Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZTmp3 (180)


postavale patrole in pregledovale papirje    vsem    članom Partije, ki so jih našle, ter
se je stroj pojavil, je bilo jasno    vsem    mislečim ljudem, da je potreba po težaškem
takšni manjšini, da si en sam proti    vsem   , še ne pomeni, da si blazen.
in če se okleneš resnice tudi proti    vsem    drugim, nisi blazen.
je, da je isto prišlo na misel hkrati    vsem    drugim v celici.
manjšina, ki jo predstavlja en sam proti    vsem   
»če bi    vsem    tem odgovorom na vprašanje, kaj je
v pogovoru prišla do tod in je bilo    vsem    jasno, da se je trditev o pravičnem
potem ga spremeni v sovražnika sebi in    vsem    pravičnim.«
ljudje togotni in nagle jeze ter so    vsem    v nadlego.«
braniti, njihova skrb pa mora veljati tudi    vsem    drugim državljanom kot njihovim prav
zakonov, ki vladajo v glasbi, se zdi    vsem    samo igra, in tako nihče ne pomisli
koristi vsakemu delu posebej in kaj    vsem    trem kot celoti.«
»Te žene čuvarke morajo biti skupne    vsem    možem čuvarjem, nobena ne sme živeti
račun sebi in drugim, ker so pojmi    vsem    razumljivi.
matematike zapostavljati, temveč moramo    vsem    najnadarjenejšim dati možnost, da se
»Morda je res to    vsem    jasno, toda meni ni.
   Obojim    pa ušesa več veljajo kakor razum.«
last posameznikov, temveč pripadajo    vsem    ; edini smo si, kakor se spominjaš,
brezvladna in pisana državna oblika, ki    vsem   , enakim kakor neenakim, priznava enake
»V prvih dneh in prvem času se    vsem    smehlja; vsakogar, ki ga sreča, prijazno
vsakogar, ki ga sreča, prijazno pozdravi;    vsem    zatrjuje, da ni tiran, in mnogo obljublja
svoje privržence ter se kaže nasproti    vsem    blagega in milostljivega.«
pesniki tragedij modri, oproščajo nam in    vsem   , ki podobno mislijo o državi, če jih
kaže, da zasleduje podoben cilj, saj je    vsem    državljanom pomočnik in zaščitnik;
boste zatožili pesnikom tragedij in    vsem    drugim posnemajočim pesnikom - : vse
najprej so na čelu, na koncu pa so    vsem    v zasmeh; ušesa se jim povesijo do
krivdo za to prtil usodi, bogovom in    vsem    drugim, samo sebi ne.
razumnosti; tako bomo prijatelji sebi in    vsem    bogovom, tu na zemlji in tudi potem,
mernik, temveč na podstavek, da sveti    vsem   , ki so v hiši.
oznanjali po vsem svetu v pričevanje    vsem    narodom, in takrat pride dovršitev.«
biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in    vsem    služabnik.«
kdor hoče biti med vami prvi, naj bo    vsem    služabnik.
Prej pa se mora oznaniti evangelij    vsem    narodom.
Kar pravim vam pravim    vsem   : čujte!«
če ni morda on Maziljenec, je Janez    vsem    povedal:
Nato je rekel    vsem   :
Nato je rekel    vsem   :
groba in vse to sporočile enajsterim in    vsem    drugim.
se bo začelo v Jeruzalemu oznanjati    vsem    narodom spreobrnjenje, da bodo dosegli
pravico, da so postali božji otroci,    vsem   , ki verujejo v njeno ime in se niso
ljudi, da bi podaril večno življenje    vsem   , ki si mu jih dal.
obljuba velja vam in vašim otrokom in    vsem   , ki so daleč, in kolikor jih bo k sebi
premoženje in imetje ter od tega delili    vsem   , kolikor je kdo potreboval.
dal, da se je očitno prikazoval, ne    vsem    ljudem, temveč pričam, ki jih je Bog
zamajala; v hipu so se vsa vrata odprla in    vsem    jetnikom so odpadle verige.
oznanila Gospodovo besedo njemu in    vsem   , ki so bili v njegovi hiši.
mu stregle človeške roke, temveč sam    vsem    daje življenje in dihanje in vse.
   Vsem    sem vam dal zgled, kako moramo s trdim
Preden se je začelo daniti, je Pavel    vsem    prigovarjal, naj kaj zaužijejo.
   Vsem    se je vrnil pogum, tako da so tudi
   Vsem   , ki ste v Rimu božji ljubljenci in
po veri v Jezusa Kristusa, in sicer    vsem   , ki verujejo.
Dajte    vsem   , kar jim gre: davek, komur davek, pristojbino,
Boga oznanjena v preroških pisanjih    vsem    narodom, da bi bili poslušni veri -
   Vsem    sem postal vse, da bi jih vsaj nekaj
skušam tudi jaz v vseh rečeh ugoditi    vsem   , pri tem pa nimam pred očmi svoje koristi,
reče jesti Gospodovo večerjo, saj se    vsem    mudi pojesti svojo večerjo in je tako
Nato se je prikazal Jakobu, potem    vsem    apostolom.
Cerkvi, ki je v Korintu, kakor tudi    vsem    svetim, ki so po vsej Aháji: milost
ni povzročil le meni, ampak deloma    vsem    vam, čeprav ne bi rad pretiraval.
napovedujem tistim, ki so prej grešili in    vsem    drugim: ko pridem, ne bom več prizanašal,
Dokler torej še utegnemo, delajmo dobro    vsem   , še posebej pa bratom v veri.
Timótej, služabnika Kristusa Jezusa,    vsem    svetim v Kristusu Jezusu, ki so v Filípih,
evangelija: v vsem pretoriju in tudi    vsem    drugim je postalo očitno, da nosim
ostal in bom še naprej v pomoč vam    vsem   , tako da boste napredovali in se veselili
Vaša dobrota bodi znana    vsem    ljudem.
skrivnosti, ki je bila skozi vekove skrita    vsem    rodovom in se je zdaj razodela njegovim
Svetega Duha, tako da ste postali zgled    vsem    verujočim v Makedoniji in v Aháji.
pri Gospodu, da preberete to pismo    vsem    bratom.
večjega uspeha ne bodo imeli, zakaj    vsem    bo postala očitna njihova nespamet,
Pa ne le meni, marveč    vsem   , ki z ljubeznijo pričakujejo njegov
božja milost, ki prinaša zveličanje    vsem    ljudem.
pokorščine, dosegel popolnost in postal    vsem   , ki ga ubogajo, počelo večnega zveličanja,
izvrši vesoljno sodbo nad vsem in da    vsem    dokaže njihova brezbožna dejanja, ki
   Vsem    delničarjem, ki imajo žiro račun, je
Da se    vsem    uporabnikom cest zagotovijo čimbolj
naslednjem trenutku golohrbti »laibachovec«    vsem    navzočim nasul dve ali tri resnice
koledarček, ki so ga tudi letos namenili    vsem    voznikom, da bi se lahko vsaj delno
Odpreti vrata    vsem   , ki izpolnjujejo pogoje
letal in skoki padalcev popestril dan    vsem    obiskovalcem.
Toda delež naj bo    vsem    enak, delež kruha in smeha, meni in
in to uro svetonočno naj gre pozdrav    vsem    našim bratom in sestram:
Pozdrav    vsem    našim bratom, ki so onstran meja na
Pozdrav    vsem    beguncem in izgnancem, ki so morali
Pozdrav    vsem   , ki nimajo doma.
K    vsem    bo prišel, samo k meni ga ne bo.
Vesele praznike    vsem   , srečno novo leto vsem.
Vesele praznike vsem, srečno novo leto    vsem   .
   Vsem    Primorcem knjigo priporočam in upam
   Vsem    drugim narodom, vsem drugim jezikom,
Vsem drugim narodom,    vsem    drugim jezikom, vsem tujim šegam in
tudi čez deželane, tako namreč pravijo    vsem    od Ušnika naprej proti Gorici, ker
Mi vam bomo    vsem    dali z odsekanimi udarci zvona dajati
Drugače pa bo večer skoraj za las podoben    vsem    drugim večerom, še nesrečnejši bo in
Veliko bolje se ti godi kakor    vsem    drugim, ki pridejo na stara leta domov.
Kdo bo    vsem    tem ljudem kuhal.
Revež se je    vsem    smilil.
bajtarice, ki se vztrajno bore proti    vsem    takim, za preprosto narodovo življenje
In vendar so bili    vsem    štirim cilji napisani:
Prvi škodujejo drugim, drugi sebi, a    vsem    je maščevanje trpka slast.
in po svojih močeh maščeval Zinki in    vsem   , ki so mu kdaj koli prizadejali kaj
   Vsem    so naložili težka bremena blaga, ki
   Vsem    povej!«
   Vsem    bi rad stisnil roko! ...«
»A počasi jih bomo    vsem    posekali - saj nismo več ovce!« reče
Nalil je    vsem    trem in še posebno trdo potisnil kozarec
skoraj    vsem    nezakonskim otrokom.
Matic je bil    vsem    v napoto, zato je sedel na kamnitno
zaničevanju smrti, ki da je lastno    vsem    mladim narodom.
- Hočete reči:    vsem    primitivnim, nekulturnim narodom.
Zdelo se mi je, da sem samemu sebi in    vsem    drugim v napoto.
A kljub    vsem    tem opravkom ni pustil iz vida
   Vsem    od kraja je razlagal, da je zaljubljen,
bil tako srečen, da bi rad vsemu in    vsem    povedal, kako lepo je živeti.
To se nam še    vsem    lahko zgodi!«
so se razmaknili in pripravili pot    vsem    štirim župnikom, ki so v dolgih pelerinah
smo sedeli okrog peči in nam je bilo    vsem    dolgčas, so me večkrat prosili:
lepo je otroku, in kako lepo je nam    vsem   , ker upanje nikdar ne umre.
»Ti bi rada    vsem    povedala, da si srečna.«
»Oprostite, ali ne sme    vsem    povedati?« je vprašal kamen.
‘slabo’, ‘ne pretiravajte’, ‘ne ustreza    vsem   ’.
sprehajala po njem, ga sama pometala in    vsem    znancem pripovedovala o tem.
   Vsem    je bilo hudo za prejšnjim režimom:
Zahvaljujem se    vsem   , ki so mi pri tem pomagali, še posebej
in prijateljici Gail in Lailani ter    vsem    ostalim dobrim prijateljem, pa tudi
   Vsem    pa je skupno srce.
trudi v soncu in vetru, daruje ne samo    vsem    poznano dobrobit, ampak tudi še nekaj,
Ljudje, res vam jih    vsem    privoščim, sem zapisal v dnevnik.
puške, minomete in podobne cevi, ki jim    vsem    nisem vedel uporabnosti, ameriške,
povedati tista nuna, je nekaj skupnega    vsem    nam, skupni izvor, skupna potreba,
časopisi pa pišejo, da je v tem sporočilo    vsem    tistim, ki jih je pot zanesla kamorkoli
   Vsem    popotnikom na Tajsko pa dajem dobro
ta izpostavil na milost in nemilost    vsem   , ki kontrolirajo to trgovino.
Ponudi    vsem   .
dovolj optimalna, da jim ekonomija    vsem    omogoča zadovoljitev osnovnih potreb,
vodo in se sploh obnašajo tako, da je    vsem    turistom, ki škljocajo okoli s fotoaparati,
najboljši stimulator, o užitku, ki je    vsem    dostopen zastonj, o novi občutljivosti,
Kljub    vsem    vplivom srca in duše, mi je bilo zadnjo
Moral sem    vsem    prizadetim stopiti pred oči, to me
   Vsem    nam se je zdela tako modra, sploh se
naravnost v brk, da bi eno odnesel domov    vsem    tistim, ki mislijo, da imajo depresijo.
In to se je    vsem    poznalo.
[Descartes (2), 333] ”...kri nosi toplino    vsem    drugim telesnim delom & jim služi za
če sklepamo iz njihovih pričevanj,    vsem    pa ne.
tudi to opravljeno, gondoljer pomaha    vsem    trem in se z veslom odrine od brega.
emfatičnem pomenu objektivnega časa kot    vsem    subjektom skupnega ”intersubjektivnega“
poudarek na funkciji, ki naj bi jo ta    vsem    skupni ”svetovni“ čas opravljal tako
vesoljno prisoten vedno in povsod, v    vsem    nam znanem prostoru‐času - namreč rast
sklenjene v časovne zanke, ustrezajo    vsem    nujnim pogojem, ki jih relativnostna
Hvala    vsem    trem za zanimivo popoldne...
ta nauk preprost in jasen, razumljiv    vsem    ljudem in obvezujoč za vse, za kristjana,
Skupno    vsem    zaznavnim horizontom pa je, da so
Hvala    vsem    za pozornost, tiste pa, ki želijo razpravo
nadaljevati, vabim na kozarec vina k nam    vsem    znanemu staremu ’Mraku‘.
   Vsem    skupaj voščim dobro jutro in dober
Resnica je ta, da smo v letu 1998    vsem    direktorjem v javnem sektorju znižali
Lep pozdrav    vsem    zbranim.
Zavrnil je amandma, ki bi omogočil    vsem    habilitiranim visokošolskim učiteljem
na dane možnosti dodeliti subvencije    vsem    študentom ali pa mora biti temeljni
   Vsem    lep pozdrav!
predloge v smeri reševanja s subvencijami    vsem    dijakom zavrnil, tega predloga zakona
korak v smer, da bi popravili možnosti    vsem    študentom, dijakom in vajencem, ki
Saj je    vsem    znano, da se Slovenci radi ponašamo,
predlagatelji za tako kvalificirane, da lahko    vsem    govorite.
To je tudi ugovor    vsem    tistim, ki želijo izpodbijati zakon
   Vsem    najlepša hvala in lahko noč.
da je blago neoporečno, da zadostuje    vsem    predpisanim pogojem,« je pojasnil Franc
lotiti, pri čemer pa zagotoviti prav    vsem    enaka izhodišča in možnosti.
se organizatorji odločili, da bodo    vsem   , ki preskušnje niso prevozili do konca,
predsednika države, ter še splošno pomoč    vsem    tovrstnim pacientom tega sveta in še
tipizacijo krvi Slovencev in za pomoč    vsem    ljudem z levkemijo.
meni; možnost je treba dati meni in    vsem    drugim.
Danes sem zelo srečna in hvaležna    vsem   , ki so me ovirali, odklanjali in bili
napako in jo popravila, tako da bi    vsem    vrnila stalno prebivališče za nazaj,
Ko sem    vsem    na očeh kot garjava ovca zakorakal
spoštovanemu profesorju Dušanu Kebru,    vsem    njunim pomočnikom in seveda slovenski
sploh je avstrijska Koroška lahko zgled    vsem    nam, kar se z zadnjimi duhovitimi akcijami
   Vsem    padlim, umrlim in še živečim partizanom
domicilne hrvaške banke, medtem ko je    vsem    drugim preostalo le to, da dobijo izplačilo