Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZVže1 (135)


starinarne v neki zloglasni mestni četrti (    katera    četrt je to pravzaprav bila, se zdaj
In vendar, le za hip,    kakšna    skoraj grozljiva moč je zvenela v tem
»   Katera    vojna je bila to?«
»   Kakšna    je bila tvoja žena?«
»   Kakšna    je?«
plasti občutkov, kjer ne moreš povedati,    katera    plast je na dnu - se je borila v njem.
»Ali veš,    čigava    bi mogla biti tale trditev - pravično
»   Čigava   
   Kakšna    pa je ta primerjava?
bistvo pravičnosti in nepravičnosti in    kakšna    je njuna resnična korist.
17. »   Kakšna    je torej ta vzgoja?
»   Katera    oblika pripovedi nam še preostaja,
21. »   Kakšna    pot nam zdaj preostaja, da prepričamo,
čem se druga od druge razločujeta in    katera    od njiju nam je potrebna za srečo,
»Ko bi se sedaj morali odločiti,    katera    od teh lastnosti je potrebna, da ostane
Ne zavedate se,    kakšna    kopica problemov stoji za vašo zahtevo.
žena in otrok pri naših čuvarjih in    kakšna    naj bo po tvojem mnenju vzgoja malih
»   Katera   
»Toda    katera    od današnjih državnih ureditev je po
»Potemtakem moramo razmisliti,    katera    znanost ima to moč.«
»   Katera    znanost, dragi Glavkon, pa lahko potegne
»   Katera   
»   Katera   
»   Kakšna    je torej, prijatelj, narava tiranide?
vse to doživel, naročim, da nam pove,    kakšna    je tiranova sreča in kakšna je tiranova
nam pove, kakšna je tiranova sreča in    kakšna    je tiranova nesreča v primeri z drugimi
»   Katera    zapolnitev je pristnejša, dragocenejša?
boljši ali slabši, potlej nam povej,    katera    država je po tebi postala boljša, kakor
   Katera    država vidi v tebi svojega odličnega
»Ali    katera    teh uničuje in ubija dušo?
svojem sijaju ni bil oblečen kakor    katera    izmed njih.
»   Čigava    je ta podoba in napis?«
   Čigava    bo torej ob vstajenju?
»Učitelj,    katera    je največja zapoved v postavi?«
   Kakšna    je ta modrost, ki mu je dana, in kakšni
»   Čigava    je ta podoba in napis?«
   Čigava    bo žena ob vstajenju, ko bodo oživeli?
»   Katera    je prva od vseh zapovedi?«
»   Kakšna    je ta beseda!
kdo je ženska, ki se ga dotika, in    kakšna    je; vedel bi, da je grešnica.«
»Ali    katera    žena, ki ima deset drahem, če zgubi
   Čigava    bo torej ta žena ob vstajenju, kajti
je ne parajmo, ampak žrebajmo zanjo,    čigava    bo,« da se je spolnilo Sveto pismo,
Ali    kakšna    je korist obreze?
njim, naj jè ne odpušča, in če ima    kakšna    žena nevernega moža, pa je ta voljan
Če ima    kakšna    vdova otroke ali vnuke, naj jih predvsem
Če ima    kakšna    verna ženska vdove v sorodstvu, naj
BTC, kjer veliko razmišljajo o tem,    kakšna    bo njihova prihodnost, ko današnje
In    kakšna    bi morala biti kulturna politika pri
»Gre za vprašanje, ne le    kakšna    naj bo evropska prihodnost, in tudi,
No, in    katera    bi Ludvika ne marala.
Nič ne bo vprašal,    kakšna    bo želja staršev; opravil bo kar po
plačilo, kakšno nebeško kraljestvo,    kakšna    božja pravičnost!
kadar si zaprt, te lahko še obsodijo;    kakšna    pravičnost je to?
   Kakšna    ekscelenca?
Paragraf pa je tista črka,    katera    ni všteta v abecedi nobenega jezika,
»   Kakšna    je bila?
nikdar umival in se zato ni zmenil,    kakšna    je bila voda.
   Kakšna    pravica pa je to ?
priženite domov, saj mislim, da veste,    katera    je Grivčeva?«
»   Kakšna    pa je bila,«
»Kdo    kakšna   ?
»Bog in sveta Lucija,    kakšna    sreča, lahko bi bil pri priči oslepel!«
   Kakšna    sreča!
   Kakšna    vdanost!
»Kap, kap,    kakšna    kap!« je izbruhnila gospodinja, toda
   Kakšna    šavra sem!
»   Kakšna    pa je ta?«
»Ali zdaj vidiš,    kakšna    trapa si, da zamudiš tako lepo priložnost,
   Kakšna    je pravzaprav ta tišina, ki je glasnejša
Saj veš,    kakšna    je Kraljičkova bajta.
»   Kakšna    neki je?«
Le    kakšna    nepojmljiva nagonska sla ga žene?
- Bogve    kakšna    je moja kri?
-    Katera    baba? -
   Kakšna    pa je razlika?’
»   Kakšna    norost pa je to ?«
-    Kakšna    čeča? -
   Kakšna    kazen pa je, če te takoj ustrelijo?«
»In    kakšna    bo?
»   Kakšna    pa je bila?«
»   Kakšna    ura?
živ, kakor ni niti za hip pomislil,    kakšna    bo njegova smrt.
»   Katera   
In tisti hip ji je bilo jasno,    kakšna    je bila Jernejeva pot.
»   Kakšna    smrt!
   Kakšna    med Temnikarjem in Črnilogarjem?
In    kakšna    med Črnilogarjem in tem starcem?...
»   Katera    pastirica?
»In    kakšna    je ta zgodba?« je vprašala Tinka, ki
Skedenj je imel svod kot    kakšna    stolnica, opečnati oboki so sloneli
lahko rekli, da je bila pri večerji    kakšna    malenkost sem ter tja narobe, toda
Ko sta ga vprašala,    kakšna    je njegova cena, je v odgovor pobesil
»   Kakšna    prismodarija pa je spet to, življenjski
»Razen če zemlje ne uniči    kakšna    kataklizma.
»Saprabolt,    kakšna    kopel!«
»   Čigava    krava?« je vprašal Pécuchet.
»Duh,    kakšna    se ti zdi moja sestrična?«
njegovo krčmo, Petit pa je povedal,    kakšna    je bila večerja pri Cazottu.
Avtor se sprašuje,    katera    metoda je prava, ontološka ali psihološka.
Vsaka ljubezen zahteva žrtve in    katera    ljubezen je bolj mučna od telesne?
   Kakšna    naj bo mera med strahom, ki je neogiben
prihajali na preglede, da bi videli,    kakšna    sreča jih čaka.
In seveda, sem ter tja    kakšna    divja sirena tik za zadnjico in surov
* * Še enkrat te vprašam,    kakšna    je tvoja kooperacija z jugoslovansko
na primer dulcimer, flavte in vmes    kakšna    zasanjana kitara.
dovolj dolgo skupaj, da bi jih vezala    kakšna    vaška tradicija.
Si se kdaj vprašal, Janez,    katera    je najbolj očitna razlika med budnostjo
Ali za to obstaja    kakšna    posebna intuicija?
   Kakšna    pa naj bo?
Potem te bom pa jaz vprašal:    katera    je bistvena razlika med Kartezijevim
In    katera    je tista več kot tristo let stara knjiga?
Usedimo se tu, dokler ne pride    kakšna    večja skupina turistov... rada bi vaju
In    kakšna    je hitrost gibanja nekega telesa, recimo
Pa povejva še,    kakšna    je pri Kantu razlika med transcendentalnim
Toda    katera    je resničnejša - znanost ali filozofija?
mislimi se ne znajdem več - ne vem,    katera    je resnična in katera ni.
več - ne vem, katera je resnična in    katera    ni.
mladi praproti težko vnaprej vedeti,    kakšna    bo, ko se bo odprla...
   Kakšna    pa je njegova oblika?
In    katera    je tista druga knjiga, ki si jo prinesel,
   Katera    je ta misel?
in izkustveno odločljivo ugotoviti,    kakšna    je vesoljna razporeditev materije in
- ta veje sama po sebi - ne bi bila    kakšna    velika novica.
v vladajoči koaliciji, obrazložite,    kakšna    je za vas razlika med pobudo ali zamislijo
sprejemanju, načinu sprejemanja, se pokaže,    kakšna    je kultura vladanja ali pa kultura
Regionalna zasnova je bila,    kakšna    je funkcija Triglavskega narodnega parka.
določa ZUreP in tam notri si preberite,    kakšna    je vloga vseh tistih.
Vendar, dobro vemo,    kakšna    je procedura.
kaže, da še nimamo pravega pojma o tem,    kakšna    je prava vloga glavnega mesta, ki postaja
popolnoma izključiti možnosti, da bi nas    katera    od sedanje petnajsterice prehitela
   Kakšna    bo naša pot v novi evropski združbi,
Kdo bi vedel,    kakšna    bo Evropa okoli leta 2030?
samostojnega odločanja, koliko jezikov govori,    kakšna    je njegova čustvena inteligenca, kako
sodiščem in državnim zborom glede tega,    čigava    beseda bo obveljala v tej državi.