Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZTsp2 (55)


se je tudi o strašni knjigi, zbirki    vseh    krivoverstev, katere avtor je bil Goldstein
predstave, ki so jih uprizarjali le    vsakih    nekaj let.
ženske, namesto teh umazanih cip na    vsakih    nekaj let?
razred, je bila verjetno najpomembnejše    vseh    jamstev.
Toda namen    vseh    teh gibanj je bil ustaviti napredek
poželenje in strah, ki so močnejši od    vseh    pralnih sredstev.
poskuša s svojim vplivom polastiti    vseh    bogastev države, kadar ga prevzema
stvarnik vsega, kar poganja iz zemlje,    vseh    živih bitij in celo samega sebe, povrhu
svojo državo lahko sprejmemo izmed    vseh    pesniških del samo himne na bogove
četrto in nadaljnja štiri vretenca;    vseh    vretenc je namreč osem, katerih robovi
To je res najmanjše od    vseh    semen; ko pa zraste, je večje kakor
takrat, ko ga vsejemo v zemljo, manjše od    vseh    semen na svetu.
Iz    vseh    mest so skupaj hiteli tja in prišli
zbirala velika množica in so ljudje iz    vseh    mest prihajali k njemu, je spregovoril
bo torej ta žena ob vstajenju, kajti    vseh    sedem jo je imelo za ženo?«
pa so spoznali, da je Jud, se je iz    vseh    grl dvignil en sam krik, ki skoraj
Toda iz    vseh    me je rešil Gospod.
Ljudje iz    vseh    ljudstev, rodov, jezikov in narodov
omogoča nagraditev le 30 odstotkov    vseh    v ocenjevanje poslanih vin .
Iz    vseh    grl se razliva pesem, plove med svečami
To je bilo odkritje    vseh    odkritij.
trditi, da se je treba posluževati    vseh    sredstev, magari tatvine, nemara tatvine
samega sebe, da se je treba posluževati    vseh    sredstev, tudi tatvine, tatvine še
zgrabil za križe in začel pihati iz    vseh    svojih šibkih pljuč.
In    vsakih    sedem let vse prav pride, bi dejal
»Bomo!« zagrmi in    vseh    grl hkrati in vse roke navdušeno in
Dal sem roke k ustom in poklical iz    vseh    pljuč:
Peter je res stal na cesti, toda čudo    vseh    čudes, prav nič ni bil nestrpen.
predvsem trobente, saj je prav ta kriva    vseh    mojih današnjih doživetij, mojih srečanj
Zaradi    vseh    mogočih del se je zemlja izboljšala
* * *    Vseh    37 let svoje vladavine je šah Reza
da se v zasebnem življenju ne drže    vseh    navodil.
neba in zemlje, glavni sedež oblasti    vseh    hindujskih kraljestev.
sultan dal postreliti iz topov ali vleči    vseh    štirinajst dni za seboj na vrvi ki
stolpnicami in živahnim prometom od    vseh    mest deluje najmanj indijsko.
   Vsakih    nekaj let bi si to človek že lahko
ki je razvila kot način preživetja    vseh    tistih štiridesetih tisočletij, ko
izrazom ”intuicija“ - kot o ”načelu    vseh    načel“:
K načelu    vseh    načel: da je vsako izvorno dano zrenje
bi šlo za nekakšno časovno ”ozadje“    vseh    dogajanj in procesov v svetu.
mornarjevo absolutno gibanje vsota    vseh    relativnih gibanj, v katerih je udeležen
absolutnega prostora kot ”okvirja“    vseh    vesoljnih gibanj, kot ”vesoljnega odra“,
absolutni prostor kot mirujoči ”oder“    vseh    gibanj?
absolutni prostor kot vesoljni ”okvir“    vseh    gibanj resnično obstaja.
neskončnega“ izhodišče in obenem cilj    vseh    njegovih razmišljanj o vesolju.
blaženost, poslednji konec in cilj    vseh    človeških dejanj, iz tega sledi, da
žarkov na fasetah, vendar je takšen opis    vseh    svetlobnih dogajanj, namreč opis brez
da je možno opisati ”red in zvezo“    vseh    mentalnih dogajanj brez upoštevanja
Žal mi je, da nisem poslušal    vseh    predavanj iz nemške klasične, toda
15 (min) kilometrov na sekundo na (   vsakih   ) milijon svetlobnih let oddaljenosti
vesolje, ali Univerzum kot celota    vseh    ”možnih vesolij“, ali celo vsako
Mi v zakonu niti ne moremo določiti    vseh    tistih ravnanj, ki so v nasprotju z
da obstoja e‐uprava, zanikate obstoj    vseh    ostalih mest.
organizacij le približno 4 odstotke    vseh    sredstev, namenjenih za invalidsko
Nisem poznavalec    vseh    področij, predvsem pa sem veliko (najbrž)