Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZVže3 (8)


»H    kateri    vrsti prištevaš pravičnost?«
»H    kateri    skupini zaznav sodita število in pojem
bom namreč dal zgovornost in modrost,    kateri    vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli
bil s svojo krvjo orodje sprave, h    kateri    prideš po veri.
ter tečem proti cilju po nagrado, h    kateri    nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu
nekoliko nemara zaradi slovesnosti, h    kateri    so bili namenjeni, največ pa zaradi
In h    kateri    skupini analitikov spada Parfit - k
(dhamma) premagati željo‐voljo, h    kateri    ga nagovarja hudič, imenovan Mara,