Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZVmp3 (1)


»   Kakšnim    siromakom?« zagrmi vanjo z užaljenim