Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZVžp1 (43)


»   Kakšne    so te knjige?«
Toda    kakšne    so smernice za nauk o bogovih?«
tem se bomo posvetovali z Damonom,    katere    stopice ustrezajo hlapčevskemu duhu
ošabnosti, blaznosti in drugim zlom in    katere    je treba pustiti za lastnosti, ki so
»Povej,    katere    so to !«
»   Katere    so te?«
»Povej,    katere   
»   Katere   
posamezne sence pomenijo, temveč tudi,    čigave    so, ker ste že videli lepo, pravično
»   Katere   
Kakšen je njegov razvoj in    kakšne    so njegove lastnosti?«
»   Kakšne    pa so njene značilnosti in kakšne so
»Kakšne pa so njene značilnosti in    kakšne    so napake, o katerih smo govorili?«
»   Katere   
»   Katere    stvari so po tvojem mnenju bolj udeležene
piščal, pojasni izdelovalcu piščali,    katere    piščali so dobre za sviranje, in mu
ministrstva niso jasno povedali, kot tudi ne,    kakšne    so realne možnosti za povečevanje plač
»Njive,    kakšne    njive?
   Kakšne    sanje!
   Kakšne    stvari?’ je mirno vprašal Obrekar.
»Kdo ve,    kakšne    grdobije se skrivajo za vsem tem!«
   Kakšne    misli so to? - ga je spreletelo.
vedel, kako dolgo je strmel v noč,    kakšne    misli so drvele skozi njegovo glavo
strankami, potem pa bi jima sporočil,    kakšne    so ponudbe.
»Odvisno do tega,    kakšne    so,« je odgovorila.
zgodovine, ali junaki morajo biti krepostni,    kakšne    vrste hudodelcev so v njej, do kolikšne
veličastnost, zmernost, prostodušnost,    kakšne    fraze so plemenite in katere besede
preteklost, radovedno je hotela vedeti,    kakšne    so bile njegove ‘mladeniške norčije’,
prišli k sebi, toda nihče ni vedel,    kakšne    bodo posledice.
najboljša in najspodobnejša družba,    kakšne    so možnosti za prevoz, koliko stane
znova pozabljam, kako dobro je vse,    kakšne    kvalitete so okrog mene?!
   Kakšne    so njene muhe tu in tam po planetu?
   Kakšne    zveze so med mojimi poganskimi občutki,
Potem si zamisli,    katere    nove trditve iz nje logično sledijo,
Lepo bi bilo videti,    kakšne    so bile njene oči.
tega sploh ne vem, niti mi ni znano,    kakšne    so značilnosti raka, nikoli se nisem
Zato nam rajši ti sama, Marija, povej,    katere    so značilnosti tvojega znamenja.
tukaj je seveda na mestu to vprašanje,    katere    dileme so bile v tem času razčiščene,
naštevate, kaj vse je prepovedano,    katere    dejavnosti so prepovedane, potem pa
/Ugovori iz dvorane: "Vučko,    kakšne    tablete?!"/
Če bodo    kakšne    rešitve podane, ki bodo boljše, učinkovitejše,
   Katere    so tiste naloge, ki so pomembne za
osvoboditve, je prvo vprašanje, drugič,    kakšne    so bile razmere po osvoboditvi?