Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZTsp6 (18)


- proti kateri se je treba boriti z    vsemi    sredstvi - ne sme nihče v državi, če
prošnjo obrnil na Apolona, klical ga z    vsemi    njegovimi imeni, spomnil ga, kolikokrat
dobrega in tudi ne dejanske razlike med    obojim   , zato le‐te ne more nikomur pojasniti.
»Toda oko je med    vsemi    čutili najbolj podobno soncu?«
Nobenega ne zapostavlja, temveč z    vsemi    ravna enako.«
suženj njegovih sužnjev ter njega z    vsemi    njegovimi sužnji in drugo njegovo sodrgo
Moja ljubezen z vami    vsemi    v Kristusu Jezusu!
vero, se veselim in radujem z vami    vsemi   .
je popolnoma pomiril in spravil z    vsemi    dejstvi, kar jih je navalilo nanj in
stara leta, ko se je sprijaznil z    vsemi    dejstvi", kakor je govoril, ni delala
boriti, odpirati ljudem oči in delati z    vsemi    sredstvi, magari s tatvino, celo s
Z    vsemi    sredstvi sta sklenila priti do nje.
Indija je kot pavji rep z    vsemi    tistimi očmi na koncih peres.
obenem je zanj značilna duhovnost in med    vsemi    končnimi bitji je v vodnarju največ
kajti kako bi sicer mogel edini med    vsemi    bitji slediti dolgi poti razvoja od
storjeno v prekipevajoči svobodi, pred    vsemi    drugimi dejanji: pradejanje, s katerim
razpolago tudi cel državni aparat z    vsemi    udeleženimi ministrstvi in njihovimi
sem znal narisati zemljevid sveta z    vsemi    večjimi mesti, rekami in gorami.