je pogum.
pokazal, kaj je uradna dolžnost in    kaj    je pogum.
»   Kaj   ?
   Kaj   ?« je zajecljal stražmojster in se tako
»   Kaj    je?
   Kaj    je?« je završalo iz ozadja.
»Tantaradra,    kaj    pa je zdaj to?«
»   Kaj   ?« je zarohnel stražmojster in skočil
faranom, »in hvalite boga, da ni bilo    kaj    hujšega!«
In    kaj    sem videl?
»   Kaj    pa je ...
»   Kaj   ?« je trznil Peter Majcen, ki je bil
tukaj čez zimo, potem bi šele videli,    kaj    je mir!...
»   Kaj    pa je zdaj to?
»   Kaj   
»   Kaj    pa naj bi bilo hujšega?« je nervozno
»Že sam vem,    kaj    je hudo, česa se bojim in kaj me grize!...
vem, kaj je hudo, česa se bojim in    kaj    me grize!...
   Kaj    se ve ... - se je oglasilo iz mraka,
-    Kaj   ?
-    Kaj    naj me prime? - je odsotno zamrmral
-    Kaj    neki?
»   Kaj    pa je?«
No, pa    kaj    zato?
- Jernej,    kaj    pa je danes s tabo? - je rekla in začudeno
»Strela nebeška,    kaj    pa mi je šinilo v glavo?...
Res ne vem,    kaj    mi je šinilo v glavo!
»   Kaj    je potem?« je nehote, a še zmeraj odsotno
»In    kaj    je bilo z njim?«
»In    kaj    je bilo z njim?«
»   Kaj   ?« je mračno vprašal Peter Majcen.
»   Kaj    pa je zdaj to?« je prešinilo Petra
»   Kaj    pa je?« se je obrnil.
   Kakšno    močvirje je tam?
In    kakšno    blato?«
In    kaj    se je takrat zgodilo tukaj?
-    Kaj    pa je zdaj to? - je užaljeno zahropel
»   Kaj    je, bratec?
»   Kaj    pa je?
In zdaj poglejmo,    kaj    je pred mano!
»   Kaj   ?
že tako, da človek niti sam ne ve,    kaj    se skriva v njem.
-    Kaj    pa je? - je vprašala Justina in plašno
-    Kaj   ? - je trznil Prekleta strešnica.
-    Kaj    pa je to? - si je rekla Temnikarica.
-    Kaj    bo pa z mano? - je vprašala Temnikarica.
Temnikarica je razumela,    kaj    jo čaka.
In    kaj    bo potem s Temnikarjem?«
-    Kaj    pa je zdaj to? - je zahropel in se
-    Kaj    pa bo to? - je ponovil in hitro segel
-    Kaj    pa bo to?...
- In bog ve,    kaj    bo, ko me najdejo?... - ga je spreletel
-    Kaj   ? - je ostrmel Peter Majcen.
»   Kaj    pa je zdaj to?« je prešinilo Petra
»   Kaj    je s tem dekletom?« se je vprašal Peter
»In    kaj    je danes z mano?...
Sicer pa,    kaj    naj se razjasni?
   Kakšno    upanje prinaša zdaj?
»   Kaj    pa mu je?« se je Peter Majcen obrnil
»   Kaj    pa je po vašem povest?«
In ker nemara ve,    kaj    pomeni tisti javor, si je izmislil
-    Kaj    bo, če padem?
»In    kaj    je bilo potem?
   Kaj    se je zgodilo z njegovimi?«
»Če bi bil vedel,    kaj    se bo zgodilo, gotovo ne bi bil šel.«
Vprašal se je,    kaj    bo z domačimi, če potolče belogardiste
»   Kaj    je zdaj to?« se je vprašal in si še
   Kaj    je temu krivo?
»   Kaj    naj to pomeni?« ga je neprijetno prešinilo.
vrata v spalnico in v temo povedal,    kaj    se je zgodilo.
v glasu, ne da bi z mislijo vedel,    kaj    je pravzaprav končano.
Ali vi nemara veste,    kaj    je gaj?
Zdaj bo videla,    kaj    lahko pride iz sajaste, umazane duše!
»Le    kaj    neki sta?« se je spraševal.
»   Kaj    pa sta?«
   Kaj    pa je to?« je vprašal kamen.
Nato pa je prijazno vprašal: »   kaj    tako greje?«
»   Kaj    pa je kri?«
   Kaj    pa je to?«
   Kaj    pa je to?« se je spet začudil kamen.
»Vseeno bi mu rada povedala,    kaj    je ljubezen.«
»   Kaj    pa je?«
»   Kaj    pa je to?«
»   Kaj    se to pravi?« je vprašal macesen.
»Oho,    kaj    pa bo to?« je vprašal oče graščak,
mlatijo biriči s koli in palicami,    kakšno    nazadnjaštvo in grobost!«
»   Kaj    če bi šla skupaj na večerjo?«
Germaine je šla gledat,    kaj    se dogaja, toda bobnar je bil že daleč.
šla na kmetijo pogledat, ali se je    kaj    zgodilo?«
»In    kakšno    teslo je gospod župan!
zdelo secirati, Bouvard pa je vprašal,    kakšno    je razmerje med žensko in moško notranjostjo.
»   Kaj    bo dobrega?« je vprašal Pécuchet.
»   Kaj    pa je to?«
»Ali me    kaj    boli?«
   Kaj    je sploh higiena?
»   Kaj    je cilj vsega tega?«
»   Kaj    pomenijo v Genezi besede ‘studenci
   Kaj    pa jih je prineslo gor, če ne potop?
»Razen če ni tudi to spet    kakšno    znanstveno odkritje?«
   Kaj    se je zgodilo s svojeročnimi spomini
»   Kaj    pa je narobe,« je rekel Bouvard, »če
   Kaj    so pomenile te gomile?
Toda predstavljajte si,    kaj    bi bilo, če bi kralj pobegnil brez
Na vprašanje,    kaj    manjka v nizu ‘do re mi sol la si’,
Če je    kaj    važno, potem je to filozofija zgodovine.
»   Kaj    pa je spet?
»Niti tega ne veva,    kaj    se dogaja v najinem gospodinjstvu,«
Vzdihoval je, ni vedel,    kaj    je z njim, samemu sebi se je zdel drugačen.
Najprej,    kaj    je lepo.
»In    kaj    je okus?«
»   Kaj    pa je v tem slabega?«
Ali je    kaj    še bolj nedolžno od prve in lepše od
In    kaj    potem?
Marescot je razložil, kako in    kaj   .
Predvsem pa,    kaj    pomeni božje pravo?«
Beljambe ni vedel,    kaj    se je zgodilo, sicer pa se je požvižgal
vredna vojaška umetnost, ker predvideva,    kaj    se bo zgodilo.
»   Kaj    vas ovira?
od daleč; vaščani so se spraševali,    kaj    neki sta čudni reči, ki poskakujeta
   Kaj    je lepšega na svetu kakor kralj, dober
začel je trditi, da Barbée lahko pove,    kaj    se trenutno dogaja v njegovi hiši.
netežnina, nekakšna elektrika, morda    kaj    drugega?
dela, pri čemer je bil eden radoveden,    kaj    bo nastalo, drugi pa se je bal, da
   Kaj    je torej materija?
   Kaj    je duh?
Naučila ju je,    kaj    so analiza, sinteza, indukcija, dedukcija
   Kaj    pomeni skoraj resnica, delček Boga,
materija in misel, pri tem pa ne vem,    kaj    je ena in kaj je druga.
misel, pri tem pa ne vem, kaj je ena in    kaj    je druga.
   Kaj    je torej ta prvobitna materija, ki
   Kaj    je narobe, če se znebite bremena, ki
»Lej, lej,    kaj    pa je tole?«
Toda    kaj    bo z dejstvi, če povsod vidimo same
   Kaj    pomeni ta beseda?
   Kaj    pomeni:
   Kaj    pa je občinski uradnik v primerjavi
škropilnico in peskom je hotel pokazati,    kaj    je reka, otok, zaliv, za kontinente
otroka nimata nobene predstave o tem,    kaj    je prav?
Bila sta v zadregi, kako in    kaj   , in pogledala sta v delo gospe Campanove.
»   Kaj    neki ti pade v glavo!
   Kaj    pravzaprav dokazuje neuspeh?
   Kaj    je to brezpogojna ljubezen?
Zakaj ne bi za leto ali dve poskusil,    kaj    je v dajanju, ki za cilj nima zaslužiti
tudi z osli, tokrat me je zanimalo,    kaj    se dobi in kaj se dogaja na potovanju
tokrat me je zanimalo, kaj se dobi in    kaj    se dogaja na potovanju s kolesom.
povedala s pesmijo, Miha se je spraševal,    kaj    se bo v naslednjih letih zgodilo z
Za hip me je stisnilo,    kaj    če so samo na to čakali; lahko mi vzamejo
Ego ali    kaj    je že bilo tisto, je kot pes godrnjajoč
   Kaj    lahko sproži več energije, miru, spokoja
očitki, kaj da se grem ali pa je bilo še    kaj   , česar še nisem znal identificirati.
   Kaj    bi se recimo zgodilo z menoj, če bi
Učil sem se in učil    kaj    se pravi goniti kolo, kako goniti,
In    kaj    je to dolžnost?
   Kaj    je to kvaliteta?
   Kaj    bi se dogajalo, kaj bi mi prihajalo
Kaj bi se dogajalo,    kaj    bi mi prihajalo na misel, kaj bi čutil.
   Kakšno    občutje.
obmorskih krajev ne morejo vedeti,    kaj    nam, zaprtim v notranjosti, predstavlja
stara - podzavest ne kontrolira samo,    kaj    je novega, tako kot doma na poteh,
je, da sem šef policije v Mahabadu,    kaj    pa je tvoja funkcija?
   Kaj    je boljše, kdo ima več od tega, tisti
primerov je okolju nemogoče razložiti,    kaj    se je zgodilo, ker je vsako razumevanje
   Kaj    je s tem človekom, sem vprašal v čajarni.
sile, živeli bogovi, saj je vseeno,    kaj    je, je, kar je in kar je, je prima.
In počasi spoznaval,    kaj    mi je, pred čim bežim, česa doma ne
Vsak Patan ve,    kaj    se od njega pričakuje, tistega, ki
manipulativnih medijev, bom skušal pregledati,    kaj    je sploh v meni in kako deluje.
v naslednji vasi, so na vprašanje,    kaj    da to pomeni, povedali, da glas o mojem
Dom, iti domov -    kaj    pa je to, kje pa je to!?
vse je bilo prav, ni bilo pomembno,    kaj    je bilo in kaj bo, v tistem trenutku
prav, ni bilo pomembno, kaj je bilo in    kaj    bo, v tistem trenutku je bilo res vse.
   Kaj    se je zgodilo tu v Gilgitu?
Bomo pač videli,    kaj    bo.
Najprej sploh nisem vedel,    kaj    se dogaja.
Kam, kako, kje,    kaj    je prav?
   Kaj    je svoboda, če ni ljubezni!
gostilno, ker tedaj čisto nič ne vidim,    kaj    se dogaja z njim; kako sem pogruntal,
more bolj kot v Indiji postati jasno,    kaj    pravzaprav pomeni maya, iluzornost
torbah, jih stiskali in ugotavljali,    kaj    neki je v njih.
pravice nimam priti mednje in ukazovati,    kaj    je prav in kaj ni.
mednje in ukazovati, kaj je prav in    kaj    ni.
   Kaj    se je zgodilo z entuziazmom?
   Kaj    pa duhovnost? sem sitnaril, čeprav
   Kaj    pa je duhovnosti, ali mi jo lahko pokažeš?
   Kakšno    mrgolenje!
Ko so ga vprašali,    kaj    je življenje, je nekoč potegnil k sebi
   Kaj    se je zares zgodilo z nekoč najmočnejšo
   Kaj    pa je to, sem vprašal.
   Kaj    bo, če se izkažejo za resnične govorice,
Ja, no,    kaj    pa veš sedaj več!?
Uh, kakšna muka,    kakšno    trpljenje.
Joj, življenje,    kaj    je to!
potem pričakovati od njih poročilo,    kaj    se jim je v votlini motalo po glavi.
pa jim prekipi, jim je čisto vseeno,    kaj    bo potem z njimi in nasprotniki.
popotniki na poti skozi vas poročali,    kaj    je novega, da je vse v redu in da so
postanejo fanatični, čisto vseeno jim je,    kaj    se bo zgodilo z njimi...
cesti, ki so videli dogodek in čakali,    kaj    bo.
privoščijo malo razvedrila, da opazujejo,    kaj    se dogaja na cesti, ali preprosto,
naravnega življenja, če bi vedeli,    kaj    se dogaja v njihovih nekdanjih prividih
   Kaj    je vzrok vašega obiska v tej deželi?
Razložil mi je na dolgo in široko,    kaj    vse je prišlo vame in ušlo iz mene,
mene, čemu se da pomagati enostavno in    kaj    bo zelo težko.
   Kaj   ? sem zmedeno vprašal.
sem se kot bebec osuplo spraševal,    kaj    mi je, kaj se dogaja, kako je tole
bebec osuplo spraševal, kaj mi je,    kaj    se dogaja, kako je tole mogoče, kaj
kaj se dogaja, kako je tole mogoče,    kaj    sploh je!?
nisem vedel, in tedaj sem točno vedel,    kaj    bo iz tega.
Deset let nazaj sem se učil,    kaj    je to svoboda, pet let nazaj, kaj je
učil, kaj je to svoboda, pet let nazaj,    kaj    je to življenje, zdravje, a se bom
topli, da sem šele v njej spoznal,    kaj    se pravi zares plavati, saj me mraz
Kristus,    kaj    me čaka!
   Kakšno    posebno duhovno doživetje je jesti
Ko sem ga nekoč vprašal,    kaj    ga tako moti v civilizaciji, da se
   Kaj    je sploh to občutek?
Ma    kakšno    predavanje.
sem jo doživel, sedaj se bo videlo,    kaj    je bil smisel vsega tega.
kako bi bilo, če bi že zdaj vedeli,    kaj    se bo zgodilo z nami po smrti? ...
No,    kaj    se ti zdi?
Da, netopir - saj menda veš,    kaj    ali kdo je netopir?
Zdaj pa mi povej,    kaj    te je prineslo k meni.
toda če slediva Karteziju: kdo ali    kaj    je jaz, o katerem lahko dvomim? ...in
o katerem lahko dvomim? ...in kdo ali    kaj    sem jaz, o katerem ne morem dvomiti?
mama me je prestrašena spraševala,    kaj    se dogaja z mano, jaz pa sem molčal
   Kaj    je pesnik?
In    kaj    pravzaprav vzbuja večje čudenje: da
   Kakšno    samopomilovanje!
želiš, mi lahko ob priliki zaupaš,    kaj    te teži... pomagala ti bom z nasvetom,
   Kaj    to pomeni?
Kako pa naj človek vé,    kaj    se mu zgodi po naključju in kaj po
vé, kaj se mu zgodi po naključju in    kaj    po nujnosti?
   Kaj    pa je to, lastni jaz?
Mojster Bruno,    kakšno    pa je vaše osebno stališče do Kierkegaarda?
dva tisoč let se filozofi sprašujejo,    kaj    je prapočelo bivanja, kdo je človek,
je prapočelo bivanja, kdo je človek,    kaj    je duša, kaj je duh, ali je v svetu
bivanja, kdo je človek, kaj je duša,    kaj    je duh, ali je v svetu kot celoti kak
ali je v svetu kot celoti kak namen,    kaj    je najvišje dobro... toda jasnih in dokončnih
   Kaj    je potlej filozofsko spoznanje?
In    kaj    te je pri Hardingu tako navdušilo?
je več mesecev obsedalo vprašanje ”   Kaj    sem?“ - tistega dne pa je spoznal resnico:
Pozabil sem, kdo in    kaj    sem, svoje ime, človeškost, živalskost,
In    kaj    je sploh finega v tem, da uzreš sebe
identiteti se začenja z vprašanjem,    kaj    je pravzaprav kriterij za njeno ohranjanje:
ne odgovori na vprašanje, kdo ali    kaj    povezuje telesne dele (pa tudi duševne
ki je postavil nenavadno vprašanje:    kaj    bi se zgodilo, če bi se možgani - moji
moji celotni možgani v dve telesi;    kaj    bi se v tem primeru zgodilo z menoj?
In    kaj    je pri naši želji po preživetju zares
   Kaj    je svetovnica?
časa pa je tesno povezano z drugim:    kaj    je narava časa?
Nadalje,    kaj    je njegova narava?“ [Aristotel (2),
   Kaj    je v njej preteklo?
časovne plasti: najprej se vprašaj,    kaj    je v njej najmlajše, potem, kaj je
vprašaj, kaj je v njej najmlajše, potem,    kaj    je nekoliko starejše, in nazadnje,
Posebej me je zanimalo,    kaj    v tej knjigi piše o grških filozofih.
Saj še tega ne vemo,    kaj    se nam bo zgodilo jutri, kaj šele čez
Ne vem,    kaj    me je spet prijelo, toda moral sem
   Kaj    je bilo s tistimi junaki na Sardiniji?
nekega drugega, širšega vprašanja:    kaj    pomeni ”biti v času“?
starega Mojstra se lahko vprašamo:    kaj    pa je ”podlaga“ vedno istega in vendar
Toda    čigavo    je potem očišče, če ni človekovo?
konca našega potovanja v preteklost -    kaj    na samem začetku še ostane tu, kjer
   Kaj    je, Bruno?
   Kaj    je torej opravičevalo trditev, da težišče
No, zdaj pa mi ti povej,    kaj    se ti je zdelo najbolj zanimivo v njunem
Mojster,    kaj    pa je drugi razlog, zaradi katerega
Mojster, mi lahko poveste še enkrat -    kaj    so enanfiomorfi?
   Kaj    so topološke značilnosti prostora?
”Angeli ne vedo,    kaj    je čas, čeravno se vse pri njih dogaja
   Kaj    je v tem čudnem starcu, da ima takšno
pa zastavi tisto večno vprašanje,    kaj    je čas:
”Kajti,    kaj    je čas?
   Kaj    je torej čas?
   Kaj    je torej tisto, kar merimo? se sprašuje
negotovi prihodnosti - in se spomniva,    kaj    pri Kantu sploh pomeni, da sta prostor
vseeno poskusi: povej v nekaj stavkih,    kaj    je bistvo Kantovega nauka o prostoru
   Kaj    je torej najpomembnejši Husserlov doprinos
njegovi istosti, ali če se vprašaš,    kaj    sploh omogoča konstitucijo imanentne
Je v tem    kaj    nenavadnega?
Si predstavljaš,    kaj    to pomeni, da ni absolutnega zdaja?
   Kaj    takega pa še ne!
   Kaj    to pomeni za prostor in čas?
   Kaj    to pomeni, če se recimo postavim v
Ne vem, še nikoli se nisem vprašal,    kaj    je naravni kriterij ravnosti prostora
Torej,    kaj    je v naravi bolj ravno od morske gladine?
Janez,    kaj    je?
Da se ni Anželu    kaj    zgodilo?
sem ga videl tam zgoraj... res ne vem,    kaj    mi je bilo!
   Kaj    je konvencionalizem?
strani staro filozofsko vprašanje,    kaj    sploh pomeni pojem časa ”na sebi“,
   Kaj    pomeni, da teorija omogoča takšne
Mojster,    kaj    je torej čas... in kaj je prostor?
Mojster, kaj je torej čas... in    kaj    je prostor?
   Kaj    pa je značilno za bike?
Saj res -    kaj    pa si ti, Janez?
No, prav: povej nam, Marija,    katero    je Janezovo znamenje?
   Katero    je Brunovo znamenje?
Zdaj pa naj še Anželo ugane,    katero    je Marijino znamenje!
Marija, povej nam še,    kaj    je značilno za vodnarja, da potem končamo
Anželo, ampak poglejmo lepo po vrsti,    kaj    je pravzaprav učil Bruno.
   Kakšno    raztezanje je to?“
   Kakšno    omejevanje je to?“
predstavi se neizbežno zastavlja vprašanje,    kaj    je onstran nebesnega oboka - je tam
No, poglejmo,    kaj    piše dalje.
Kaj mi boš odgovoril na »   kaj    je zunaj sveta«?
Janez. ...in    kaj    je z roko pri Brunu?
kar si že bodi, vselej bom spraševal,    kaj    je onkraj nje.
svetu poslednje mejé, vprašal bom:    kaj    pa je s kopjem? /
Zdaj se mi je posvetilo,    kaj    v matematiki pomeni ukrivljeni prostor.
Toda    kaj    je krivo, da neskončno, bivajoče in
Oziroma    kaj    nam brani, da si neskončnega, vsebovanega
Si predstavljaš,    kaj    je milijarda svetlobnih let?
Vem,    kaj    je milijarda svetlobnih let, si pa
Toda    kakšno    je vaše mnenje o tem, mojster?
Mojster, sprašujem se,    kaj    je pravzaprav glavna tema Brunove filozofije
Kristusovo obličje izgubi v naravi, vesolju...    kaj    potlej od krščanstva še ostane?
zakaj je zrcalo sploh razbito, pa tudi    kaj    je pri drobcih kriterij njihove različne
Vem pa,    kaj    je moje filozofsko poslanstvo: vzljubiti
in filozofija imata nekaj skupnega,    kaj    to je?
Jezusovi - ali potlej veri sploh še    kaj    preostane?
Toda    kaj    so potemtakem čudeži v Svetem pismu
   Kakšno    čudežno naključje! ...
citatov iz Etike... in preveriti moram,    kaj    je s telefonom, menda so že popravili...
Kdor razume,    kaj    je v metafiziki mišljeno s pojmom Boga,
čemer pa ni povsem jasno, vsaj meni ne,    kaj    je v tej tezi vzrok in kaj učinek -
meni ne, kaj je v tej tezi vzrok in    kaj    učinek - torej Spinoza v korolariju,
   Kaj    pa je potem ”ideja bivajočega kroga“,
Toda    kaj    je tisto ”nekaj“, kar je večno?
Ne vem,    kaj    je z mano, kadar dvignem oko pred tvojo
   Kaj    je človek? bi lahko začel; kako to,
Kako pravi,    kaj    je umetniško delo - neka posamezna
   Kaj    pa je za vas tulipanovo večno bistvo?
   Kaj    pa je zate večno bistvo človeka?
In    kaj    je s tistim ”najvišjim“, s tisto pravoljo,
   Kaj    je božji namen? -
se je zgodilo še tako bliskovito -    kaj    pa je po Schellingu razlog, da se je
Ne,    kaj    je to?
ozadju ostaja ”definicijsko“ vprašanje:    kaj    pa sploh je bistvo svobodne volje?
enostavni rešitvi ostaja vprašanje,    kaj    potem v božji volji sploh še ostane
Prej smo se vprašali,    kaj    je kozmološki model, in odgovorili,
Vprašanje ima seveda filozofsko ozadje:    kakšno    je razmerje med nujnimi in kontingentnimi
Ali je v svetu sploh    kaj    nujnega?
Ali pa obratno: je v svetu sploh    kaj    kontingentnega?
In    kakšno    je moje lastno stališče ob vsem tem?
   Kaj    pa ti je?
In    kaj    bo s tvojimi izpiti?
prvega ministra Republike Slovenije:    Kaj    vam je znanega o tem?
Bolj pomembno je,    kaj    se bo zgodilo s tem šolstvom, s tem
Moralo bi se vlado vprašati,    kaj    se dogaja.
šolstvo, znanost in šport vprašati,    kaj    je potrebno še narediti.
   Kaj    me oziroma kaj nas napeljuje v Novi Sloveniji
Kaj me oziroma    kaj    nas napeljuje v Novi Sloveniji k takšnemu
iz štirih poslanskih skupin in čaka,    kaj    se bo skozi te procedure pravzaprav
bom prišel na vrsto, zlasti dotaknil,    kakšno    je stališče predlagateljev do mnenja
biti prožen, zato ker je pač ne vem    kaj    ne vem kje, zelo problematični.
podedovali od prednikov, ni vseeno,    kaj    se bo delalo z Bohinjem.
nomotehnični razlogi ali pa ne vem    kaj    še vse.
Ali se bo torej    kaj    spremenilo, če tega zakona ne sprejmemo?
   Kaj    sploh še ostane preostanku Slovenije?
vsaj približno nekaj, kar narekuje,    kaj    Ljubljana pravzaprav je.
bi lahko bilo to glavno mesto tudi    kaj    drugega!
V 1. členu naštevamo,    kaj    v Ljubljani že je.
Ne bi našteval,    kaj    v Ljubljani že je.
delu jasno, da se zamenjujejo pojmi,    kaj    so to avtonomne naloge glavnega mesta
   Kaj    je tisto, kar je posebej?
Mnenje, da ne rešuje nič, in še    kakšno    drugo vprašanje.
   Kaj    bi bilo še za pripomniti k temu zakonu?
Ampak ne smemo mešati,    kaj    je suverenost, do kod sega suverenost.
glavno mesto, mora tudi definirati vse,    kaj    je kot glavno mesto kot predstavnik
Da ne bomo mešali,    kaj    je to glavno mesto.
Poglejte, na tehtno vprašanje dr. Bajuka,    kaj    je s skladom 20.000 slovenskih obrtnikov,
v finančno stanje države - oziroma    kaj    je država drugega kot prebivalci ali
Zato, da bo tudi dan odgovor na to,    kaj    se je vendarle dogajalo, zakaj ni prišlo
od predavanj na fakulteti in ne vem,    kaj    še vse.
Ja,    kaj    vam pa je, saj zakon o financah pa
   Kaj    bi bilo, če se ne bi zmenili za tisti
Še vemo,    kaj    je inflacija?
ocenami, računi in obračuni starega leta,    kaj    so najboljši plodovi in najvišji dosežki
plodovi in najvišji dosežki in seveda    kaj    potem niso.
In    kaj    se bo v Sloveniji spremenilo po majskem
   Kaj    se bo spremenilo?
naša gonilna sila, naš svetli cilj;    kaj    bo torej tisto, kar bo mobiliziralo
Saj res,    kaj    bo tisto, kar bo znova zavrtelo kolesje?
Najbolj odprto je vprašanje,    kaj    se je pred nekaj leti dogajalo na slavni
arhitekt, ki je to hišo zgradil, izvedel,    kaj    se je zgodilo z ljudmi, je naredil
umetnik iz prejšnih časov, ki ni pozabil,    kaj    je enostavna melodija in postavlja
Predstavljajte si,    kaj    se je zgodilo z mano sedaj.
   Kaj    pa če ne dobite vračila od te ljubezni?
   Kaj    pa sedaj?
Kakšen genij,    kakšno    božansko bitje!
Ko sem odšla na oder, nisem vedela,    kaj    se bo zgodilo.
   Kaj    bi bilo hudega, če bi birokracija priznala
Seveda,    kaj    bi bilo hudega: odškodnine.
glave v tranzistor in poslušali radio,    kaj    in kako se odvijajo zadeve pri nas.
(nimam pojma, vedno grem sam na vece),    kaj    pa Mladina (berem, kot berem Komunista)
Za kolonializem vemo,    kaj    je bil, ker se ni sprenevedal.
   Kaj    je nacionalnost tvojega idioma?
   Kaj    se je zgodilo, da so se osvobodilna
   Kaj    je bilo pred tem.
klerikalni kader razlagal verniku,    kaj    piše v svetem pismu, zdaj lahko besedila
besedila bere vsak sam in razmišlja o tem,    kaj    pomenijo za njegovo vero - tudi to
je tale Haider čisto fejst možakar,    kaj    nas briga za tiste vindišarje, saj