Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZTsp3 (7)


bolezenskih klic, imuniziranih proti    vsem    mogočim protitelescem; drugi si prizadevajo
najbogatejše glasbilo, ki rabi za zgled    vsem    panharmoničnim glasbilom, ali ne?«
Bodi znano    vsem    vam in vsemu izraelskemu ljudstvu:
nekoč le napisal zgodbo o njej, kljub    vsem    naključjem, ki me tako motijo, kajti
vsega življenja in gibanja, skupen    vsem    bitjem v tem vesolju, vsem stvarem,
Kar je skupno    vsem    tem spekulativnim stališčem, je predstava,
grofa, čeprav je bil dvojni zakon proti    vsem    pravilom reformatorske teologije.