Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZVme3 (50)


dvomov tu pa tam, če bi se ga upal    komu    pokazati.«
premišljuje in pretehtava, ali je storil    komu    krivico.
umetnost, ki naj se imenuje pravičnost, in    komu    to oddaja?«
9. »Ali pa sme pravičen mož tudi    komu    škodovati?«
nepravičnost, tega ne dela iz strahu, da bi    komu    prizadel krivico, temveč iz strahu,
In tako naj živi, ne da bi    komu    delal krivico, v sluhu največje nepravičnosti;
izjavljati, da ne počenja nič nenavadnega, če    komu    prizadene še tako hudo krivico ali
Kdaj in    komu    je koristna in si zato ne zasluži sovraštva?
vladarjem v državi pristaja - če sploh    komu    - uporaba laži v korist države, kadar
»   Komu    drugemu bi bilo to težko pojasniti.
dokončni razsodnik pri slavnostnih igrah,    komu    pripada glede na srečo prvo mesto,
pripada glede na srečo prvo mesto,    komu    drugo itn. ; razsodi po vrsti o vsej
   Komu    naj primerjam ta rod?
Če    komu    umrje brat in zapusti ženo, ne zapusti
Pokazal vam bom,    komu    je podoben človek, ki pride k meni
»   Komu    naj torej primerjam ljudi tega rodu?
   Komu    so podobni?
jim je strogo prepovedal, da bi to    komu    pripovedovali.
»   Komu    izmed vas bo sin ali vol padel v vodnjak
Če    komu    umrje brat, ki je bil oženjen, pa ni
»Gospod, h    komu    naj gremo?
kdo je veroval našemu oznanjevanju in    komu    se je razodela Gospodova roka?«
ste prejeli vero, in sicer kakor je    komu    dal Gospod.
smo noč in dan delali, da ne bi bili    komu    izmed vas v breme.
Glejte, da bi kdo ne vračal    komu    hudega s hudim, ampak si zmeraj prizadevajte
garali noč in dan, da ne bi bili v breme    komu    izmed vas
A me ni sram, ker vem,    komu    sem veroval, in sem prepričan, da more
Če pa    komu    izmed vas manjka modrosti, naj si jo
Če je    komu    namenjeno ujetništvo, pojde v ujetništvo.
- Mislim    komu    in kaj bi pisal.
kosa zemlje ljudje so v teh novelah in    komu    je zbirka namenjena.
Kadar je    komu    pogorel hlev, so skoraj vselej rekli:
Kadar se je    komu    primerilo kaj slabega, so vsi skomizgnili
Tu in tam    komu    pokima, stisne roko staremu kmetu in
Če je bilo    komu    kaj narobe, je robantil po svoje, češ
»   Komu   , vraga, le mahajo?«
Tudi če bi hotela    komu    odpreti, ne bi mogla, ker so bili zmeraj
In če se    komu    vrti v glavi, bo prilezel celo po vseh
»Ja,    komu    bom pa jaz dajala mandarine pa bombone
ga uspel narabutati ne da bi se to    komu    zares poznalo.
storili, vendar se je pojavil problem,    komu    naj zaupajo tesanje božje podobe, če
Mojster,    komu    vi bolj verjamete, Swedenborgu ali
Njega, ki me posluša, pozna in ljubi - h    komu    naj se obrnem v stiski?
   Komu    naj povem svojo molitev?
   Kateremu    še nepojasnjenemu astronomskemu in/ali
središču, ki smo ga obravnavali včeraj in    kateremu    nasprotujem, se strinjam, da gre predlog
predsedniških volitvah, ko so se odločali,    komu    dati svoj glas.
Mora kdo    komu    vzeti državljanstvo?
se vprašal, kdo se ga je spomnil in    komu    je bil v korist.
zavajanja davkoplačevalcev, da smo    komu    v breme.