Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZTmd3 (9)


Povedati moramo    obema   , kaj ju tam čaka, da jima v našem razpravljanju
Ker nista mogla plačati, je dolg    obema    odpustil.
Po tem kratkem pozdravu je    obema    zmanjkalo besedi.
   Obema    je bilo tesno pri srcu in zato jima
ter se ne dotakniti stvari, ki leže    obema    na duši.
samo prikimal, se prijazno nasmehnil    obema    in pri tem pokazal dve ravni vrsti
videl, da se ljudje zadnje čase izmikajo    obema   .
Ko sem stopil s stopnic, je oče    obema    položil roke na rame in mirno rekel:
Seveda, k    obema   .