Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZVmp6 (3)


okoliščinah daje glasove od sebe in s    katerimi    glasovi jo kdo lahko pomiri ali razdraži;
Čeprav sem kmet, poznam samo tiste, s    katerimi    sem se seznanil v domačem hlevu, na
neki določen trenutek sedanji in s    katerimi    drugimi končnimi opazovalci si deli