Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZTsp5 (28)


V    vseh    vprašanjih morale jim je bilo dovoljeno
vojn, revolucij in kontrarevolucij v    vseh    delih sveta, so se Angsoc in njegova
vklenili, oslepili in ga nazadnje po    vseh    teh mučenjih križali; tako bi spoznal,
podobnega, zato pa jih je videti na prav    vseh    dionizijskih slavjih, kakor da bi imeli
cilja, po katerem bi se ravnali pri    vseh    svojih dejanjih v zasebnem in javnem
pri zbiranju in razvijanju čet in pri    vseh    premikanjih vojske v boju in na pohodih
davnih časov svoje oznanjevalce po    vseh    mestih, saj ga vsako soboto beró po
Vem edinole, na kar me Sveti Duh v    vseh    mestih opominja, da me čakajo vezi
takšno vztrajnost in takšno vero v    vseh    preganjanjih in stiskah, ki jih prenašate.
»Bog je po    vseh    svojih delih sedmi dan počival.«
Tako piše tudi v    vseh    pismih, v katerih govori o tem.
V    vseh    srcih je nezaupanje, v vseh dušah bridkost,
Spodobnemu človeku po    vseh    družabnih pravilih ne pristoja, da
Ko je stopil po    vseh    premetavanjih, zgaran, ušiv, raztrgan
in na novo posaditi precej jablan na    vseh    treh dvoriščih.
poklicih in vseh pokrajinah, potem o    vseh    mestih in nadstropjih v vsaki hiši
In naša dva prijatelja je po    vseh    razočaranjih obšla potreba, da bi bila
predznake ali deformacije tega videl pri    vseh    ljudstvih.
tudi svojo dobro stran, pravzaprav po    vseh    tistih pretiravanjih na biciklu ničesar
šele minuto pred odvezom ladje, po    vseh    tistih kreganjih od zore do mraka po
Tisti z dolgim stažem, ki v    vseh    teh letih niso postali svetniki, ne
celo izmislil - in to njih, ki so v    vseh    nebesih znani in spoštovani kot Swedenborgovi
vprašanje, kako je mogoče, da je v    vseh    bitjih ista duša, namreč da je vesoljna
smereh enak (izotropen), čeprav je v    vseh    manjših (lokalnih) merilih strukturno
Kot na    vseh    področjih, na katerih deluje več akterjev
Pravzaprav so lani dosegli rast prav na    vseh    področjih.
Zagrebčani imajo na    vseh    igralnih mestih na razpolago po dva
večjih težav, bo nastopila prav na    vseh    tekmovanjih, tako v tehničnih kot hitrih