Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZVme2 (15)


»Iz    katerega    od teh razlogov je torej neresnica
»   Katerega   
»Kaj se ti zdi, Simon, od    koga    pobirajo zemeljski kralji davek ali
   Katerega    izmed prerokov niso preganjali vaši
Imamo oltar, s    katerega    nimajo pravice jesti tisti, ki služijo
Že naslov sam pove, iz    katerega    kosa zemlje ljudje so v teh novelah
počasi tudi zanje dobivala svoj smisel,    katerega    sicer niso še znali opredeliti.
-    Katerega    pa smo?
»   Koga    pa?«
   Katerega    Saint‐Pierra?
ozadje, tisti živi prostor‐čas, iz    katerega    vznikajo filozofske misli in ga presegajo.
najlepši primer je tisti žareči krog, iz    katerega    angel s kelihom prileti h Kristusu
časa imanentni čas toka zavesti, iz    katerega    naj bi potem sledile oziroma se šele
Od    koga    naj pričakujem odrešenje?
racionalno razložiti prvega vzgiba, iz    katerega    sledi pradejanje.