Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZTsd6 (2)


»To stanje je sredi med    obema    in pomeni za dušo mir glede na naslado
obema dolinama, na zemljevidu ni med    obema    štiristo kilometrov narazen ležečima