Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZVže4 (88)


Ni bilo mogoče vedeti,    čigavo    verzijo bodo končno sprejeli, vendar
Naslednji trenutek, težko bi bilo reči na    čigavo    pobudo, je bila v njegovih rokah.
Dokler je ni izrekel, ni vedel,    katero    besedo namerava reči.
   Kakšno    kazen predlagaš potem zase?«
(pravičnost in nepravičnost) bistveno in    kakšno    moč imata, če se naselita v duši, ne
imajo vsak zase svojo nalogo, tisto, za    katero    so po naravi najbolj primerni; za dejavnosti
»   Katero   
domnevanje med sposobnosti ali raje v    kakšno    drugo skupino?«
Očitno boš zdaj vprašal,    kakšno    ustavo naj ima taka država.«
»   Katero   ?
»   Katero    državno ureditev imenuješ oligarhijo?«
»Ne vprašam,    katero    državo imaš za najboljšo in katero
katero državo imaš za najboljšo in    katero    za najslabšo, ker je to jasno.
»Katero življenje in    katero    vrsto naslade pa postavlja ta poznavalec
»   Kakšno    podobo?«
In za    katero    državo si ti? -
božanstvenosti, nesmrtnosti in večnosti teži in    kakšno    druščino si želi; kako se spremeni,
dnevu, ko ga ne pričakuje, in ob uri, za    katero    ne vé; takrat ga bo grozovito kaznoval
dnevu, ko ga ne pričakuje, in ob uri, za    katero    ne vé; razsekal ga bo na kosce in mu
   Čigavo    podobo in napis ima?«
Pojdita za njim v hišo, v    katero    bo šel, in recita hišnemu gospodarju:
Vprašal jih je,    katero    uro mu je odleglo.
»   Kakšno    tožbo imate zoper tega človeka?«
   Kakšno    hišo mi boste sezidali?
   Kakšno    zvezo ima luč s temo?
bili žalostni po božji volji, glejte,    kakšno    gorečnost vam je obrodilo; poleg tega
Če pa ti je prizadel    kakšno    krivico ali ti je kaj dolžan, zapiši
Poglejte,    kakšno    ljubezen nam je podaril Oče!
fatalist, nekako bitje, gre po poti,    katero    ji je začrtala usoda, in ne vpije nič.
sveti stvari, za katero se borijo in za    katero    morajo biti vdano pripravljeni preliti
Ernest je pripovedoval,    kakšno    smolo je imel lansko leto: komaj je
Na    kakšno    zadrgalico pa?«
zastokala Marjanca, »sam bog ve, pod    katero    nesrečno zvezdo si se rodil.«
je samo še tole, da je bila veja, na    katero    se je obesil Venc Poviškaj, prešibka
izpregovorila s Peskarjevim Nandetom    kakšno    laško besedo, da se je lahko postavila;
»   Kakšno    besedo si rekla?«
»   Kakšno    besedo da sem rekla?
mu greh odpusti ... ampak pomisli, v    kakšno    sramoto je spravil našega doktorčka!
»Po    kakšno    sončnico?«
-    Kakšno    veleizdajo? -
Če ga ne spravim, bom bleknil še    kakšno    neumnost!...«
»In    čigavo    trobento?«
»   Čigavo    neki!
   Kakšno    rešitev bi našli?«
»   Kakšno    zgodbo pa naj ima kamen?« se je oglasil
omenil, kajti ta kapital je namenil za    kakšno    veliko priložnost.
more biti nikoli preveč, sta opustila    kakšno    polovico umetnih travnikov, in ker
spreten, drugi pa je morda vedel za    kakšno    skrivnost.
poslala pismo, v katerem sta spraševala,    kakšno    usodo je dočakal Louis Bloche.
Včasih sta na bregu Orne skozi    kakšno    vrzel zagledala kose skal, katerih
Če pomislim,    kakšno    neumnost bi bil skoraj naredil!«
»   Kakšno    uro že iščem vašo kuharico.
Včasih sta odprla    kakšno    knjigo, pa jo spet zaprla, češ čemu
Včasih bi potrebovala    kakšno    knjigo.
O tem sta    kakšno    uro kramljala v kočiji, medtem ko je
rekli ne, ker so mislili, da gre za    kakšno    mast za lase; nekaterim pa je bilo
   Kakšno    rešitev izbrati?
zatiral, speljeval samo proti sebi; recimo    kakšno    pametno religijo ali pa vsaj ubijalski
zbrano poslušal in se trudil najti    kakšno    zvezo v tonih, da bi jim pritegnil.
Včasih pa sem si privoščil tudi    kakšno    sprostitev.
sem ves napet iskal, kje je finta, na    katero    jih mečejo in izkoriščajo.
Kako naj vem,    kakšno    kvaliteto življenja čutijo, kdo ima
ki si jih zamislimo v neki osebi, za    katero    menimo, da lahko postane naš drugi
   Kakšno    zvezo ima to z mojo Drago? ...
   Kakšno    vlogo ima evklidska geometrija v renesančni
nekaj časa hodita sem in tja po sobi, v    katero    skozi odprto okno dehti večerni vrt;
dvodimenzionalnega prostora je evklidska ravnina, za    katero    veljajo Evklidovi postulati, še posebej
Mojster,    kakšno    vlogo pa ima trenutek zdaja v vsakokratnem
Mojster,    kakšno    vlogo pa ima pri tem znamenita Einsteinova
teoriji, o njegovi slavni enačbi, za    katero    ste rekli, da je ”materialistična“...
   Katero    vlogo ste mi namenili, mojster?
Janez, poslušajva zdaj    kakšno    lepo glasbo, morda bova ob njej bolje
duhovno ”vzpenja“, naleti na mejo, čez    katero    ne more - kot se izrazi Michel: duša
telesa“, na primer vašega ali mojega,    kakšno    zvezo z vero v nesmrtnost in vstajenje?
naprej, čeprav bi kdaj rad zavil na    kakšno    drugo...
Janez. ...in    kakšno    zvezo ima Wittgensteinovo ”mistično“
opredelil, namreč ravno s svobodo, za    katero    v Vekovih pravi, da je najvišje
moral biti zelo skrben pri odločanju,    katero    fiziko je izbral.“ [Leslie, 63] - Toda
oziroma k racionalni kozmologiji, za    katero    podobno kot ti menim, da je pomembna
   Kakšno    funkcijo bo pri tem imel upravljalec
iz slovenske ustave iz leta 1974, za    katero    smo se mnoga leta demokratizacije te
javna razgrnitev s knjigo pripomb, na    katero    ste lahko po občinah ljudje dali svoje
Ta luknjičavost, na    katero    smo opozarjali, se nam bo maščevala
»Problem je Bosna, za    katero    bomo na prihodnjem sestanku januarja
Za    kolikšno    vsoto blaga pa je ukradel neznanec,
bi na voliščih omahovali, ne vedoč,    katero    stranko naj nagradimo za vse, kar nam
preživetje in vsakdo bo imel besedo pri tem,    kakšno    vlado bo imel v svoji državi.
mislijo zgraditi sam Bog si ga vedi    čigavo    srečo.