Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZVžd1 (5)


»   Kateri    vrsti misliš?«
»   Kateri    pa so otožni tonovski načini?
»   Kateri   
20. »   Kateri    pa so potem pravi filozofi?«
»   Kateri