Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZVmp4 (42)


»   Katere    imenuješ ti razumne in katerih ne?«
potrebuje zelo dobre zdravnike; veš,    katere    imam za take?«
»   Katere   
»Za    katere    državljane potemtakem lahko rečeš,
»   Kakšne    otroke lahko rodijo ti ljudje?
torej, kaj je po tvojem dialektika, v    katere    dele razpada in kakšne poti vodijo
»   Katere    gone misliš s tem?«
je šel na goro in poklical k sebi,    katere    je sam hotel.
Postavil jih je dvanajst,    katere    je imenoval tudi apostole, da bi bili
jih je izmed njih izbral dvanajst,    katere    je imenoval tudi apostole:
Ali onih osemnajst, na    katere    se je podrl stolp v Síloi in jih pokopal
Vem,    katere    sem izbral, vendar naj se izpolni Sveto pismo:
Razodel sem tvoje ime ljudem,    katere    si mi dal od sveta.
Ne prosim za svet, temveč za tiste,    katere    si mi dal, ker so tvoji; vse moje
»Nikogar izmed teh,    katere    si mi dal, nisem izgubil.«
železničarjev so se lani po podatkih, za    katere    jamči, realno povečale za 2,1 odstotka.
Jamesom Beckfordom in Joeom Greenejem, za    katere    so bile lani bolj ali manj rezervirane
In še    kakšne   !
   Kakšne    poskuse?
rekel Bouvard, »hočeva pa odkriti,    kakšne    lase in ljubezni je imel vojvoda Angoulêmski!«
bolezen, sta se s pogledom vprašala,    kakšne    prehode naj uporabita, ali naj bodo
je oče Aubain stal na kupu kamenja    kakšne    tri korake stran in stokal.
pohuljenih, krmežljavih obrazov, za    katere    se res ne bi moglo reči, da so zadovoljni,
seveda s taisto gručo biciklistov, za    katere    mi je še zdaj žal, da so se za to priložnost
avtomobili, v katerih se reže ljudje, za    katere    se mi je vse prevečkrat zdelo, da me
vrst, med njimi so celo Jezidi, za    katere    je hudič, ki ga po njihovem predstavlja
več kot dvesto gorskih prelazov, čez    katere    so že nekdaj proti plodnim nižinam
samouprava po patanskih šegah in zakonih med    katere    sodi tudi prosto nošenje orožja.
predvsem angleške brezposelneže, za    katere    je cenejše, če se potikajo po Aziji,
celega Panteona bogov in boginj, za    katere    sploh ne veš, od kod in zakaj se pojavljajo
kampu sem srečal več prostovoljcev, za    katere    se mi zdi, da zasledujejo ta ideal.
(John Earman, Lawrence Sklar idr.), za    katere    se zdi, da so podprte tudi z Einsteinovo
takšne ”apriorne časovne zakone“, za    katere    se je že v njegovem času izkazalo,
vendarle prišel do velikih slapov, čez    katere    je zalučal steklenico v globino in
kako to, da so bili začetni pogoji, za    katere    je bilo, teoretično vzeto, neskončno
Kozolci, na    katere    so vsi tako ponosni, bi zelo hitro
če se bo kdo spomnil in zaračunal še    kakšne    tolarje zato, ker nekdo pač živi v
obrambnem ministrstvu smo želeli izvedeti,    katere    oborožitvene sisteme in opremo nameravajo
Čeprav ne gre za    kakšne    posebej tajne vojaške projekte, vodja
brali po vsem svetu, večina ljudi, za    katere    pišete, pa ne bo imela dostopa do vas.
tiste obveznosti do tujih upnikov, za    katere    je dala jamstvo nekdanja SFRJ, sredstva
nalog pojavijo nerešeni problemi, za    katere    je smiselno formulirati raziskovalne