Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZTsd2 (3)


in ona sama je ti obe, in enotnost    obeh    ji je tudi bistvo; toda ona za sebe
še ni to bistvo samo, še ne enotnost    obeh   .“ [Hegel (1), 115 (h 215)]
učinka sile, ki deluje vsaj na eno od    obeh    teles [lahko tudi na obe], in pri tem