Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZTsd1 (6)


tudi zdravstvo, kakršno smo opisali;    obe   , pravosodje in zdravstvo, naj skrbita
   Obe    znanosti sta posestreni, kakor pravijo
   Obe    sta skončani!«
samozavedanja v drugo, in ona sama je ti    obe   , in enotnost obeh ji je tudi bistvo;
   Obe    merjenji časa, vaše in moje, bi se
”...   obe    načeli zrcalita drugo v drugem.