Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZVžp5 (14)


prijeti, kdaj je krotka in kdaj divja, v    kakšnih    okoliščinah daje glasove od sebe in
»O    katerih   
»V    katerih   
»   Katerih   
»O    kakšnih    rečeh se pogovarjata med potjo?«
Ta ti bo govoril besede, po    katerih    boste zveličani ti in vsa tvoja hiša.’
sem ga prepoznal: bile so Benetke, o    katerih    mi vsi moji napori, da bi jih opisal,
”tam zunaj“, nista v stvareh samih, o    katerih    pravzaprav ne vemo nič, ampak sta,
tečejo po črkah, besedah, vrsticah, v    katerih    razbirajo žlahtne stare misli o večnosti
odnosu do Lorentzovih transformacij, v    katerih    nastopajo Kartezijeve koordinate oziroma
”...Ob    kakšnih    drugih priložnostih bom [Teofil] bolj
Spinozovo tezo in drugimi sorodnimi, v    katerih   , kot se zdi, Spinoza zagovarja ontološki
opazuje krošnje dreves nad seboj, v    katerih    lističi lovijo sončne žarke, preden
Ampak teh alternativnih tekstov, o    katerih    v tem trenutku slišimo, češ, če bi