Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZVže6 (59)


»S    katero    silo se trenutno vojskuje Oceanija?«
9. S    kakšno    utemeljitvijo naj potemtakem dajemo
»S    katero   
Glej samo, s    kakšno    vnemo in nevarnostjo se lotevam stvari,
»Kako in s    kakšno    obrazložitvijo lahko trdimo, dragi
Bélcebubom izganjam hude duhove, s    čigavo    močjo jih izganjajo vaši somišljeniki?
»S    kakšno    oblastjo to delaš?
odgovorite nanj, vam bom tudi jaz povedal, s    kakšno    oblastjo to delam.
»Tudi jaz vam ne povem, s    kakšno    oblastjo to delam.«
Po meri, s    katero    merite, se vam bo odmerilo in še navrglo
naj primerjamo božje kraljestvo ali s    kakšno    priliko naj ga ponazorimo?
»S    kakšno    pravico to počenjaš?
Odgovorite mi, in povedal vam bom, s    kakšno    oblastjo to delam.
»Tudi jaz vam ne povem, s    kakšno    oblastjo to delam.«
»Povej nam, s    kakšno    pravico to delaš, ali kdo ti je dal
»Tudi jaz vam ne povem, s    kakšno    oblastjo to delam.«
bom še razodeval, da bo ljubezen, s    katero    si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.«
tem se je spolnila Jezusova beseda, s    katero    je nakazal, kakšne smrti bo umrl.
To pa je rekel, da je nakazal, s    kakšno    smrtjo bo poveličal Boga.
S    kakšno    močjo?
Kdo nas bo ločil od ljubezni, s    katero    nas ljubi Kristus?
nas ne bo mogla ločiti od ljubezni, s    katero    nas ljubi Bog v Jezusu Kristusu, našem
prisiljen pokazati neustrašeno odločnost, s    katero    mislim resno nastopiti proti nekaterim,
slavili veličastvo njegove milosti, s    katero    nas je oblagodaril v svojem ljubljenem
Ta bo z božjo močjo, s    katero    si more podvreči vse, preobrazil naše
On nam je tudi povedal, s    kakšno    ljubeznijo vas napolnjuje Duh.
roka, ampak s Kristusovo obrezo, s    katero    ste slekli svoje meseno telo.
dvorani, ignorirali pa so tipko, s    katero    predsedujoči ugotavlja prisotnost.
z rokami, kakor bi iskal kljuke, za    katero    bi se prijel.
kakor bi iskal nesrečno zvezdo, pod    katero    se je rodil.
koristna: kajti če bi iznašli napravo, s    katero    bi lahko brali misli, ki so napisane
»In s čudno slutnjo in ... in s    kakšno    slutnjo?«
je vzel v roke škropilnico in kot s    kakšno    kadilnico mahal z njo nad rastlinami.
»S    kakšno    pravico pa naj bi hodili tja?
ljudje, mora biti orodje, tehnika s    katero    občutijo povezanost s svojo stvarnostjo,
človeku, med drugim tudi spolne, s    katero    je na podoben način, vendar v drugačne
obrnil v boljši del mesta na lov za    kakšno    cerkvijo in njenim vrtom.
dokazan, jamčiti za veljavnost logike, s    katero    ga cogito dokazuje, izpeljuje iz
Kartezijeva logična jasnost & razločnost, s    katero    razvija svoje Meditacije od prve
neko služkinjo, Hélène po imenu, s    katero    je imel, kot pravi njegov biograf Vrooman,
zlom, temveč meri na sámo izbiro, s    katero    človek bodisi izbere med dobrim in
kdajkoli prej čutil, da je Draga edina, s    katero    mi je tako domače pri duši, kakor da
ravno s svojo nenavadno nazornostjo, s    katero    prikazuje vzvišenost in popolnost geometrijskih
tam na stropu) - z zdravilno vodo, s    katero    v jeruzalemski kopeli, imenovani Betésda,
Združeni narodi imeli takšno uro, s    katero    bi generalni sekretar uravnaval hitrost
svoji ladji S zelo natančno uro, s    katero    lahko skozi okno, neodvisno od tebe,
resnično, če pa nasprotuje tisti veri, s    katero    je prežeto vse naše bitje?
s prispodobo o popolnem diamantu, s    katero    sem pred leti razlagal bistvo Spinozovega
definicijsko, v šesti definiciji, s    katero    opredeli pojem Boga:
razsvetljuje svet s tisto blagostjo, s    katero    božja luč obljublja zaobjeti dušo.
Prav tako je nujna sprememba, s    katero    bodo študentke in študentje visokih
zakonodaji popolnoma ustaljena praksa, s    katero    lastnikom zemljišč na zavarovanih območjih
letošnjem letu kupilo sodobno opremo, s    katero    bo ta vod opremljen, počasi pa bodo
priznal, da je za iskanje rešitve, s    katero    bi premostili šok, ki bo sicer doletel
na Schalkeju«, »Gigantska naprava, s    katero    bo Oberstdorf še dolgo v središču pozornosti«,
S    kolikšno    hitrostjo bo od maja potovala nova
ustanovil Srbsko radikalno stranko, s    katero    je že na volitvah za zvezni parlament
pri pomoči bolnikom z levkemijo in še    kakšno    drugo boleznijo?
imajo tudi podobno usodo pred sabo in s    katero    živijo.