Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

/ZTmd2 (33)


Te stvari vsekakor ljubimo iz    obeh    razlogov?«
položaj ali če skuša eden opravljati delo    obeh    in če tudi drugi zamenjajo svoje poklicno
»In je znotraj    obeh   
menil, da je razmerje dneva do noči in    obeh    do meseca ter meseca do leta in dalje
Zakaj on je naš mir, on, ki je iz    obeh    napravil eno s tem, da je podrl vmesno
Zato je predstavitev    obeh    helikopterjev predvsem propagandne
za zamenjavo, bolj zbuja skrb stanje    obeh    uparjalnikov.
Na prvem od    obeh    odsekov, ki poteka čez Trojane, so
opozicijskima kandidatoma in zapostavljanja    obeh    v hrvaških medijih.
venec majniški kraljici in dve sohi    obeh    velikih nedolžnikov, sv. Jožefa in
»Ne rečem dvakrat, da ni    obeh   ,« je rekla in glasno useknila svoj
Jere in vsa zdravila in prigovarjanje    obeh    kramarjev od beneške meje je bilo zaman:
je ponosno dvignila nad črni glavi    obeh    karabinjerjev, ki sta stala nepremično
izginila med sivimi vrbami, ki so se z    obeh    bregov sklanjale nadnjo in nihale z
vzdignil zaradi mene ali samo zaradi    obeh    karabinjerjev, ki sta bila z njim
je ponosno dvignila nad črni glavi    obeh    karabinjerjev, ki sta stala nepremično
»Bo že res, ker se od    obeh    koncev enako sliši.«
Glede na to, da tehtnica ni prenesla    obeh   , je začel Pécuchet.
jih je nekaj sto, starih in mladih    obeh    spolov.
vmešali močni prijatelji v vladi z    obeh    strani.
Če naju zanima psihološki vidik -    obeh   ; če zgolj metafizični - pravzaprav
Če se vprašamo, kateri od    obeh   , A ali B, je Kierkegaardov glasnik
razlika med njegovim križem in križema    obeh    razbojnikov?
pozabiti, da gre vselej za vzporednost    obeh    atributov, da gre ne samo za miselno,
Je bit in bivajoče in od    obeh    vedno neločljiv.“ [prav tam, 306]
da je Bog ”bit in bivajoče in je od    obeh    vedno neločljiv“: tudi v tem stavku
zasedene že vse mize, največ je tu mladih,    obeh    spolov, ki se martinčkajo na soncu,
Gorenjo vas in Col ter širše okolje    obeh    krajev takšna odločitev pomeni socialno
Jež, Forum Podos za pravico otrok do    obeh    staršev (več kot 2 tisoč članov): »Novela
izboljšave, denimo izenačuje vlogo    obeh    partnerjev.
izražene interese obeh fundacij in    obeh    prirediteljev iger, pri čemer država
koti smuči in posameznih delov telesa    obeh    skakalcev v ključnih fazah, med odskokom
posledica pristranskega obravnavanja    obeh    statusov v družbi.