Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZVžp3 (4)


A    katerim    barabam ne bi bili smeli zaupati, se
lahko deli z njim in drugih ne ter h    katerim    nalogam sodi vojskovanje.
Ležé v objemu Alp,    katerim    kraljuje velikan Triglav, v objemu
pripravile nove spremembe tega zakona, h    katerim    bo povabil vse zainteresirane strani.