Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZTmd5 (25)


Stvar je bila taka, da so vsi trije na    obeh    procesih priznali, da so bili v tem
Če pri    obeh    ne pustiš ob strani njunega resničnega
vzgajati kakor dobrega čuvarja, ker je pri    obeh    naravna nadarjenost enaka.«
»To je vsekakor pri    obeh    najboljši čas, tako v duhovnem kot
ki naj bi bil po njihovem zapisan v    obeh    zakonih.
   obeh    enako močna.
Tudi pri    obeh    teh kretnjah se je žarek odbil od stekla,
in vsi smo z dolgimi drogovi šli ob    obeh    bregovih Idrijce do Soče in nato še
razširil dolge roke, zgrabil mizo na    obeh    koncih, jo z lahkoto vzdignil in postavil
vseh kolnikih, na Malnovem brdu, na    obeh    Travnah, v Obrekarjevem dobu.
nasmehnili, vzdignili kije in udarili po    obeh   .
tako ostrgal, da bo vsa gladka in na    obeh    koncih, okoli in okoli, čez in čez
izdelal takšne palice, ki bi bila na    obeh    koncih, okoli in okoli, čez in čez
glavo, češ saj ne bo prava, ker ni na    obeh    koncih, okoli in okoli, čez in čez
Pri    obeh    spolih je pogosto videti dvignjene
Tega ne razumem: ali jaz preživi v    obeh    ali ne?
nam pravi, da jaz ne more preživeti v    obeh   , kot predlaga Parfit, saj bi bila potem
V Fiziki je pisal o    obeh   , vendar ločeno; sicer pa sta pri njem
sferične površine dvakrat, namreč na    obeh    polih) - in s tem dobimo riemannovske
Besedo duša (psyché) je v    obeh    današnjih pomenih pisal z malo začetnico,
hipoteza, da je vesoljni prostor končen, v    obeh    primerih pripeljala k nesmislu, logika
Toda ali gre pri    obeh    za isto resnico?
vesolja, namreč za nas, opazovalce - v    obeh    primerih pa gre s formalnega stališča
Zato sem povedal, da mora biti v    obeh    spolih.
Pišem v    obeh   .