Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZTsd4 (18)


da sta si protislovni in verjeti v    obe   , rabiti logiko proti logiki, zavračati
imeti dvoje prepričanj in dopuščati    obe   .
»Čuvarji pa morajo po našem mnenju imeti    obe    naravni nagnjenji, ali ne?«
»Za ti    obe    nagnjenji, mislim, je bog naklonil
ali kvečjemu le mimogrede, temveč za    obe    nagnjenji skupno, da v zmerni napetosti
»Ti torej    obe    vprašanji povezuješ?
Ne, odgovori kar na    obe    vprašanji!«
očesom v življenje, kakor da bi imel    obe    očesi in bi bil vržen v peklenski ogenj.
božje kraljestvo, kakor da bi imel    obe    očesi, pa bi bil vržen v pekel, kjer
Bog pa bo    oboje    storil za nepotrebno.
Mozetiča, da bo pozicija spet imela    obe    vodilni mesti, predlog umaknil.
svojim dolgim jezikom združila kar    obe    mnenji.
je rekel Bouvard in jo poljubil na    obe    lici.
tako prevzelo, da jo je poljubil na    obe    lici.
prstan, sem ga stisnil ob zid in mu    oboje    začel vleči z udov.
na eno od obeh teles [lahko tudi na    obe   ], in pri tem telo, na katerega sila
se dogovorili, sem sam tudi zadolžil    obe    dve ministrstvi, tako ministrstvo za
tovarniško 450-kubično yamaho s pogonom na    obe    kolesi, ki si je pred zasledovalci